Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.35

Verš

niśāmya loka-traya-mastaka-jvaraṁ
tam ādi-daityaṁ hariṇā hataṁ mṛdhe
praharṣa-vegotkalitānanā muhuḥ
prasūna-varṣair vavṛṣuḥ sura-striyaḥ

Synonyma

niśāmya — když slyšely; loka-traya — tří světů; mastaka-jvaram — bolest hlavy; tam — jeho; ādi — původního; daityam — démona; hariṇā — Nejvyšší Osobností Božství; hatam — zabitého; mṛdhe — v boji; praharṣa-vega — výbuchem extáze; utkalita-ānanāḥ — jejichž tváře rozkvetly; muhuḥ — znovu a znovu; prasūna-varṣaiḥ — deštěm květů; vavṛṣuḥ — zaplavovaly; sura-striyaḥ — manželky polobohů.

Překlad

Hiraṇyakaśipu byl jako horečnatý zánět mozkových blan v hlavě tří světů. Proto když manželky polobohů na nebeských planetách uviděly, že tento velký démon byl zabit rukou Nejvyšší Osobnosti Božství, tváře jim rozkvetly velkou radostí. Znovu a znovu Pána Nṛsiṁhadeva zasypávaly z nebes deštěm květů.