Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.9.7

Verš

uttārya gopī suśṛtaṁ payaḥ punaḥ
praviśya saṁdṛśya ca dadhy-amatrakam
bhagnaṁ vilokya sva-sutasya karma taj
jahāsa taṁ cāpi na tatra paśyatī

Synonyma

uttārya — odstavující z kamen; gopī — matka Yaśodā; su-śṛtam — velice horké; payaḥ — mléko; punaḥ — znovu; praviśya — přišla na místo stloukání; sandṛśya — když viděla; ca — také; dadhi-amatrakam — nádobu obsahující jogurt; bhagnam — rozbitou; vilokya — když toto viděla; sva-sutasya — jejího dítěte; karma — práce; tat — to; jahāsa — usmála se; tam ca — Kṛṣṇu také; api — zároveň; na — ne; tatra — tam; paśyatī — nacházející.

Překlad

Matka Yaśodā odstavila horké mléko z plotny a vrátila se na místo stloukání. Když viděla, že nádoba s jogurtem je rozbitá a že Kṛṣṇa tam není, došla k závěru, že rozbití máselnice byla Jeho práce.

Význam

Když Yaśodā viděla, že nádoba je rozbitá a Kṛṣṇa nikde není, s jistotou usoudila, že rozbití nádoby byla Kṛṣṇova práce. O tom nebylo pochyb.