Skip to main content

Synonyma

pāda-avanatam
který padl k jejím nohám — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.46
avanatam
poklonil se — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.45
nataženého před Ním — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.42
stojícího se sklonĕnou hlavou — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.23
sklánĕjícím hlavu — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.31
praśraya-avanatam
pokorně se klanícímu — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.16
vlídného a mírného — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.3-4

Filter by hierarchy