Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.39

Verš

aho arthendriyārāmo
yoṣin-mayyeha māyayā
gṛhīta-cetāḥ kṛpaṇaḥ
patiṣye narake dhruvam

Synonyma

aho — běda; artha-indriya-ārāmaḥ — příliš připoutaný k hmotnému požitku; yoṣit-mayyā — v podobě ženy; iha — zde; māyayā — iluzorní energií; gṛhīta-cetāḥ — jelikož je má mysl uchvácená; kṛpaṇaḥ — bídný; patiṣye — poklesnu; narake — do pekla; dhruvam — jistě.

Překlad

Kaśyapa Muni uvažoval: Běda, příliš jsem ulpěl na hmotném požitku. Má mysl toho využila a nechala se unést iluzorní energií Nejvyšší Osobnosti Božství v podobě ženy (mé manželky). Proto se ze mě stal bídák, který půjde do pekla.