Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.37

Verš

ditir uvāca
varado yadi me brahman
putram indra-haṇaṁ vṛṇe
amṛtyuṁ mṛta-putrāhaṁ
yena me ghātitau sutau

Synonyma

ditiḥ uvāca — Diti řekla; vara-daḥ — dárce požehnání; yadi — jestliže; me — mně; brahman — ó velká duše; putram — syna; indra-haṇam — který dokáže zabít Indru; vṛṇe — žádám o; amṛtyum — nesmrtelného; mṛta-putrā — jejíž synové jsou mrtví; aham — já; yena — kým; me — moji; ghātitau — bylo způsobeno, aby byli zabiti; sutau — dva synové.

Překlad

Diti odpověděla: Ó můj muži, ó velká duše, přišla jsem o své dva syny. Chceš-li mi dát požehnání, pak tě prosím o nesmrtelného syna, který dokáže zabít Indru. Žádám o to z toho důvodu, že Indra s pomocí Viṣṇua zabil mé dva syny, Hiraṇyākṣu a Hiraṇyakaśipua.

Význam

Slovo indra-haṇam znamená “ten, kdo dokáže zabít Indru”, ale rovněž znamená “ten, kdo následuje Indru”. Slovo amṛtyum se vztahuje na polobohy, kteří neumírají stejně jako obyčejné lidské bytosti — jejich životy jsou nesmírně dlouhé. Například délku života Pána Brahmy uvádí Bhagavad-gītā: sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmaṇo viduḥ. Pouhý jeden den (dvanáct hodin) Brahmy trvá 4 300 000 let násobeno tisícem. Délka jeho života je tedy pro obyčejnou lidskou bytost nepředstavitelná. Polobozi jsou proto někdy nazýváni amara, což znamená “ten, kdo neumírá”. V tomto hmotném světě ovšem musí zemřít každý. Slovo amṛtyum tedy vyjadřuje, že Diti chtěla syna, jehož postavení by se vyrovnalo postavení polobohů.