Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.33.2

Verš

devahūtir uvāca
athāpy ajo ’ntaḥ-salile śayānaṁ
bhūtendriyārthātma-mayaṁ vapus te
guṇa-pravāhaṁ sad-aśeṣa-bījaṁ
dadhyau svayaṁ yaj-jaṭharābja-jātaḥ

Synonyma

devahūtiḥ uvāca — Devahūti řekla; atha api — navíc; ajaḥ — Pán Brahmā; antaḥ-salile — ve vodě; śayānam — leží; bhūta — hmotné prvky; indriya — smysly; artha — smyslové předměty; ātma — mysl; mayam — proniká; vapuḥ — tělo; te — Tvé; guṇa-pravāham — pramen tří kvalit hmotné přírody; sat — zjeven; aśeṣa — všech; bījam — semeno; dadhyau — meditoval o; svayam — sám; yat — koho; jaṭhara — z pupku; abja — z lotosového květu; jātaḥ — zrodil se.

Překlad

Devahūti řekla: O Brahmovi je řečeno, že je nezrozený, neboť se rodí z lotosového květu, který roste z Tvého pupku, když ležíš na oceánu ve spodní části vesmíru. Pán Brahmā však meditoval o Tobě, Jenž jsi zdrojem nekonečných vesmírů.

Význam

Jméno Brahmy je také Aja, “nezrozený”. K tomu, abychom se narodili, potřebujeme hmotného otce a matku. Nikdo se nerodí jiným způsobem. Ale Brahmā, první živá bytost v tomto vesmíru, se narodil přímo z těla Nejvyšší Osobnosti Božství, Garbhodakaśāyī Viṣṇua — podoby Viṣṇua, která leží na oceánu ve spodní části vesmíru. Devahūti klade důraz na to, že když chce Brahmā Pána vidět, musí o Něm nejprve meditovat. “Jsi semeno veškerého stvoření,” řekla. “Ačkoliv se Brahmā narodil přímo z Tebe, přesto o Tobě musí dlouhé roky meditovat, a ani tehdy Tě nevidí tváří v tvář. Tvé tělo spočívá na rozlehlých vodách ve spodní části vesmíru, a proto jsi znám jako Garbhodakaśāyī Viṣṇu.”

V tomto verši je rovněž vysvětlena podstata Pánova obrovského těla. Jedná se o transcendentální tělo, které není nikdy poznamenáno hmotou. Jelikož hmotné stvoření vzešlo z Jeho těla, znamená to, že existoval již před hmotným stvořením. Transcendentální tělo Viṣṇua se tedy neskládá z hmotných prvků. Z Viṣṇuova těla pocházejí veškeré živé bytosti a také hmotná příroda, která je jednou z energií Nejvyšší Osobnosti Božství. Devahūti řekla: “Jsi základem celého hmotného stvoření a zdrojem všech tvůrčích sil; to, že jsi mne prostřednictvím sāṅkhyové filozofie vysvobodil z iluze māyi, není proto nikterak udivující. Udivující je naopak skutečnost, že Ty, zdroj veškerého stvoření, jsi se narodil z mého lůna a stal se mým dítětem. Je to naprosto nevídané. Tvé tělo je zdroj celého vesmíru, a přesto jsi vstoupil do lůna prosté ženy, jako jsem já. To mi připadá ze všeho nejúžasnější.”