Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.5.21

Verš

tvam ātmanātmānam avehy amogha-dṛk
parasya puṁsaḥ paramātmanaḥ kalām
ajaṁ prajātaṁ jagataḥ śivāya tan
mahānubhāvābhyudayo ’dhigaṇyatām

Synonyma

tvam — ty; ātmanā — sám; ātmānam — Nadduši; avehi — hledat; amogha-dṛk — ten, který má dokonalou víru; parasya — Transcendence; puṁsaḥ — Osobnost Božství; paramātmanaḥ — Svrchovaného Pána; kalām — úplná část; ajam — nezrozený; prajātam — se narodil; jagataḥ — světa; śivāya — pro blaho; tat — to; mahā-anubhāva — Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy; abhyudayaḥ — zábavy; adhigaṇya-tām — vyprávěj co nejpodrobněji.

Překlad

Tvá vize je dokonalá, ctěný Vyāso. Jsi schopen poznat Nadduši, Osobnost Božství, jelikož jsi sám úplnou částí Pána. Ačkoliv jsi nezrozený, zjevil jsi se na této Zemi pro blaho celého lidstva. Vyprávěj tedy ještě podrobněji o transcendentálních zábavách Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy, prosím.

Význam

Śrīla Vyāsadeva je inkarnací zplnomocněné úplné části Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy. Sestoupil ze své bezpříčinné milosti, aby vysvobodil pokleslé duše z hmotného světa. Tyto pokleslé, zapomenuté duše jsou odloučeny od transcendentální láskyplné služby Pánu. Živé bytosti jsou nedílnými součástmi Pána a jsou Jeho věčnými služebníky. Všechna védská písma jsou proto systematicky uzpůsobena tak, aby z nich pokleslé duše mohly vytěžit nejvyšší prospěch. Je povinností pokleslých duší využít těchto písem a vysvobodit se z otroctví hmotného bytí. Śrīla Nārada Ṛṣi je sice oficiálně duchovním mistrem Śrīly Vyāsadeva, ale Śrīla Vyāsadeva ve skutečnosti na žádném duchovním mistrovi nezávisí, neboť on sám je duchovním mistrem všech. Ve své roli ācāryi nás však vlastním příkladem učí, že každý musí přijmout duchovního mistra, i kdyby byl Bůh Samotný. Pán Śrī Kṛṣṇa, Pán Śrī Rāma a Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu jsou všichni inkarnace Boha, ale také přijali — alespoň formálně — duchovní mistry, přestože Jejich transcendentální přirozeností je, že vlastní veškeré poznání. Aby vedl všechny ke Svým lotosovým nohám, popisuje Pán Śrī Kṛṣṇa v inkarnaci Vyāsadeva Své vlastní transcendentální zábavy.