Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.230

Verš

itīdṛk-sva-līlābhir ānanda-kuṇḍe
sva-ghoṣaṁ nimajjantam ākhyāpayantam
tadīyeśita-jñeṣu bhaktair jitatvaṁ
punaḥ prematas taṁ śatāvṛtti vande

Synonyma

iti — tak; īdṛk-sva-līlābhiḥ — tímto Dāmodarem v Jeho transcendentálních zábavách; ānanda-kuṇḍe — do oceánu transcendentální blaženosti; sva-ghoṣam — Jeho osobní společnice; nimajjantam — ponořující do hloubky; ākhyāpayantam — prohlašují; tadīya — Nejvyšší Osobnosti Božství; īśita-jñeṣu — mezi učenci znalými majestátu; bhaktaiḥ — oddanými; jitatvam — podrobení; punaḥ — znovu; premataḥ — s láskou; tam — Jemu; śata-āvṛtti — mnohosetkrát; vande — s úctou se klaním.

Překlad

„  ,Znovu se s úctou klaním Nejvyšší Osobnosti Božství. Ó můj Pane, stokrát a tisíckrát se Ti s láskou klaním, protože svými zábavami vrháš gopī do oceánu nektaru. Oddaní, kteří znají Tvůj majestát, prohlašují, že jsi vždy ovládaný jejich city.̀  “

Význam

Tento verš je převzatý z Dāmodarāṣṭaky, která se nachází v Padma Purāně.