Skip to main content

KAPITOLA PATNÁCTÁ

Pán přijímá prasādam v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi

Následující shrnutí této kapitoly předložil ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. Po slavnosti Ratha-yātrā uctíval Śrī Advaita Ācārya Śrī Caitanyu Mahāprabhua květy a tulasī. Śrī Caitanya Mahāprabhu na oplátku uctíval Advaitu Ācāryu květy a tulasī, které zbyly na obětovaném tácu, a přitom pronášel mantru: yo 'si so 'si namo 'stu te („Ať jsi, kdo jsi, Já Ti vzdávám úctu.“) Advaita Ācārya pak pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua na prasādam. Když Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho oddaní prováděli obřad Nandotsava, Pán se oblékl jako pasáček krav. Obřad tak probíhal velmi radostně. Pán potom se svými oddanými oslavil Vijayā-daśamī, den vítězství, kdy Pán Rāmacandra dobyl Lanku. Všichni oddaní se tehdy stali vojáky Pána Rāmacandry a Śrī Caitanya Mahāprabhu v extázi Hanumāna projevil různé transcendentálně blažené činnosti. Pán a Jeho oddaní poté vykonali různé další obřady.

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom všechny oddané požádal, aby se vrátili do Bengálska. Pán poslal do Bengálska kázat Nityānandu Prabhua a s Ním i Rāmadāse, Gadādhara dāse a několik dalších oddaných. Po Śrīvāsovi Paṇḍitovi Śrī Caitanya Mahāprabhu poslal s velkou pokorou své matce nějaké prasādam a kus oděvu od Pána Jagannātha. Když se Pán loučil s Rāghavou Paṇḍitem, Vāsudevou Dattou, obyvateli Kulína-grámu a dalšími oddanými, chválil je za jejich transcendentální vlastnosti. Rāmānanda Vasu a Satyarāja Khān položili nějaké otázky a Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu jim řekl, že všichni hospodáři se musí zapojit do služby vaiṣṇavům, kteří se věnují výhradně zpívání svatého jména Pána. Dal pokyny také vaiṣṇavům z Khandy, ale i Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi a Vidyā-vācaspatimu. Murāriho Guptu pochválil za jeho víru v lotosové nohy Pána Rāmacandry. Poté, co zvážil pokornou modlitbu Vāsudevy Datty, prohlásil, že Pán Śrī Kṛṣṇa je schopný osvobodit všechny podmíněné duše.

Když potom Śrī Caitanya Mahāprabhu přijímal prasādam v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, Sārvabhaumův zeť Amogha vytvořil v rodině svými pomluvami rozruch. Dalšího dne ráno byl postižen nemocí visūcikā (cholerou). Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu ho milostivě zachránil před smrtí a oživil jeho chuť do zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy.

Verš

sārvabhauma-gṛhe bhuñjan
sva-nindakam amoghakam
aṅgī-kurvan sphuṭāṁ cakre
gauraḥ svāṁ bhakta-vaśyatām

Synonyma

sārvabhauma-gṛhe — v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; bhuñjan — při jídle; sva-nindakam — člověka, který Ho kritizoval; amoghakam — jménem Amogha; aṅgī-kurvan — když přijal; sphuṭām — projevenou; cakre — učinil; gauraḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; svām — svou; bhakta-vaśyatām — zavázanost svým oddaným.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu jedl prasādam v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, Amogha Ho kritizoval. Pán však i přesto Amoghu přijal, čímž dal najevo, jak nesmírně je zavázaný svým oddaným.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Prabhuovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitacandrovi! A sláva všem oddaným Pána Caitanyi!

Verš

jaya śrī-caitanya-caritāmṛta-srotā-gaṇa
caitanya-caritāmṛta — yāṅra prāṇa-dhana

Synonyma

jaya — sláva; śrī-caitanya-caritāmṛta-śrotā-gaṇa — všem posluchačům Śrī Caitanya-caritāmṛty; caitanya-caritāmṛtaCaitanya-caritāmṛta; yāṅra — jejichž; prāṇa-dhana — poklad života.

Překlad

Sláva posluchačům Śrī Caitanya-caritāmṛty, kteří ji přijali jako poklad svého života!

Verš

ei-mata mahāprabhu bhakta-gaṇa-saṅge
nīlācale rahi’ kare nṛtya-gīta-raṅge

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-gaṇa-saṅge — se svými oddanými; nīlācale rahi' — pobývající v Níláčale, Džagannáth Purí; kare — provádí; nṛtya-gīta-raṅge — zpívání a tančení s velkou radostí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se během pobytu v Džagannáth Purí ve společnosti svých oddaných neustále těšil z tance a zpěvu.

