Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.13.55

Verš

vijñānātmani saṁyojya
kṣetrajñe pravilāpya tam
brahmaṇy ātmānam ādhāre
ghaṭāmbaram ivāmbare

Synonyma

vijñāna — očištěná totožnost; ātmani — na inteligenci; saṁyojya — dokonale upnutý; kṣetra-jñe — ve věci živé bytosti; pravilāpya — splývající; tam — jeho; brahmaṇi — do Nejvyššího; ātmānam — čistá živá bytost; ādhāre — do rezervoáru; ghaṭa-ambaram — ohraničeného nebe; iva — jako; ambare — ve svrchovaném nebi.

Překlad

Dhṛtarāṣṭra bude muset smísit své čisté já s inteligencí a splynout potom s Nejvyšší Bytostí s poznáním, že je jako živá bytost kvalitativně totožný s Nejvyšším Brahmanem. Osvobozen z ohraničeného nebe se bude muset povznést do duchovního nebe.

Význam

Živá bytost se díky tomu, že má touhu panovat hmotnému světu a že odmítá spolupracovat s Nejvyšším Pánem, dostává do styku se souhrnným hmotným celkem zvaným mahat-tattva a z mahat-tattvy se vyvíjí její nepravé ztotožňování se s hmotným světem, inteligencí, myslí a smysly. To zakrývá její čistě duchovní totožnost. Jógovým procesem, kdy člověk prostřednictvím seberealizace poznává svoji čistou totožnost, se musí navrátit do svého původního postavení a nechat pět hrubohmotných prvků a jemnohmotné prvky, mysl a inteligenci, opět splynout s mahat-tattvou. Když se duše takto osvobodí ze spárů mahat-tattvy, musí se vnořit do existence Nadduše. Jinak řečeno, musí realizovat svou kvalitativní totožnost s Nadduší, a tak za pomoci své čisté inteligence, která se pojí s původní identitou, transcenduje hmotné nebe a zaměstná se v transcendentální láskyplné službě Pánu. To je nejvyšší dokonalostí rozvoje duchovní totožnosti, které Dhṛtarāṣṭra dosáhl milostí Vidury a Pána. Pán mu udělil Svoji milost tím, že ho přivedl do styku s Vidurou, a když Dhṛtarāṣṭra začal skutečně následovat Vidurovy pokyny, Pán mu pomohl dosáhnout úrovně nejvyšší dokonalosti.

Čistý oddaný Pána nežije na žádné planetě v hmotném nebi a necítí žádnou spojitost s hmotnými prvky. Jeho takzvané hmotné tělo neexistuje, jelikož je nabitý duchovním proudem zájmů totožných se zájmy Pána a tak je věčně osvobozený od veškerého znečištění od souhrnného celku mahat-tattvy. Je neustále v duchovním nebi, jelikož je díky své oddané službě transcendentální sedmeru hmotných obalů. Podmíněné duše se nacházejí uvnitř těchto obalů, zatímco osvobozené duše jsou daleko za nimi.