Skip to main content

Synonyma

hita-ahitāya
pro zisk a ztrátu — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.23
hita-avatīrṇasya
jenž sestoupil pro dobro všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.11
hita-eṣibhiḥ
těmi, kdo to myslí s tímto místem dobře — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.23
hita-eṣiṇī
jelikož si dělala starosti o Kṛṣṇovo blaho, velmi ji to rozrušilo a pomyslela si: “Jak je to možné, že Kṛṣṇa jedl hlínu?” — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.33
hita haya
bude užitek — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.140
hita-kāmyayā
ve tvůj prospěch. — Bg. 10.1
hita-ātmanā
tím, kdo přeje dobro všem — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.18
hita-kṛt
prospívající — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.37
hita
a blahobyt — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.21
dobro — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.98, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.140
prospěch — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.153, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.130, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.124
prospěšné — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.55-56
prospěch. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.262, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.121
dobrého — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.100
moje dobro — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.102
ve prospěch. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.122
hita-tamaḥ
který jedná naprosto příznivĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.28
hita-kartā
dobrodinec — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.58
loka-hita lāgi'
ve prospěch obyčejných lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.136
tomāra hita vāñchi
přejeme si jen tvoje dobro — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.138
hita-nimitta
pro dobro — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.140
hita lāgi'
získat prospěch — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.151
pro dobro — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.117
hita-sthāne
co je mi ku prospěchu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.128
hita vāñcha'
přeješ si dobro — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.169
tāra hita
jeho prospěch. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.33
hita-upadeśa
dobré pokyny — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.100