Skip to main content

Synonyma

anya-citte
rozptýlení v mysli. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.52
bhakta-citte
v srdci oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.124
bhaya citte
máme velký strach. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.18
sva-citte
ve svém srdci — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.6
citte
pro vědomí — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.55
v mysli — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.117, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.228, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.178, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.279, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.57
v hloubi srdce — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.15
mysl — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.179
v mém srdci — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.235
v mysli. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.263, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.162, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.281
ve svém srdci — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.15
v srdci — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.235, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.107, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.146, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.56
v jejich srdcích — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.8
v myslích — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.128
ve své mysli — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.25
v srdcích — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.114
vědomí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.51-52
v srdci. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.308
v sobě — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.90
srdce — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.97
v Mé mysli. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.68
tomāra citte
ve tvé mysli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.179
mora citte
v mém srdci — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.264
yāṅra citte
v jehož srdci — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.39
dṛḍha-citte
s velkým odhodláním. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.30
laya mora citte
myslím. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.31