Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.130

Verš

tāra duḥkha dekhi, svarūpa sadaya-hṛdaya
upadeśa kailā tāre yaiche ‘hita’ haya

Synonyma

tāra — jeho; duḥkha dekhi — když viděl neštěstí; svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; sadaya-hṛdaya — velice milostivý; upadeśa kailā — dal pokyny; tāre — jemu; yaiche — aby; hita — prospěch; haya — byl.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī viděl, jak je básník nešťastný, a jelikož měl velice milostivou povahu, poučil ho v jeho prospěch.