Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.16

Verš

śrutvā haris tam araṇārthinam aprameyaś
cakrāyudhaḥ patagarāja-bhujādhirūḍhaḥ
cakreṇa nakra-vadanaṁ vinipāṭya tasmād
dhaste pragṛhya bhagavān kṛpayojjahāra

Synonyma

śrutvā — po zaslechnutí; hariḥ — Osobnost Božství; tam — jeho; araṇa-arthinam — ten, kdo potřebuje pomoc; aprameyaḥ — neomezeně mocný Pán; cakra — kolo; āyudhaḥ — se Svojí zbraní; pataga-rāja — král ptáků (Garuḍa); bhuja-adhirūḍhaḥ — usazený na jeho křídlech; cakreṇa — kolem; nakra-vadanam — tlamu krokodýla; vinipāṭya — roztínající ve dví; tasmāt — z tlamy krokodýla; haste — do rukou; pragṛhya — uchopující chobot; bhagavān — Osobnost Božství; kṛpayā — z bezpříčinné milosti; ujjahāra — osvobodil ho.

Překlad

Když Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zaslechl jeho volání, cítil, že slon potřebuje Jeho okamžitou pomoc, neboť byl ve veliké tísni. Ihned se tam tedy objevil na křídlech krále ptáků Garuḍy a se Svojí zbraní, kolem neboli cakrou, rozsekal tlamu krokodýla na kusy a osvobodil slona tak, že ho vyzdvihl za chobot.

Význam

Sídlem Pána jsou vaikuṇṭhské planety. Nikdo nedokáže odhadnout, jak jsou daleko, ale v písmech stojí, že každý, kdo se k nim snaží dospět na vzducholodích nebo vesmírných korábech své vlastní mysli, je nebude moci poznat, ani kdyby cestoval milióny let. Moderní vědci vynalezli hmotné vzdušné koráby a yogīni se snaží cestovat ještě jemnější hmotnou metodou, vesmírným korábem své vlastní mysli. Tímto způsobem mohou yogīni velice rychle dosáhnout jakkoliv vzdálených míst. Ani vzducholodě, ani koráby mysli však nemohou člověka dopravit do Božího království na Vaikuṇṭhaloce, které se nachází daleko za hranicemi hmotného nebe. Jak je tedy možné, že za dané situace bylo slyšet slonovy modlitby z tak nekonečně vzdáleného místa, a jak se mohl Pán ihned na tomto místě objevit? Tyto věci nelze postihnout lidskou představivostí. Vše bylo umožněno neomezenou mocí Pána, a Pán je zde proto popsán jako aprameya, neboť ani ten nejlepší lidský mozek nemůže na základě matematických výpočtů odhadnout Jeho sílu a moc. Pán může z takové dálky slyšet, může odtamtud jíst a může se okamžitě zjevit na všech místech zároveň. Taková je Jeho všemohoucnost.