Verš

prathamāvasare jagannātha-daraśana
nṛtya-gīta kare daṇḍa-paraṇāma, stavana

Synonyma

prathama-avasare — na začátku dne; jagannātha-daraśana — zhlédnutí Božstva Pána Jagannātha; nṛtya-gīta kare — provádí zpívání a tančení; daṇḍa-paraṇāma — klanění se; stavana — modlení se.

Překlad

Na začátku dne Śrī Caitanya Mahāprabhu zhlédl Božstvo Pána Jagannātha v chrámu. Poklonil se Mu, přednesl modlitby a tančil před Ním a zpíval.

Verš

‘upala-bhoga’ lāgile kare bāhire vijaya
haridāsa mili’ āise āpana nilaya

Synonyma

upala-bhoga lāgile — když dojde na obětování jídla známé jako upala-bhoga; kare bāhire vijaya — zůstává venku; haridāsa mili' — poté, co se setká s Haridāsem Ṭhākurem; āise — vrací se; āpana nilaya — do svého obydlí.

Překlad

Po návštěvě chrámu zůstával Śrī Caitanya Mahāprabhu během obětování upala-bhogy venku a potom chodil navštívit Haridāse Ṭhākura a vracel se do svého obydlí.

Význam

V poledne, když probíhalo obětování jídla s názvem upala-bhoga v místě zvaném bhoga-vardhana-khaṇḍa, Śrī Caitanya Mahāprabhu odcházel z chrámu. Předtím se však ještě krátce zastavil u sloupu Garuḍa-stambha, kde se klaněl a modlil. Potom šel na místo Siddhabakul, kde žil Haridāsa Ṭhākura. Po návštěvě u Haridāse Ṭhākura se Pán vracel do svého obydlí v domě Kāśīho Miśry.

Verš

ghare vasi’ kare prabhu nāma saṅkīrtana
advaita āsiyā kare prabhura pūjana

Synonyma

ghare vasi' — sedící ve svém pokoji; kare — provádí; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; nāma saṅkīrtana — pronášení svatých jmen na růženci; advaita — Advaita Ācārya; āsiyā — přišel; kare — prováděl; prabhura pūjana — uctívání Pána.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu obvykle seděl ve svém pokoji a pronášel svatá jména na růženci, a tehdy tam přicházel Advaita Ācārya, aby Pána uctíval.

Verš

sugandhi-salile dena pādya, ācamana
sarvāṅge lepaye prabhura sugandhi candana

Synonyma

su-gandhi-salile — navoněnou vodu; dena — nabízí; pādya — vodu na omytí nohou; ācamana — umytí úst; sarva-aṅge — po celém těle; lepaye — roztírá; prabhura — Pána; su-gandhi candana — vonnou santálovou pastu.

Překlad

Advaita Ācārya uctíval Śrī Caitanyu Mahāprabhua tak, že Mu nabízel navoněnou vodu k umytí úst a nohou a potom Mu celé tělo potíral vonnou santálovou pastou.

Verš

gale mālā dena, māthāya tulasī-mañjarī
yoḍa-hāte stuti kare pade namaskari’

Synonyma

gale — na krk; mālā — girlandu; dena — dává; māthāya — na hlavu; tulasī-mañjarī — květy tulasī; yoḍa-hāte — se sepjatýma rukama; stuti kare — modlí se; pade — u lotosových nohou; namaskari' — klanící se.

Překlad

Śrī Advaita Prabhu také věšel Pánovi na krk květinovou girlandu a na hlavu Mu pokládal květy tulasī (mañjarī). Potom se Advaita Ācārya se sepjatýma rukama Pánu klaněl a modlil se k Němu.

Verš

pūjā-pātre puṣpa-tulasī śeṣa ye āchila
sei saba lañā prabhu ācārye pūjila

Synonyma

pūjā-pātre — na tácu s květy a tulasī; puṣpa-tulasī — květy a tulasī; śeṣa — zbývající; ye āchila — vše, co tam zbylo; sei saba — všechno; lañā — beroucí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ācārye pūjila — uctíval Advaitu Ācāryu.

Překlad

Když Advaita Ācārya dokončil uctívání Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Pán vzal tác s květy a tulasī a vším, co zbylo, uctíval Advaitu Ācāryu.

