Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.70

Verš

gavākṣera randhre yena trasareṇu cale
puruṣera loma-kūpe brahmāṇḍera jāle

Synonyma

gavākṣera — oken v místnosti; randhre — skrze otvory; yena — jako; trasareṇu — šest atomů dohromady; cale — pohybuje se; puruṣera — Pána; loma-kūpe — v kožních pórech; brahmāṇḍera — vesmírů; jāle — síť.

Překlad

Podobně jako atomické částečky prachu procházejí skrze otvory okenní sítě, shluky vesmírů procházejí kožními póry v těle puruṣi.