Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.31.4

Verš

tam āgataṁ ta utthāya
praṇipatyābhinandya ca
pūjayitvā yathādeśaṁ
sukhāsīnam athābruvan

Synonyma

tam — jemu; āgatam — který se objevil; te — všichni Pracetové; utthāya — poté, co povstali; praṇipatya — poklonili se; abhinandya — uvítali; ca — také; pūjayitvā — uctili; yathā ādeśam — podle usměrňujících zásad; sukha-āsīnam — pohodlně usazen; atha — takto; abruvan — pravili.

Překlad

Jakmile Pracetové spatřili velkého mudrce Nāradu, ihned povstali ze svých āsanů. Okamžitě se mu poklonili a uctili ho, jak je třeba. Když se ujistili, že je pohodlně usazen, začali mu klást otázky.

Význam

Významné je, že všichni Pracetové se věnovali yoze proto, aby soustředili mysl na Nejvyšší Osobnost Božství.