Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.13.44

Verš

yataḥ pāpīyasī kīrtir
adharmaś ca mahān nṛṇām
yato virodhaḥ sarveṣāṁ
yata ādhir anantakaḥ

Synonyma

yataḥ — díky špatnému synovi; pāpīyasī — hříšná; kīrtiḥ — pověst; adharmaḥ — bezbožnost; ca — také; mahān — velká; nṛṇām — lidí; yataḥ — z čehož; virodhaḥ — hádky; sarveṣām — všech lidí; yataḥ — z čehož; ādhiḥ — úzkost; anantakaḥ — nekonečná.

Překlad

Hříšný syn člověka připraví o dobrou pověst. Jeho bezbožné činnosti vytvářejí v domě atmosféru bezbožnosti a vyvolávají hádky mezi všemi, což způsobuje nekonečnou úzkost.