Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.15

Verš

koṭī koṭī brahmāṇḍe ye brahmera vibhūti
sei brahma govindera haya aṅga-kānti

Synonyma

koṭī — desítky miliónů; koṭī — desítky miliónů; brahma-aṇḍe — ve vesmírech; ye — jež; brahmera — Brahmanu; vibhūti — majestát; sei — tento; brahma — Brahman; govindera — Pána Govindy; haya — je; aṅga-kānti — tělesná záře.

Překlad

(Pán Brahma pravil:) „Majestát neosobního Brahmanu se šíří milióny a milióny vesmírů a není ničím jiným než tělesnou září Govindy.“