Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.128

Verš

śuni’ sabhā-sadera citte haila camatkāra
‘satya kahe gosāñi, duṅhāra kariyāche tiraskāra’

Synonyma

śuni' — když slyšeli; sabhā-sadera — všech shromážděných; citte — v myslích; haila — byl; camatkāra — údiv; satya — pravdu; kahe — řekl; gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; duṅhāra — vůči oběma; kariyāche — spáchal; tiraskāra — přestupek.

Překlad

Všichni shromáždění se po vyslechnutí výkladu Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho nestačili divit. S uznáním řekli: „Svarūpa Dāmodara Gosvāmī vyslovil pravdu. Brāhmaṇa z Bengálska se chybným popisem Pána Jagannātha a Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua dopustil přestupku.“