Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.35

Verš

tasmāt pati-vratā nāryaḥ
śreyas-kāmāḥ sumadhyame
yajante ’nanya-bhāvena
patim ātmānam īśvaram

Synonyma

tasmāt — proto; pati-vratāḥ — oddané manželovi; nāryaḥ — ženy; śreyaḥ-kāmāḥ — svědomité; su-madhyame — ó ženo s útlým pasem; yajante — uctívají; ananya-bhāvena — s oddaností; patim — manžela; ātmānam — Nadduši; īśvaram — zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Má milá ženo, která máš tak krásnou postavu a útlý pas, svědomitá manželka má být cudná a musí poslouchat příkazy svého manžela. Má ho velmi oddaně uctívat jako zástupce Vāsudeva.