Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.9.8

Verš

ulūkhalāṅghrer upari vyavasthitaṁ
markāya kāmaṁ dadataṁ śici sthitam
haiyaṅgavaṁ caurya-viśaṅkitekṣaṇaṁ
nirīkṣya paścāt sutam āgamac chanaiḥ

Synonyma

ulūkhala-aṅghreḥ — hmoždíře, ve kterém se drtilo koření a který byl postavený dnem vzhůru; upari — na vrchu; vyavasthitam — Kṛṣṇa seděl; markāya — opici; kāmam — pro své uspokojení; dadatam — rozdával příděly; śici sthitam — umístěné v nádobě na máslo zavěšené u stropu; haiyaṅgavam — máslo a jiné mléčné výrobky; caurya-viśaṅkita — jelikož kradl, rozhlížely se úzkostlivě na všechny strany; īkṣaṇam — jehož oči; nirīkṣya — když to viděla; paścāt — zezadu; sutam — ke svému synovi; āgamat — přiblížila se; śanaiḥ — velmi pomalu, opatrně.

Překlad

Kṛṣṇa v tu dobu seděl na dřevěném hmoždíři na drcení koření, převráceném dnem vzhůru, a pro zábavu rozdával mléčné výrobky, jako je jogurt a máslo, opicím. Jelikož kradl, s velkou úzkostí se rozhlížel kolem sebe, neboť tušil, že by Ho matka mohla potrestat. Když Ho matka Yaśodā zahlédla, opatrně se k Němu zezadu přiblížila.

Význam

Matka Yaśodā byla schopná Kṛṣṇu vystopovat podle otisků od másla z Jeho chodidel. Viděla, že krade máslo, a proto se usmívala. Mezitím také do pokoje vlétly a opět z něho se strachem vylétly vrány. Tak matka Yaśodā našla Kṛṣṇu kradoucího máslo a úzkostlivě se rozhlížejícího kolem sebe.