Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.18

Verš

prabhura atarkya-līlā bujhite nā pāri
sva-saṅga chāḍāñā kene pāṭhāya kāśīpurī

Synonyma

prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; atarkya-līlā — nepochopitelné zábavy; bujhite — pochopit; — ne; pāri — jsem schopen; sva-saṅga — osobní společnost; chāḍāñā — vyhýbající se; kene — proč; pāṭhāya — posílá; kāśī-purī — do Váránasí.

Překlad

Nepochopitelným zábavám Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua nerozumím, neboť i když chtěl Tapana Miśra žít s Pánem v Navadvípu, Pán mu řekl, aby šel do Váránasí.

Význam

Caitanya Mahāprabhu žil v době setkání s Tapanou Miśrou jako hospodář a nic nenaznačovalo tomu, že v budoucnosti přijme sannyās. Tím, že poslal Tapanu Miśru do Váránasí, však naznačil, že v budoucnosti sannyās přijme, a až bude učit Sanātanu Gosvāmīho, Tapana Miśra bude moci využít této příležitosti, aby se dozvěděl, co je cílem života a jakým způsobem ho dosáhnout.