Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.169

Verš

tumi yāṅra hita vāñcha’, se haila ‘vaiṣṇava’
vaiṣṇavera pāpa kṛṣṇa dūra kare saba

Synonyma

tumi — ty; yāṅra — koho; hita vāñcha' — přeješ si dobro; se — taková osoba; haila — okamžitě se stává; vaiṣṇava — oddaným; vaiṣṇavera — vaiṣṇavy; pāpa — náhodný hřích; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; dūra kare — odstraňuje; saba — všechny.

Překlad

„Každý, komu přeješ dobro, se okamžitě stává vaiṣṇavou a Kṛṣṇa všechny vaiṣṇavy osvobozuje od následků jejich minulých hříšných činů.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu Vāsudevovi Dattovi sdělil, že Kṛṣṇa je všemocný, a tak může všechny živé bytosti okamžitě vysvobodit z hmotné existence. Śrī Caitanya Mahāprabhu v podstatě řekl: „Přeješ si, aby byly vysvobozeny všechny živé bytosti bez rozdílu. Velmi ti leží na srdci jejich štěstí, a Já říkám, že všechny živé bytosti v tomto vesmíru mohou být vysvobozeny pouhou tvou modlitbou. Nemusíš ani přijímat břímě jejich hříšných činností. Není proto třeba, abys trpěl za jejich hříšné životy. Každý, nad kým se slituješ, se okamžitě stane vaiṣṇavou a Kṛṣṇa osvobozuje všechny vaiṣṇavy od následků jejich minulých hříšných činů.“ To Kṛṣṇa slibuje i v Bhagavad-gītě (18.66):

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

„Zanech všech druhů náboženství a odevzdej se Mně. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.“

Jakmile se někdo plně odevzdá Kṛṣṇovi, stane se vaiṣṇavou. V tomto verši z Bhagavad-gīty Kṛṣṇa svému oddanému slibuje úlevu od všech následků hříšného života. Skutečností je, že plně odevzdaný vaiṣṇava je zcela mimo dosah hmotné nákazy. Netrpí následky svých předešlých zbožných či bezbožných činů. Dokud člověk není osvobozený od hříšného života, nemůže se stát vaiṣṇavou. Jinými slovy, pokud je někdo vaiṣṇava, jeho hříšný život už jistě skončil. Padma Purāṇa říká:

aprārabdha-phalaṁ pāpaṁ
kūṭaṁ bījaṁ phalonmukham
krameṇaiva pralīyeta
viṣṇu-bhakti-ratātmanām

„V hříšném životě můžeme sledovat různá stádia neprojevených následků hříšných činností. Reakce mohou zrovna čekat na projevení (phalonmukha), mohou být ještě hluboko ponořené v nečinnosti (kūṭa) nebo mohou být ve stádiu semínka (bīja). V každém případě jsou všechny druhy reakcí za hříchy jedna po druhé zničeny, pokud se člověk zapojí do oddané služby Pánu Viṣṇuovi.“