Verš

“yo ’si so ’si namo ’stu te” ei mantra paḍe
mukha-vādya kari’ prabhu hāsāya ācāryere

Synonyma

yaḥ asi — cokoliv jsi; saḥ asi — to jsi; namaḥ astu te — klaním se Ti; ei mantra paḍe — pronáší tuto mantru; mukha-vādya kari' — vytvářející v ústech zvuky; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; hāsāya — rozesmívá; ācāryere — Advaitu Ācāryu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu uctíval Advaitu Ācāryu mantrou: „Ať jsi, kdo jsi, s úctou se Ti klaním.“ Navíc Pán vytvářel v ústech jakési zvuky, jimiž Advaitu Ācāryu vždy rozesmál.

Verš

ei-mata anyonye karena namaskāra
prabhure nimantraṇa kare ācārya bāra bāra

Synonyma

ei-mata — takto; anyonye — jeden druhému; karena — skládají; namaskāra — poklony; prabhure — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; nimantraṇa — pozvání; kare — činí; ācārya — Advaita Ācārya; bāra bāra — znovu a znovu.

Překlad

Takto se Advaita Ācārya a Śrī Caitanya Mahāprabhu jeden druhému s úctou klaněli. Advaita Ācārya potom Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi opakovaně nabízel pozvání.

Verš

ācāryera nimantraṇa — āścarya-kathana
vistāri’ varṇiyāchena dāsa-vṛndāvana

Synonyma

ācāryera nimantraṇa — pozvání Advaity Ācāryi; āścarya-kathana — úžasný příběh; vistāri' — velmi obšírně; varṇiyāchena — popsal; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

Pozvání Śrī Advaity Ācāryi je další úžasný příběh, který již velmi obšírně popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Verš

punarukti haya, tāhā nā kailuṅ varṇana
āra bhakta-gaṇa kare prabhure nimantraṇa

Synonyma

punaḥ-ukti — opakování; haya — to; tāhā — že; — ne; kailuṅ — udělal jsem; varṇana — popis; āra bhakta-gaṇa — jiní oddaní; kare — činí; prabhure — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

A protože pozvání Advaity Ācāryi již popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura, nebudu tento příběh opakovat. Řeknu ale, že Śrī Caitanyu Mahāprabhua zvali také jiní oddaní.

Verš

eka eka dina eka eka bhakta-gṛhe mahotsava
prabhu-saṅge tāhāṅ bhojana kare bhakta saba

Synonyma

eka eka dina — každý den; eka eka bhakta-gṛhe — v domě jednoho oddaného za druhým; mahotsava — slavnost; prabhu-saṅge — s Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; tāhāṅ — tam; bhojana — oběd; kare — přijímají; bhakta — oddaní; saba — všichni.

Překlad

Den za dnem se oddaní střídali a zvali Śrī Caitanyu Mahāprabhua i ostatní oddané na oběd a s ním spojenou slavnost.

Verš

cāri-māsa rahilā sabe mahāprabhu-saṅge
jagannāthera nānā yātrā dekhe mahā-raṅge

Synonyma

cāri-māsa — po čtyři měsíce; rahilā — zůstali; sabe — všichni oddaní; mahāprabhu-saṅge — s Pánem Caitanyou Mahāprabhuem; jagannāthera — Pána Jagannātha; nānā yātrā — mnoho slavností; dekhe — zhlížejí; mahā-raṅge — s velkou radostí.

Překlad

Všichni oddaní zůstali v Džagannáth Purí čtyři měsíce a s velkou radostí se účastnili všech slavností Pána Jagannātha.

Verš

kṛṣṇa-janma-yātrā-dine nanda-mahotsava
gopa-veśa hailā prabhu lañā bhakta saba

Synonyma

kṛṣṇa-janma-yātrā — oslavy narození Pána Kṛṣṇy; dine — v ten den; nanda-mahotsava — slavnost uspořádaná Nandou Mahārājem, Kṛṣṇovým otcem; gopa-veśa hailā — oblékl se jako pasáček krav; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā — beroucí; bhakta saba — všechny oddané.

Překlad

Oddaní oslavovali Janmāṣṭamī, Kṛṣṇovy narozeniny, kterým se také říká Nanda-mahotsava neboli slavnost Nandy Mahārāje. Śrī Caitanya Mahāprabhu i Jeho oddaní se při té příležitosti převlékli za pasáčky krav.

Verš

dadhi-dugdha-bhāra sabe nija-skandhe kari’
mahotsava-sthāne āilā bali ‘hari’ ‘hari’

Synonyma

dadhi-dugdha — s mlékem a jogurtem; bhāra — nádoby; sabe — všichni; nija-skandhe — na ramenou; kari' — nesoucí; mahotsava-sthāne — na místo slavnosti; āilā — přišli; bali hari hari — zpívající „Hari, Hari“.

