Skip to main content

Synonyma

bhadre
ó ctnostná paní — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.16
ó ženo — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.19
má milá přítelkyně — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.45
ó urozená ženo — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.45
má laskavá matko — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.24
ó laskavá Bhavānī — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.40
ó ctihodná Aditi — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.4
ó šťastná ženo — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.8
ó ctnostná ženo — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.60
má milá vznešená ženo — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.62
ó ušlechtilá ženo — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.19
má milá ženo — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.11
ó ty, jež projevuješ svou přízeň všem živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.7
moje milá sestro (buď požehnána) — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.21
dobrá ženo — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.19
ó Bhadro — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.6-7
bhādre
v měsíci Bhādra (srpen-září) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.200