Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.71

Verš

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vila-jā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

yasya — jehož; eka — jeden; niśvasita — dechu; kālam — čas; atha — tak; avalambya — přijímající útočiště u; jīvanti — žijí; loma-vila-jāḥ — vzešlí z pórů těla; jagat-aṇḍa-nāthāḥ — vládci vesmírů (Brahmové); viṣṇuḥ mahān — Nejvyšší Pán, Mahā-Viṣṇu; saḥ — tento; iha — zde; yasya — jehož; kalā-viśeṣaḥ — příslušná úplná část či expanze; govindam — Pána Govindu; ādi-puruṣam — původní osobu; tam — Jeho; aham — já; bhajāmi — uctívám.

Překlad

„Brahmové a ostatní vládci hmotných světů se zjevují z tělesných pórů Mahā-Viṣṇua a žijí po dobu jednoho Jeho výdechu. Uctívám tohoto původního Pána, Govindu, částí jehož úplné části je Mahā-Viṣṇu.“

Význam

Tento popis Pánovy tvořivé energie pochází z Brahma-saṁhity (5.48), kterou sestavil Pán Brahmā na základě své realizace. Když Mahā-Viṣṇu vydechuje, duchovní semena vesmírů z Něho vycházejí jako molekulární částice podobné částečkám o velikosti tří atomů, které je možno vidět při průchodu světla malým otvorem. V dnešní době jaderného výzkumu by stálo za to, kdyby se atomoví vědci z tohoto výroku poučili, jak se celé vesmírné stvoření vyvíjí z duchovních atomů vycházejících z těla Pána.