Překlad

Oddaní převlečení za pasáčky nesli na ramenou tyče, na kterých visely nádoby s mlékem a jogurtem. Takto všichni se zpěvem svatých jmen Hariho dorazili na místo konání slavnosti.

Verš

kānāñi-khuṭiyā āchena ‘nanda’-veśa dhari’
jagannātha-māhāti hañāchena ‘vrajeśvarī’

Synonyma

kānāñi-khuṭiyā — Kānāñi Khuṭiyā; āchena — je; nanda-veśa dhari' — v oděvu Nandy Mahārāje; jagannātha-māhāti — Jagannātha Māhāti; hañāchena — byl; vrajeśvarī — matka Yaśodā.

Překlad

Kānāñi Khuṭiyā se oblékl jako Nanda Mahārāja a Jagannātha Māhiti jako matka Yaśodā.

Verš

āpane pratāparudra, āra miśra-kāśī
sārvabhauma, āra paḍichā-pātra tulasī

Synonyma

āpane pratāparudra — král Pratāparudra osobně; āra — a; miśra-kāśī — Kāśī Miśra; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; āra — a; paḍichā-pātra tulasī — Paḍichāpātra Tulasī, dozorce chrámu.

Překlad

Byl u toho tehdy i král Pratāparudra, Kāśī Miśra, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya a Tulasī Paḍichāpātra.

Verš

iṅhā-sabā lañā prabhu kare nṛtya-raṅga
dadhi-dugdha haridrā-jale bhare sabāra aṅga

Synonyma

iṅhā-sabā lañā — beroucí je všechny; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; kare nṛtya-raṅga — tančil s radostí; dadhi — jogurtem; dugdha — mlékem; haridrā — kurkumou; jale — vodou; bhare — politá; sabāra — všech; aṅga — těla.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu jako obvykle s radostí tančil. Všichni byli polití mlékem, jogurtem a vodou, dožluta zbarvenou kurkumou.

Verš

advaita kahe, — satya kahi, nā kariha kopa
laguḍa phirāite pāra, tabe jāni gopa

Synonyma

advaita kahe — Advaita Ācārya říká; satya kahi — říkám pravdu; kariha kopa — prosím, nezlob se; laguḍa — hůl; phirāite pāra — jestli umíš roztočit; tabe jāni — potom budu vědět; gopa — pasáček.

Překlad

Śrīla Advaita Ācārya tehdy řekl: „Prosím nezlob se, říkám pravdu. Jedině pokud dokážeš roztočit tuto hůl, budu vědět, že jsi pasáček.“

Verš

tabe laguḍa lañā prabhu phirāite lāgilā
bāra bāra ākāśe pheli’ luphiyā dharilā

Synonyma

tabe — potom; laguḍa — hůl; lañā — beroucí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; phirāite lāgilā — začal s ní točit; bāra bāra — znovu a znovu; ākāśe — do vzduchu; pheli' — házející; luphiyā — vyhazující do výšky; dharilā — chytal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal výzvu Advaity Ācāryi, vzal velkou hůl a roztočil ji. Opakovaně ji vyhazoval do vzduchu a znovu ji chytal, když padala.

Verš

śirera upare, pṛṣṭhe, sammukhe, dui-pāśe
pāda-madhye phirāya laguḍa, — dekhi’ loka hāse

Synonyma

śirera upare — nad hlavou; pṛṣṭhe — za zády; sammukhe — před sebou; dui-pāśe — po stranách; pāda-madhye — mezi nohama; phirāya — točí; laguḍa — holí; dekhi' — když viděli; loka hāse — všichni lidé se začali smát.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu točil a házel holí chvíli nad hlavou, chvíli za zády, chvíli před sebou, chvíli po stranách a chvíli mezi nohama. Všichni lidé se smáli, když to viděli.

Verš

alāta-cakrera prāya laguḍa phirāya
dekhi’ sarva-loka-citte camatkāra pāya

Synonyma

alāta-cakrera — ohnivý kruh, tvořený kroužením loučí; prāya — jako; laguḍa phirāya — točí holí; dekhi' — když viděli; sarva-loka — všichni; citte — v srdci; camatkāra pāya — žasli.

Překlad

Srdce každého zachvátil úžas, když Śrī Caitanya Mahāprabhu točil holí tak, že to vypadalo, jako by točil hořící loučí.

