Skip to main content

Synonyma

adri-patī
dvě velké hory — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.16
ṣaṭ-aiśvarya-pati
pán šesti vznešených atributů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.179
bhaginī-pati
sestřin manžel — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.112
manžel sestry — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.38
tāṅra bhagnī-pati
jeho švagr (manžel Sārvabhaumovy sestry) — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.130
mṛga-pati-bhayāt
kvůli strachu ze lva — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.24
dam-patī
manžel a manželka — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.43
manželka a manžel — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.60
manželský pár — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.25
oba manželé — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.39
manžela a manželku — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.38
pár — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.52, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.59
pati-devatā
ctnostná — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.47
oddaná manželovi — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.15
přijímala svého manžela jako Nejvyššího Pána. — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.43
ta, pro kterou byl její manžel uctívaným božstvem — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.69
pati-devatāyāḥ
věrná svému manželovi — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.41
pati-devatāḥ
protože jejich manžel byl jediným cílem jejich uctívání. — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.53
pati-devānām
které uznávají své manžely za hodné uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.25
pati-vratā-dharma
slib věrnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.116
náboženská zásada ctnostné ženy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.106
pati-rūpa-dhṛk
v podobě manžela. — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.33-34
eka-pati
jeden pán — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.27
pati-vratā-gaṇera
všech počestných žen — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.116
go-pati
boha Slunce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.98
jagat-patī
vládcové vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.28-33
pati-loka-parāyaṇā
jelikož chtěla jít se svým manželem — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.36
pati-lokam
planety, na kterou dospěl její manžel — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.29
na planetu jménem Patiloka — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.7
pati lāgi'
pro uspokojení svého manžela — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.57
mṛta pati
mrtvého manžela — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.57
pati-vratā
oddaná svému manželovi — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.30
vĕrná svému manželovi — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.8
vĕrná manželovi — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.26
cudnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.183-184
ctnostná žena — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.111
věrnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.118
počestné ženy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.200
ctnostná manželka — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.201
oddaná manželovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.297, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.104