Skip to main content

Synonyma

aneka-lokera
mnoha lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.17
asaṅkhya lokera ghaṭā
velký dav lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.26
lokera gamana
lidé chodili — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.96
saba grāmya-lokera
všech lidí z vesnice — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.6
itara-lokera
obyčejných lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.82
sahaja lokera kathā
řeč prostých lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.224
khaṇḍa-vāsī lokera
obyvatel Khandy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.123
kṛṣṇa-lokera vibhūti
bohatství planety Kṛṣṇaloky. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.213
sarva-lokera
všech lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.91
lokera
světa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.98
lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.167, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.161, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.275, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.111, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.95, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.204, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.314, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.62-63, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.17
všech lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.215, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.282, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.201, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.93, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.118, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.75
obyčejných lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.105, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.220, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.182
lidé — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.163
všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.231
osoby — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.151
vraja-lokera
planety známé jako Goloka Vṛndāvan — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.222
obyvatel Goloky Vṛndāvanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.128
obyvatel Vrajabhūmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.131
obyvatel Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.148
sarva lokera
všech tamních lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.114
sakala-lokera
každého — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.77
rāja-puta-lokera
lidí z Rádžasthánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.26
lokera saṅghaṭṭa
davy lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.19
lokera saṅghaṭṭe
kvůli takovému množství lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.258
v tom velkém davu lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.26
paṇḍita-lokera
učenců — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.25
saba lokera
každého — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.76

Filter by hierarchy