Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.33.1

Verš

maitreya uvāca
evaṁ niśamya kapilasya vaco janitrī
sā kardamasya dayitā kila devahūtiḥ
visrasta-moha-paṭalā tam abhipraṇamya
tuṣṭāva tattva-viṣayāṅkita-siddhi-bhūmim

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; evam — tak; niśamya — vyslechla; kapilasya — Pána Kapily; vacaḥ — slova; janitrī — matka; — ona; kardamasya — Kardamy Muniho; dayitā — drahá žena; kila — jmenovitě; devahūtiḥ — Devahūti; visrasta — osvobozena od; moha-paṭalā — závoje iluze; tam — Jemu; abhipraṇamya — složila poklony; tuṣṭāva — přednesla modlitby; tattva — základní pravidla; viṣaya — ve věci; aṅkita — autor; siddhi — osvobození; bhūmim — pozadí.

Překlad

Śrī Maitreya řekl: Devahūti, matka Pána Kapily a žena Kardamy Muniho, se vysvobodila z nevědomosti ohledně oddané služby a transcendentálního poznání. Složila poklony Pánovi, autorovi základních pravidel sāṅkhyové filozofie, která vede k osvobození, a uspokojila Ho následující modlitbou.

Význam

Prostřednictvím filozofického systému, který Pán Kapila vysvětlil Své matce, se může každý dostat na duchovní úroveň. Výjimečnost tohoto filozofického systému je zde zdůrazněna slovy siddhi-bhūmim—tento systém je základem osvobození. Lidé, kteří v tomto hmotném světě trpí, podmaněni hmotnou energií, mohou být prostřednictvím sāṅkhyové filozofie učené Pánem Kapilou snadno vysvobozeni ze zajetí hmoty. Pochopení tohoto filozofického systému umožňuje okamžité vysvobození, i když se stále ještě nacházíme v tomto hmotném světě. Tomuto stavu se říká jīvan-mukti — být osvobozen již v současném hmotném těle. Devahūti, matka Pána Kapily, toho dosáhla, a proto Pána uspokojila svými modlitbami. Každý, kdo pochopil základní princip sāṅkhyové filozofie, je pokročilý v oddané službě a dosáhne dokonalého vědomí Kṛṣṇy, tedy i osvobození, ještě v tomto hmotném světě.