Skip to main content

Synonyma

aja-vega-niṣkṛtam
neschopnost uniknout moci času — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.21
anila-vega
silou vĕtru — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.9
samīra-vega-anugatam
kvůli poryvům větru — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.43
anuparata-vegā
jejíž proud je nepřetržitý — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.7
kusuma-astra-vega
zasažený šípem Amora — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.26
caṇḍa-vega
hrozivého účinku — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.6
nipāta-vega
síla potápění — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.29
silou dopadu — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.7
praharṣa-vega
výbuchem extáze — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.35
samīra-vega
silou větru — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.8
vega
síla — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.16-17
rychlost — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.22
síly — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.28
vlivem — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.15
silou — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.40, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.11
vln — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.7
vlnami — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.39
hnány silou — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.12

Filter by hierarchy