Verš

ei-mata nityānanda phirāya laguḍa
ke bujhibe tāṅhā duṅhāra gopa-bhāva gūḍha

Synonyma

ei-mata — takto; nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu; phirāya laguḍa — točí holí; ke — kdo; bujhibe — pochopí; tāṅhā — tam; duṅhāra — Jich dvou; gopa-bhāva — extázi pasáčků krav; gūḍha — hlubokou.

Překlad

Nityānanda Prabhu se také bavil roztáčením hole. Kdo je schopen pochopit, jak hluboce byli pohroužení v pocitech pasáčků krav?

Verš

pratāparudrera ājñāya paḍichā-tulasī
jagannāthera prasāda-vastra eka lañā āsi

Synonyma

pratāparudrera — krále Pratāparudry; ājñāya — na pokyn; paḍichā-tulasī — dozorce chrámu jménem Tulasī; jagannāthera — Pána Jagannātha; prasāda-vastra — použitý kus oděvu; eka — jedno; lañā — beroucí; āsi — přišel.

Překlad

Na pokyn Mahārāje Pratāparudry přinesl dozorce chrámu jménem Tulasī jeden kus použitého oděvu Pána Jagannātha.

Verš

bahu-mūlya vastra prabhu-mastake bāndhila
ācāryādi prabhura gaṇere parāila

Synonyma

bahu-mūlya — vzácnou; vastra — látku; prabhu-mastake — kolem hlavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bāndhila — omotali; ācārya-ādi — v čele s Advaitou Ācāryou; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gaṇere — na společníky; parāila — dali.

Překlad

Tuto vzácnou látku potom omotali Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi kolem hlavy. I ostatní oddaní, v čele s Advaitou Ācāryou, měli hlavy omotané touto látkou.

Verš

kānāñi-khuṭiyā, jagannātha, — dui-jana
āveśe vilāila ghare chila yata dhana

Synonyma

kānāñi-khuṭiyā — Kānāñi Khuṭiyā; jagannātha — Jagannātha Māhāti; dui-jana — oba; āveśe — v extázi lásky; vilāila — rozdávali; ghare — doma; chila — bylo; yata — veškeré; dhana — bohatství.

Překlad

Kānāñi Khuṭiyā převlečený za Nandu Mahārāje a Jagannātha Māhiti, oblečený jako matka Yaśodā, rozdávali veškeré bohatství, které doma měli.

Verš

dekhi’ mahāprabhu baḍa santoṣa pāilā
mātā-pitā-jñāne duṅhe namaskāra kailā

Synonyma

dekhi' — když to viděl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; baḍa — velmi; santoṣa — spokojenost; pāilā — cítil; mātā-pitā-jñāne — přijímající je jako otce a matku; duṅhe — oběma; namaskāra kailā — poklonil se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl velice spokojený, když to viděl. Přijal je jako svého otce a matku a poklonil se jim.

Verš

parama-āveśe prabhu āilā nija-ghara
ei-mata līlā kare gaurāṅga-sundara

Synonyma

parama-āveśe — ve velké extázi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — vrátil se; nija-ghara — do svého obydlí; ei-mata — takto; līlā — zábavy; kare — prováděl; gaurāṅga-sundara — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Ve velké extázi se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil do svého obydlí. Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu, známý jako Gaurāṅga-sundara, prováděl různé zábavy.

Verš

vijayā-daśamī — laṅkā-vijayera dine
vānara-sainya kailā prabhu lañā bhakta-gaṇe

Synonyma

vijayā — vítězství; daśamī — desátého dne; laṅkā-vijayera dine — v den oslav dobytí Lanky; vānara-sainya — opičí vojáci; kailā — zařídil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā bhakta-gaṇe — beroucí všechny oddané.

Překlad

V den známý jako Vijayā-daśamī, kdy se slaví dobytí Lanky, oblékl Śrī Caitanya Mahāprabhu všechny své oddané jako opičí vojáky.

Verš

hanumān-āveśe prabhu vṛkṣa-śākhā lañā
laṅkā-gaḍe caḍi’ phele gaḍa bhāṅgiyā

Synonyma

hanumān-āveśe — v rozpoložení Hanumāna; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vṛkṣa-śākhā lañā — beroucí velkou větev stromu; laṅkā-gaḍe — na pevnost na Lanku; caḍi' — když vyšplhal; phele — rozbíjí; gaḍa — pevnost; bhāṅgiyā — bořící.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu uchopil v náladě Hanumāna velkou větev, vyšplhal se na zeď pevnosti na Lance a začal ji bořit.

