Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.168

Verš

asamartha nahe kṛṣṇa, dhare sarva bala
tomāke vā kene bhuñjāibe pāpa-phala?

Synonyma

asamartha nahe — není nemohoucí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; dhare — vlastní; sarva bala — veškeré síly; tomāke — tebe; — potom; kene — proč; bhuñjāibe — nechal by trpět; pāpa-phala — výsledky hříšných činností.

Překlad

„Kṛṣṇa není nemohoucí, protože je vlastníkem veškerých sil. Proč by měl po tobě chtít, abys trpěl následky hříchů jiných živých bytostí?“