Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.33.3

Verš

sa eva viśvasya bhavān vidhatte
guṇa-pravāheṇa vibhakta-vīryaḥ
sargādy anīho ’vitathābhisandhir
ātmeśvaro ’tarkya-sahasra-śaktiḥ

Synonyma

saḥ — stejná osobnost; eva — jistě; viśvasya — vesmíru; bhavān — Ty; vidhatte — děje se; guṇa-pravāheṇa — vzájemným působením kvalit; vibhakta — rozděluješ; vīryaḥ — Své energie; sarga-ādi — stvoření atd.; anīhaḥ — nečinný; avitatha — není zbytečné; abhisandhiḥ — Tvé odhodlání; ātma-īśvaraḥ — Pán všech živých bytostí; atarkya — nepředstavitelný; sahasra — tisíce; śaktiḥ — komu náleží energie.

Překlad

Můj milý Pane, i když Ty Osobně nemusíš nic dělat, rozšířil jsi Své energie ve vzájemném působení hmotných kvalit přírody, a tak dochází ke stvoření, udržování a zničení vesmírného projevu. Můj milý Pane, jsi nezávislý ve Svém odhodlání a jsi Nejvyšší Pán všech živých bytostí. Pro ně tvoříš hmotný svět, a ačkoliv jsi jeden jediný, Tvé nesčetné energie působí v rozmanitých oblastech. To vše je pro nás nepředstavitelné.

Význam

Devahūtin výrok, že Nejvyšší Pán, Absolutní Pravda, se projevuje rozmanitými energiemi, ačkoliv Sám nemusí nic dělat, potvrzují také Upaniṣady. Nikdo není větší než On a nikdo se Mu nevyrovná. Vše v tomto světě zcela přirozeně konají Jeho energie. Z této sloky je též patrné, že ačkoliv Brahmā, Viṣṇu a Śiva, kteří jsou obdařeni zvláštní mocí, mají na starost hmotné kvality přírody, Nejvyšší Pán je naprosto vzdálený činnostem tohoto světa. Devahūti říká: “Ačkoliv Sám nic dělat nemusíš, Tvé odhodlání je absolutní. K tomu, aby se naplnila Tvá vůle, nikoho nepotřebuješ. Jsi Nejvyšší Duše, nejvyšší vládce. Tvá vůle je tedy naprosto svrchovaná a nepřemožitelná.” Nejvyšší Pán má schopnost zmařit plány ostatních. Jak praví rčení: “Člověk míní, Bůh mění.” Míní-li však Nejvyšší Pán, Jeho touze nemůže nikdo vzdorovat. Pán je Absolutní. Každý z nás ve splnění svých přání z konečného hlediska závisí na Pánovi, Pán však nezávisí na nikom. V tom spočívá Jeho nepředstavitelná moc. To, co je pro obyčejnou živou bytost zcela nepředstavitelné, je pro Pána jednoduchou záležitostí. Ačkoliv je neomezený, zpřístupňuje se nám prostřednictvím autorizovaných textů, jako jsou Vedy. Śabda-mūlatvāt — můžeme Ho poznat skrze śabda-brahma, védskou literaturu.

Proč došlo ke stvoření? Odpověď je zde — Pán je Nejvyšší Osobnost Božství pro všechny živé bytosti, a pro ty z nich, které touží užívat si a vládnout hmotné přírodě, stvořil hmotný vesmír. Je Nejvyšší Osobností Božství, a tudíž živým bytostem plní jejich touhy. Vedy tuto skutečnost potvrzují: eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān — jedna svrchovaná bytost se stará o potřeby mnoha živých bytostí. Živé bytosti mají téměř nekonečné množství přání a jeden jediný Nejvyšší Pán se o ně stará Svou nepochopitelnou energií.