Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.19

Verš

ei mata baṅgera lokera kailā mahā hita
‘nāma’ diyā bhakta kaila, paḍāñā paṇḍita

Synonyma

ei mata — takto; baṅgera — Východního Bengálska; lokera — lidí; kailā — přinesl; mahā — velký; hita — prospěch; nāma — Pánovo svaté jméno; diyā — jim dávající; bhakta — oddané; kaila — z nich udělal; paḍāñā — tím, že je učil; paṇḍita — učence.

Překlad

Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu přinesl lidem Východního Bengálska ten největší prospěch, protože je zasvětil do hari-nāmu, zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, a tím, že je učil, z nich udělal učence.

Význam

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy po vzoru Pána Caitanyi Mahāprabhua také rozdává Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a vybízí lidi po celém světě, aby ji zpívali. Dáváme lidem nesmírné bohatství transcendentální literatury přeložené do všech důležitých světových jazyků a milostí Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua se tato literatura ve velkém prodává a lidé zpívají Hare Kṛṣṇa mahā-mantru s velkou chutí. To je způsob kázání Caitanyova hnutí. A protože Pán chtěl, aby se toto hnutí šířilo po celém světě, Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy se pokorným způsobem snaží, aby tuto vizi Śrī Caitanyi Mahāprabhua naplnila na celém světě, a zvláště v západních zemích.