Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.26.9

Verš

evam evāndhatāmisre yas tu vañcayitvā puruṣaṁ dārādīn upayuṅkte yatra śarīrī nipātyamāno yātanā-stho vedanayā naṣṭa-matir naṣṭa-dṛṣṭiś ca bhavati yathā vanaspatir vṛścyamāna-mūlas tasmād andhatāmisraṁ tam upadiśanti.

Synonyma

evam — takto; eva — jistě; andhatāmisre — na pekelné planetě zvané Andhatāmisra; yaḥ — kdo; tu — ale; vañcayitvā — podvádí; puruṣam — jiného člověka; dāra-ādīn — manželky a dětí; upayuṅkte — užívá si; yatra — kde; śarīrī — vtělená živá bytost; nipātyamānaḥ — násilím uvržena; yātanā-sthaḥ — neustále v nanejvýš útrpných podmínkách; vedanayā — takovým utrpením; naṣṭa — ztracené; matiḥ — jejíž vědomí; naṣṭa — ztracený; dṛṣṭiḥ — jejíž zrak; ca — také; bhavati — stává se; yathā — jako; vanaspatiḥ — strom; vṛścyamāna — podťatý; mūlaḥ — jehož kořen; tasmāt — kvůli tomu; andhatāmisram — Andhatāmisra; tam — to; upadiśanti — nazývají.

Překlad

Toho, kdo lstivě podvede jiného člověka a užívá si jeho manželky a dětí, čeká peklo známé jako Andhatāmisra, kde se ocitá v situaci, v jaké je strom podťatý u kořenů. Ještě předtím, než se hříšná živá bytost dostane na Andhatāmisru, je vystavena různým utrpením nejvyššího stupně, která jsou tak krutá, že ztrácí inteligenci a zrak. Proto učení mudrci toto peklo nazývají Andhatāmisra.