Verš

‘kāhāṅre rāvṇā’ prabhu kahe krodhāveśe
‘jagan-mātā hare pāpī, mārimu savaṁśe’

Synonyma

kāhāṅre rāvṇā — kde je ten darebák Rāvaṇa; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahe — říká; krodha-āveśe — s velkým hněvem; jagat-mātā — matku vesmíru; hare — unesl; pāpī — hříšný; mārimu — zabiji; sa-vaṁśe — s celou rodinou.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu v extázi Hanumāna rozzlobeně řekl: „Kde je ten darebák Rāvaṇa? Unesl Sītu, matku vesmíru. Nyní ho zabiji i s celou jeho rodinou.“

Verš

gosāñira āveśa dekhi’ loke camatkāra
sarva-loka ‘jaya’ ‘jaya’ bale bāra bāra

Synonyma

gosāñira — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āveśa — extázi; dekhi' — když viděli; loke — všichni lidé; camatkāra — žasli; sarva-loka — všichni; jaya jaya — sláva; bale — provolávají; bāra bāra — znovu a znovu.

Překlad

Všichni lidé žasli, když viděli emocionální extázi Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a opakovaně křičeli: „Sláva! Sláva!“

Verš

ei-mata rāsa-yātrā, āra dīpāvalī
utthāna-dvādaśī yātrā dekhilā sakali

Synonyma

ei-mata — takto; rāsa-yātrā — tance Pána Kṛṣṇy zvaného rāsa; āra — a; dīpāvalī — dne Dīpāvalī, kdy jsou zažehnuty řady lamp; utthāna-dvādaśī-yātrā — slavnosti Utthāna-dvādaśī; dekhilā sakali — zúčastnil se všech.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se se svými oddanými účastnil všech slavností, včetně Rāsa-yātry, Dīpāvalī a Utthāna-dvādaśī.

Význam

Slavnost Dīpāvalī se slaví v měsíci Kārttiku (říjen-listopad) během novoluní. Slavnost Rāsa-yātrā neboli Kṛṣṇův tanec rāsa se slaví za úplňku ve stejném měsíci. Utthāna-dvādaśī je den po Ekādaśī během čtrnácti dnů dorůstajícího měsíce stejného měsíce. Všichni oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua se účastnili všech těchto svátků.

Verš

eka-dina mahāprabhu nityānande lañā
dui bhāi yukti kaila nibhṛte vasiyā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nityānande lañā — beroucí Pána Nityānandu Prabhua; dui bhāi — dva bratři; yukti kaila — radili se; nibhṛte vasiyā — sedící na osamoceném místě.

Překlad

Jednoho dne usedli dva bratři, Śrī Caitanya Mahāprabhu s Nityānandou Prabhuem, na osamělém místě a radili se spolu.

Verš

kibā yukti kaila duṅhe, keha nāhi jāne
phale anumāna pāche kaila bhakta-gaṇe

Synonyma

kibā yukti kaila — o čem se radili; duṅhe — oba; keha nāhi jāne — nikdo neví; phale — podle výsledku; anumāna — domněnku; pāche — později; kaila — činili; bhakta-gaṇe — všichni oddaní.

Překlad

Nikdo nevěděl, o čem ti bratři hovořili, ale později mohli všichni oddaní uhádnout, o čem byla řeč.

Verš

tabe mahāprabhu saba bhakte bolāila
gauḍa-deśe yāha sabe vidāya karila

Synonyma

tabe mahāprabhu — potom Śrī Caitanya Mahāprabhu; saba — všechny; bhakte — oddané; bolāila — svolal; gauḍa-deśe — do Bengálska; yāha — vraťte se; sabe — všichni; vidāya karila — rozloučil se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom nechal zavolat všechny oddané a požádal je, aby se vrátili do Bengálska. Tak se s nimi rozloučil.

Verš

sabāre kahila prabhu — pratyabda āsiyā
guṇḍicā dekhiyā yābe āmāre miliyā

Synonyma

sabāre — všem; kahila — řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prati-abda — každý rok; āsiyā — přicházející; guṇḍicā — slavnost v chrámu Guṇḍici; dekhiyā — když zhlédnete; yābe — měli byste jít; āmāre miliyā — po setkání se Mnou.

Překlad

Při loučení Śrī Caitanya Mahāprabhu oddané požádal, aby se každý rok vraceli do Džagannáth Purí navštívit Ho a potom se zúčastnili čištění chrámu Guṇḍici.

