Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.4.1

Verš

śrī-śuka uvāca
atha ha tam utpattyaivābhivyajyamāna-bhagaval-lakṣaṇaṁ sāmyopaśama-vairāgyaiśvarya-mahā-vibhūtibhir anudinam edhamānānubhāvaṁ prakṛtayaḥ prajā brāhmaṇā devatāś cāvani-tala-samavanāyātitarāṁ jagṛdhuḥ.

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; atha ha — takto (poté, co se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevil); tam — Jeho; utpattyā — od počátku Jeho zjevení; eva — dokonce; abhivyajyamāna — jasně projevené; bhagavat-lakṣaṇam — příznaky Nejvyšší Osobnosti Božství; sāmya — se stejným postojem ke každému; upaśama — zcela klidný, s ovládnutými smysly a myslí; vairāgya — odříkání; aiśvarya — bohatství; mahā-vibhūtibhiḥ — se vznešenými vlastnostmi; anudinam — den za dnem; edhamāna — zvyšoval; anubhāvam — Svou moc; prakṛtayaḥ — ministři; prajāḥ — občané; brāhmaṇāḥ — učenci s úplným poznáním Brahmanu; devatāḥ — polobozi; ca — a; avani-tala — povrch Země; samavanāya — vládnout; atitarām — velice; jagṛdhuḥ — toužili.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Jakmile se Pán narodil jako syn Mahārāje Nābhiho, ihned projevil příznaky Nejvyššího Pána, jako například viditelné znaky na chodidlech (praporek, blesk atd.). Ke každému zaujímal stejný postoj a byl velice klidný. Ovládal Své smysly a mysl, a jelikož vlastnil veškeré bohatství, nedychtil po hmotném požitku. Ṛṣabhadeva, syn Mahārāje Nābhiho, oplýval všemi těmito vlastnostmi a byl ze dne na den mocnější — občané, učení brāhmaṇové, polobozi i ministři proto chtěli, aby byl ustanoven za vládce Země.

Význam

V této době laciných inkarnací je velice zajímavé si všimnout, jaké tělesné příznaky projevuje skutečná inkarnace. Od samého Ṛṣabhadevova zrození bylo patrné, že Jeho nohy nesou transcendentální znaky (praporek, blesk, lotosový květ atd.). Když navíc začal růst, budil velikou pozornost. Ke každému zaujímal stejný postoj — nestalo se, že by jedné osobě projevoval přízeň a druhou opomíjel. Inkarnace Boha musí mít šest vznešených vlastností: bohatství, sílu, poznání, krásu, slávu a odříkání. Je řečeno, že i když jimi Ṛṣabhadeva oplýval, naprosto nelpěl na hmotném požitku. Byl sebeovládnutý, a proto Ho měl každý rád. Díky Jeho neobyčejným kvalitám všichni chtěli, aby vládl Zemi. Inkarnace Boha musí být uznána zkušenými lidmi a musí projevovat příznaky popsané v śāstrách. Nelze ji přijmout pouze na základě nekritického obdivu hloupých lidí.