Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.38

Verš

niśamya tad-vaco vipro
vimanāḥ paryatapyata
aho adharmaḥ sumahān
adya me samupasthitaḥ

Synonyma

niśamya — slyšící; tat-vacaḥ — její slova; vipraḥbrāhmaṇa; vimanāḥ — zarmoucený; paryatapyata — naříkal; aho — běda; adharmaḥ — bezbožnost; su-mahān — nesmírně velká; adya — dnes; me — ke mně; samupasthitaḥ — dostavila se.

Překlad

Když Kaśyapa Muni slyšel Ditinu žádost, velice ho to zarmoutilo. “Běda,” naříkal, “nyní jsem v nebezpečí, že se budu podílet na bezbožném činu — zabití Indry.”

Význam

Kaśyapa Muni dychtil splnit touhu své manželky Diti, ale když slyšel, že chce syna, který by zabil Indru, jeho nadšení okamžitě vyprchalo, neboť taková myšlenka se mu příčila.