Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.36

Verš

tadā vimānāvalibhir nabhastalaṁ
didṛkṣatāṁ saṅkulam āsa nākinām
surānakā dundubhayo ’tha jaghnire
gandharva-mukhyā nanṛtur jaguḥ striyaḥ

Synonyma

tadā — tehdy; vimāna-āvalibhiḥ — s různými druhy letadel; nabhastalam — nebe; didṛkṣatām — toužících vidět; saṅkulam — zaplněné; āsa — stalo se; nākinām — polobohů; sura-ānakāḥ — bubny polobohů; dundubhayaḥ — kotle; atha — jakož i; jaghnire — byly rozezněny; gandharva-mukhyāḥ — vůdci Gandharvů; nanṛtuḥ — začaly tančit; jaguḥ — zpívali; striyaḥ — andělské ženy.

Překlad

Nebe tehdy zaplnila letadla polobohů toužících vidět činy Nejvyššího Pána, Nārāyaṇa. Polobozi rozezněli bubny a kotle, andělské ženy, které to slyšely, začaly tancovat a nejpřednější z Gandharvů krásně zpívali.