Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.170

Verš

yas tv indra-gopam atha vendram aho sva-karma-
bandhānurūpa-phala-bhājanam ātanoti
karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājāṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

yaḥ — ten, kdo (Govinda); tu — ale; indra-gopam — malému červenému hmyzu zvanému indra-gopa; atha — nebo dokonce; indram — Indrovi, králi nebes; aho — ó; sva-karma — vlastních plodonosných činností; bandha — pouto; anurūpa — podle; phala — následků; bhājanam — požitek či utrpení; ātanoti — uděluje; karmāṇi — veškeré plodonosné činnosti a jejich následky; nirdahati — ničí; kintu — ale; ca — zajisté; bhakti-bhājām — osob zapojených do oddané služby; govindam — Pánu Govindovi; ādi-puruṣam — původní osobě; tam — Jemu; aham — já; bhajāmi — klaním se.

Překlad

„  ,S úctou se klaním původní Osobnosti Božství, Govindovi, který řídí utrpení a požitek za plodonosné činnosti každé bytosti, počínaje nebeským králem Indrou až po nejmenší hmyz (indra-gopu). Ta samá Osobnost Božství odstraňuje karmické následky toho, kdo je zaměstnaný oddanou službou.̀  “

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.54).