Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.129

Verš

śuniyā kavira haila lajjā, bhaya, vismaya
haṁsa-madhye baka yaiche kichu nāhi kaya

Synonyma

śuniyā — když slyšel; kavira — básníka; haila — byl; lajjā — stud; bhaya — strach; vismaya — úžas; haṁsa-madhye — ve společnosti bílých labutí; baka — volavka; yaiche — jako; kichu — cokoliv; nāhi — ne; kaya — říká.

Překlad

Když bengálský básník vyslechl pokárání od Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho, styděl se, bál a žasl. Byl jako volavka ve společnosti bílých labutí, a tak se nezmohl ani na slovo.