Verš

ācāryere ājñā dila kariyā sammāna
‘ā-caṇḍāla ādi kṛṣṇa-bhakti dio dāna’

Synonyma

ācāryere — Advaitovi Ācāryovi; ājñā dila — nařídil; kariyā sammāna — s velkou úctou; ā-caṇḍāla — dokonce i těm nejnižším z lidí, známým jako caṇḍālové; ādi — počínaje s; kṛṣṇa-bhakti — vědomí Kṛṣṇy, neboli oddanou službu Pánu Kṛṣṇovi; dio — dávej; dāna — jako milodar.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu s velkou úctou požádal Advaitu Ācāryu: „Dávej vědomí Kṛṣṇy neboli oddanost Kṛṣṇovi i těm nejnižším z lidí (caṇḍālům).“

Význam

Toto je nařízení Śrī Caitanyi Mahāprabhua všem Jeho oddaným. Kṛṣṇa-bhakti neboli oddanost Kṛṣṇovi je přístupná každému, dokonce i těm nejníže postaveným lidem, jako jsou caṇḍālové. Toto nařízení v učednické posloupnosti od Śrī Advaity a Nityānandy Prabhua je tedy třeba následovat a šířit vědomí Kṛṣṇy bez rozlišování po celém světě.

Existují různé druhy lidí, počínaje brāhmaṇou a konče tou nejnižší úrovní, zvanou caṇḍāla. Ať je člověk na jakékoliv úrovni, v tomto věku Kali potřebuje každý osvícení vědomím Kṛṣṇy. To je největší potřebou dneška. Strasti hmotné existence pociťují všichni. Dokonce i v americkém Senátu je pociťují natolik, že 30. duben 1974 byl vyhlášen Dnem modliteb. Každý tak pociťuje nepříjemnosti Kali-yugy způsobené tím, že lidská společnost holduje nedovolenému sexu, jedení masa, hazardování a požívání omamných látek. Nyní nastal čas, aby členové Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy šířili kṛṣṇa-bhakti po celém světě a plnili tak pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Pán každému nařídil stát se guruem (Caitanya-caritāmṛta Madhya 7.128): āmara ājñāya guru hañā tāra' ei deśa. Všichni lidé v každém městě a vesnici by měli být seznámeni s pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Vědomí Kṛṣṇy by se mělo dostat ke každému bez rozdílu. Na celém světě pak zavládne mír a štěstí a každý bude oslavovat Śrī Caitanyu Mahāprabhua, což je Jeho přání.

Slovo caṇḍāla ve skutečnosti označuje pojídače psů, který je považován za nejnižšího z lidí. I caṇḍālové mohou být díky požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua osvíceni vědomím Kṛṣṇy. Kṛṣṇa-bhakti není výsadním právem určité kasty. Toto velké požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua je tu pro každého. Každý by měl dostat příležitost ho přijmout a být šťastný.

Slovo dāna, „milodar“, je v tomto verši také důležité. Každý, kdo se zapojí do šíření vědomí Kṛṣṇy, je dobročinný člověk. Profesionálové, kteří přednášejí Śrīmad-Bhāgavatam a hovoří o kṛṣṇa-bhakti za peníze, nejsou schopni toto vznešené transcendentální vlastnictví předávat každému. Tato transcendentálně prospěšná požehnání mohou jako milodary rozdávat jedině čistí oddaní, kteří nemají jiný motiv než sloužit Kṛṣṇovi.

Verš

nityānande ājñā dila, — ‘yāha gauḍa-deśe
anargala prema-bhakti kariha prakāśe

Synonyma

nityānande — Nityānandovi Prabhuovi; ājñā dila — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu nařídil; yāha gauḍa-deśe — jdi do Gaudadéše (Bengálska); anargala — bez omezení; prema-bhakti — oddanou službu s láskou k Bohu; kariha prakāśe — hlásej.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nařídil Nityānandovi Prabhuovi: „Jdi do Bengálska a bez omezení tam hlásej vědomí Kṛṣṇy, oddanou službu Pánu.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu tímto nařídil Nityānandovi Prabhuovi, aby osvobodil všechny Bengálce a přivedl je na úroveň oddané služby. V Bhagavad-gītě (9.32) Pán říká:

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim

„Ó synu Pṛthy, ti, kdo se ke Mně uchýlí, dosáhnou nejvyššího cíle, i kdyby to byli lidé nižšího rodu, ženy, vaiśyové (obchodníci) nebo śūdrové (dělníci).“ Každý, kdo přijme cestu vědomí Kṛṣṇy a následuje usměrňující zásady, se může vrátit domů, zpátky k Bohu.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Existuje třída takzvaných oddaných, kterým se říká prākṛta-sahajiyové, kteří si myslí, že Nityānanda Prabhu je obyčejná lidská bytost. Šíří zvěsti o tom, že Śrī Caitanya Mahāprabhu poslal Nityānandu Prabhua z Urísy do Bengálska jen proto, aby se oženil a zplodil děti. To je jistě velký přestupek vůči Nityānandovi Prabhuovi.

