Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.55-56

Verš

sannyāsa kariyā yabe prabhu nīlācale gelā
tathā haite yabe kuliyā grāme āilā
tabe sei pāpī prabhura la-ila śaraṇa
hita upadeśa kaila ha-iyā karuṇa

Synonyma

sannyāsa kariyā — poté, co přijal stav odříkání; yabe — když; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; nīlācale — do Džagannáth Purí; gelā — odešel; tathā haite — odtamtud; yabe — když; kuliyā — s názvem Kulija; grāme — do vesnice; āilā — se vrátil; tabe — tehdy; sei — tento; pāpī — hříšník; prabhura — u Pána; la-ila — přijal; śaraṇa — útočiště; hita — prospěšné; upadeśa — rady; kaila — dal; ha-iyā — neboť se stal; karuṇa — milostivý.

Překlad

Po přijetí stavu odříkání odešel Śrī Caitanya do Džagannáth Purí a potom se vrátil do vesnice Kuliji. Tehdy ten hříšník vyhledal útočiště u Jeho lotosových nohou. Pán k němu byl milostivý a dal mu prospěšné rady.

Význam

O vesnici Kulija uvádí Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi tuto poznámku. Vesnice, která byla původně známá jako Kulija, se rozrostla v město, které je dnes známé jako Navadvíp. V různých autorizovaných knihách, jako je Bhakti-ratnākara, Caitanya-carita-mahākāvya, Caitanya-candrodaya-nāṭaka a Caitanya-bhāgavata se zmiňuje, že vesnice Kulija leží na západním břehu Gangy. Ještě dnes se v oblasti známé jako Koladvíp nachází místo kuliyāra gañja a další s názvem kuliyāra daha. Obě leží na území dnešního města Navadvípu. V době Pána Caitanyi Mahāprabhua patřily tyto dvě vesnice na západním břehu Gangy s názvy Kulija a Páhárpur pod správu Báhirdvípu. Tehdy se jako Navadvíp označovalo místo na východním břehu Gangy, kterému se dnes říká Antardvíp. Toto místo ve Šrí Májápuru je dodnes známé jako Dvíper Máth. Nedaleko Kánčadápády se nachází další místo jménem Kulija, avšak to není ta Kulija, o které je zmínka zde. Toto místo nelze přijmout jako aparādha-bhañjanera pāṭa neboli místo, kde byl odpuštěn přestupek, protože k tomu došlo ve výše zmíněné Kuliji na západním břehu Gangy. Kvůli podnikání se mnoho závistivých lidí staví proti odhalení skutečného místa a někdy vydávají neautorizovaná místa za autorizovaná.