Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.26.19

Verš

yas tv iha vai steyena balād vā hiraṇya-ratnādīni brāhmaṇasya vāpaharaty anyasya vānāpadi puruṣas tam amutra rājan yama-puruṣā ayasmayair agni-piṇḍaiḥ sandaṁśais tvaci niṣkuṣanti.

Synonyma

yaḥ — kdokoliv; tu — ale; iha — v tomto životě; vai — vskutku; steyena — kradením; balāt — násilím; — nebo; hiraṇya — zlato; ratna — drahokamy; ādīni — a tak dále; brāhmaṇasyabrāhmaṇy; — nebo; apaharati — ukradne; anyasya — ostatních; — nebo; anāpadi — ne za mimořádných okolností; puruṣaḥ — on; tam — jeho; amutra — v příštím životě; rājan — ó králi; yama-puruṣāḥ — Yamarājovi zástupci; ayaḥ-mayaiḥ — železné; agni-piṇḍaiḥ — ohněm rozpálené koule; sandaṁśaiḥ — kleštěmi; tvaci — na kůži; niṣkuṣanti — trhají na kusy.

Překlad

Můj milý králi, ten, kdo oloupí brāhmaṇu či kohokoliv jiného o drahokamy a zlato, aniž by se to stalo za mimořádných okolností, se dostane do pekla známého jako Sandaṁśa. Tam je jeho kůže trhána doruda rozžhavenými železnými koulemi a kleštěmi. Tímto způsobem je celé jeho tělo rozerváno na kusy.