Skip to main content

Synonyma

gandharva-apsarasaḥ, yakṣāḥ, rakṣaḥ-bhūta-gaṇa-uragāḥ, paśavaḥ, pitaraḥ, siddhāḥ, vidyādhrāḥ, cāraṇāḥ
obyvatelé různých planet — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.13-16
gandharva-apsarasaḥ
Gandharvové a Apsary — Śrīmad-bhāgavatam 5.21.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.9, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.15
nebeští hudebníci a tanečnice — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.2-4
nebeské zpĕváky a tanečnice — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.16
gandharva-apsarasām
mezi Gandharvami a Apsarami — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.33
siddha-gandharva-cāraṇaiḥ
Siddhy, Gandharvy a Cāraṇy. — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.35-39
nebeskými bytostmi, jako jsou obyvatelé Gandharvaloky, Siddhaloky a Cāraṇaloky. — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.26
gandharva-cāraṇāḥ
Gandharvové a Cāraṇové — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.31
gandharva-vidyādhara-siddha-cāraṇāḥ
Gandharvové, Vidyādharové, Siddhové a Cāraṇové — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.24
gandharva-dehe
v těle gandharvy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.149
deva-gandharva
polobohy a Gandharvy — Śrīmad-bhāgavatam 10.62.17
deva-gandharva-kinnara
polobozi, Gandharvové a Kinnarové — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.8
gandharva
Gandharvové — Bg. 11.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.54-55, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.34, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.5-7, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.3-6
lidské bytosti jménem Gandharvové — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.36
obyvatelé Gandharvaloky — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.43-45, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.12, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.37-39, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.13, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.106
zkušení řemeslníci na vyšších planetách — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.28-29
nebeští hudebníci — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.38
obyvatelé planety Gandharva — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.17
patřící na Gandharvaloku — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.13
Gandharvy — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.6
vojáky z řad Gandharvů — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.10
obyvateli Gandharvaloky — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.8
obyvatelé Gandharvaloky (vyhlášení zpěváci na planetách polobohů) — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.21-22
obyvatel Gandharvaloky — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.19
mezi Gandharvy — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.19
nebeských hudebníků — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.23
obyvatelé Gandharva-loky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.10
gandharva-nagara
přelud — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.15
gandharva-mukhyāḥ
přední Gandharvové — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.31
vůdci Gandharvů — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.36
gandharva-pravarāḥ
nejlepší z Gandharvů — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.7, Śrīmad-bhāgavatam 8.18.8
gandharva-nagaram
iluzorní město — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.5
gandharva-puram
iluzorní palác vytvořený Gandharvy — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.3
pomyslné město v lese — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.7
gandharva-pura-upameṣu
které jsou přirovnávány k iluzi v podobě gandharva-pury, města či domů spatřených v lese nebo na vrcholku hory — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.47
gandharva-rājam
krále Gandharvů — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.2
gandharva-sattamaḥ
nejlepší z Gandharvů — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.3-4
gandharva-mukhyau
dva vůdci Gandharvů — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.41
gandharva-patayaḥ
hlavní z Gandharvů — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.32
přední Gandharvové — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.4