Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.9.46

Verš

surucis taṁ samutthāpya
pādāvanatam arbhakam
pariṣvajyāha jīveti
bāṣpa-gadgadayā girā

Synonyma

suruciḥ — královna Suruci; tam — ho; samutthāpya — zdvihla; pāda-avanatam — který padl k jejím nohám; arbhakam — nevinný chlapec; pariṣvajya — objala; āha — řekla; jīva — buď dlouho živ; iti — takto; bāṣpa — slzami; gadgadayā — zalykala se; girā — slova.

Překlad

Když Suruci, mladší matka Dhruvy Mahārāje, viděla, že jí tento nevinný chlapec padl k nohám, okamžitě ho zdvihla, vzala do náruče a se slzami dojetí mu požehnala slovy: “Můj milý chlapče, buď dlouho živ!”