Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.17

Verš

jyāyān guṇair avarajo ’py aditeḥ sutānāṁ
lokān vicakrama imān yad athādhiyajñaḥ
kṣmāṁ vāmanena jagṛhe tripada-cchalena
yācñām ṛte pathi caran prabhubhir na cālyaḥ

Synonyma

jyāyān — největší; guṇaiḥ — vlastnostmi; avarajaḥ — transcendentální; api — i když je takový; aditeḥ — Aditi; sutānām — všech jejích synů (zvaných Ādityové); lokān — všechny planety; vicakrame — překročil; imān — v tomto vesmíru; yat — ten, který; atha — proto; adhiyajñaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; kṣmām — všechnu zemi; vāmanena — v inkarnaci Vāmany; jagṛhe — přijal; tripada — tři kroky; chalena — pod záminkou; yācñām — žebrání; ṛte — bez; pathi caran — jdoucí správnou cestou; prabhubhiḥ — autoritami; na — nikdy nemůže být; cālyaḥ — být připraven o.

Překlad

Pán je transcendentální všem hmotným kvalitám, ale přesto překonal všechny vlastnosti synů Aditi, zvaných Ādityové. Zjevil se jako její nejmladší syn a jelikož překonal všechny planety ve vesmíru, je Nejvyšší Osobností Božství. Pod záminkou, že žádá pouze o tři kroky země, odebral veškerou zemi Baliho Mahārāje. Žádal jednoduše proto, že kromě žebrání neexistuje způsob, jak by mohla autorita někomu odebrat jeho právoplatné vlastnictví.

Význam

Příběh Baliho Mahārāje a Vāmanadeva je popsán v osmém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu. Bali Mahārāja dobyl všechny planety ve vesmíru, které se tak staly jeho právoplatným vlastnictvím. Král může silou porazit jiné krále a vlastnictví, které takto získá, se pokládá za právoplatné. Bali Mahārāja tedy vlastnil veškerou zemi ve vesmíru a shodou okolností byl také štědře dobročinně nakloněn brāhmaṇům. Pán tedy předstíral, že je žebrajícím brāhmaṇou, a požádal Baliho Mahārāje o tři kroky země. Jako majitel všeho mohl králi odebrat veškerou zemi, kterou vlastnil, ale neučinil tak, neboť Bali Mahārāja vlastnil veškerou tuto zemi královským právem. Když byl Bali Mahārāja Pánem požádán o takový malý milodar, jeho duchovní mistr Śukrācārya se stavěl proti, protože věděl, že Vāmanadeva je Viṣṇu Samotný, který se vydává za žebráka. Jakmile však Bali Mahārāja pochopil, že tento žebrák je Viṣṇu Samotný, odmítl uposlechnout svého duchovního mistra a ihned svolil, že Pánovi daruje zemi, o kterou ho žádá. S jeho souhlasem Pán Vāmana překročil Svými prvními dvěma kroky veškerou zemi ve vesmíru a pak se zeptal Baliho Mahārāje, kam má umístit třetí krok. Bali Mahārāja s velkým potěšením nastavil pro Pánův zbývající krok svoji hlavu, a tak místo aby ztratil vše, co vlastnil, se mu dostalo Pánova požehnání, neboť Samotný Pán Vāmanadeva se stal jeho stálým společníkem a vrátným. Vzdáme-li se všeho pro Pána, nic neztratíme, ale získáme vše, čeho by se nám jinak nikdy nedostalo.