Skip to main content

Synonyma

yabe dilā
když dal — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.146
pāpa-doṣa yābe
všechny následky hříchů odejdou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.199
yabe haila
když bylo — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.70
āpane krodha yābe
Jeho hněv sám od sebe ustoupí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.140
nīlācale yābe tumi
Ty půjdeš do Džagannáth Purí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.194
yabe pāi
když dostanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.80
yabe pāilā
když obdržel — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.16
yabe
když — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.186, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.254, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.157, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.158, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.152-154, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.14-15, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.55-56, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.55-56, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.178-179, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.127, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.135, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.106, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.145-146, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.134, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.205, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.205, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.167, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.171, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.172, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.130, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.223, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.240, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.265-266, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.125, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.227, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.150, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.178, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.238, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.348, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.378, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.116, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.164, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.191, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.175, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.186, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.187, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.189, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.247, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.115, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.196, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.198, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.106, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.159-160, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.187, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.245, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.272, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.306, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.95, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.140, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.95, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.46-47, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.129, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.116, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.149, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.13
kdykoliv — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.167, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.57, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.345, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.5
kdy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.11
až — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.260, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.261
yabe āilā
když přišel — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.13
yabe yabe
kdykoliv — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.102
śone yabe
ten, kdo slyší — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.152
yābe
měl bys chodit — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.62
půjdeš — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.29
půjde — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.11
měli byste jít — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.40
přijde — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.195
když — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.48
měl bys jít — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.78
odejdeš — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.38

Filter by hierarchy