Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.13.45

Verš

kas taṁ prajāpadeśaṁ vai
moha-bandhanam ātmanaḥ
paṇḍito bahu manyeta
yad-arthāḥ kleśadā gṛhāḥ

Synonyma

kaḥ — který; tam — jeho; prajā-apadeśam — syn jen podle jména; vai — jistě; moha — iluze; bandhanam — pouto; ātmanaḥ — pro duši; paṇḍitaḥ — inteligentní člověk; bahu manyeta — ocenil by; yat-arthāḥ — kvůli němuž; kleśa-dāḥ — plný utrpení; gṛhāḥ — domov.

Překlad

Který rozumný a inteligentní člověk by si přál takového bezcenného syna? Není pro živou bytost ničím jiným než poutem iluze a domov je kvůli němu plný utrpení.