Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.14

Verš

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-
koṭīṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

yasya — jehož; prabhā — záře; prabhavataḥ — toho, kdo vyniká mocí; jagat-aṇḍa — vesmírů; koṭi-koṭīṣu — v miliónech a miliónech; aśeṣa — neomezený; vasudhā-ādi — s planetami a tak dále; vibhūti — s majestátem; bhinnam — stává se rozmanitým; tat — tento; brahma — Brahman; niṣkalam — bez částí; anantam — neomezený; aśeṣa-bhūtam — jelikož je úplný; govindam — Pána Govindu; ādi-puruṣam — původní osobu; tam — Jeho; aham — já; bhajāmi — uctívám.

Překlad

„Uctívám Govindu, původního Pána, který má obrovskou moc. Neosobní Brahman, jenž je absolutní, úplný a neomezený a projevuje nespočetné množství různých planet s jejich rozmanitým majestátem v miliónech a miliónech vesmírů, je planoucí září vycházející z Jeho transcendentální podoby.“

Význam

Tento verš se nachází v Brahma-saṁhitě (5.40). Každý z nesčetných vesmírů je plný bezpočtu planet s různým složením a atmosférou. To vše pochází z neomezeného nedvojného Brahmanu neboli Úplného Celku, jenž existuje v absolutním poznání. Původem této neomezené záře Brahmanu je transcendentální tělo Govindy, kterému jsou skládány uctivé poklony jako původní a nejvyšší Osobnosti Božství.