Takovému přestupku se říká pāṣaṇḍa-buddhi neboli ateistické poznámky. Rouhači považují Nityānandu Prabhua za jednoho z nich, za obyčejnou živou bytost. Nevědí, že se Nityānanda Prabhu neliší od viṣṇu-tattvy. Považovat Nityānandu Prabhua za obyčejnou živou bytost je výplodem mentálních spekulantů známých jako kuṇapātma-vādī. Tito lidé považují tělo, které se skládá ze tří hmotných složek (kuṇape tri-dhātuke), za sebe sama. Myslí si, že tělo Nityānandy Prabhua bylo stejně hmotné a že bylo určené ke smyslovému požitku. Každý, kdo takto uvažuje, se uchází o pobyt v těch nejtemnějších končinách pekla. Ti, kdo dychtí po ženách a penězích, mají sobecké zájmy a mentalitu obchodníků, dovedou zajisté svými plodnými mozky vymýšlet spoustu věcí a vystupovat proti zjeveným písmům. Tito lidé také vydělávají peníze podváděním nevinných lidí a své podnikatelské záměry se snaží podporovat zveřejňováním takovýchto urážlivých prohlášení. Nityānanda Prabhu je ve skutečnosti expanzí Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a je proto tou nejvelkodušnější inkarnací. Nikdo by Jej tedy neměl považovat za obyčejnou lidskou bytost nebo za jednoho z prajāpatiů, kterým Brahmā nařídil zvětšovat populaci. Nityānanda Prabhu by neměl být považován za podporovatele uspokojování smyslů. I když tuto myšlenku zastávají profesionální takzvaní kazatelé, v žádném autorizovaném zjeveném písmu takové výroky nenajdeme. Tyto výroky sahajiyů nebo jiných profesionálních šiřitelů kṛṣṇa-bhakti se ve skutečnosti nemají o co opřít.“

Verš

rāma-dāsa, gadādhara ādi kata jane
tomāra sahāya lāgi’ dilu tomāra sane

Synonyma

rāma-dāsa — Rāmadāsa; gadādhara — Gadādhara dāsa; ādi — a další; kata jane — někteří lidé; tomāra — Tvoji; sahāya — pomocníci; lāgi' — jako; dilu — dávám; tomāra sane — s Tebou.

Překlad

Nityānanda Prabhu dostal pomocníky, jako je Rāmādāsa, Gadādhara dāsa a několik dalších. Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Dávám Ti je, aby Ti pomáhali.“

Verš

madhye madhye āmi tomāra nikaṭa yāiba
alakṣite rahi’ tomāra nṛtya dekhiba’

Synonyma

madhye madhye — občas; āmi — Já; tomāra nikaṭa — k Tobě; yāiba — přijdu; alakṣite rahi' — zůstávající neviditelný; tomāra nṛtya — Tvůj tanec; dekhiba — uvidím.

Překlad

„Já Tě také přijdu občas navštívit. Skrytý zrakům ostatních budu sledovat Tvůj tanec.“

Verš

śrīvāsa-paṇḍite prabhu kari’ āliṅgana
kaṇṭhe dhari’ kahe tāṅre madhura vacana

Synonyma

śrīvāsa-paṇḍite — Śrīvāse Paṇḍita; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kari' — činící; āliṅgana — objetí; kaṇṭhe dhari' — chytající za krk; kahe — říká; tāṅre — jemu; madhura vacana — sladká slova.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom obejmul Śrīvāse Paṇḍita, položil mu paži okolo krku a promluvil k němu sladkými slovy.

Verš

tomāra ghare kīrtane āmi nitya nāciba
tumi dekhā pābe, āra keha nā dekhiba

Synonyma

tomāra ghare — ve tvém domě; kīrtane — při společném zpívání; āmi — Já; nitya — denně; nāciba — budu tančit; tumi — ty; dekhā pābe — uvidíš; āra — jiný; keha — kdokoliv; dekhiba — neuvidí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Śrīvāse Ṭhākura požádal: „Každý den ve svém domě prováděj společné zpívání a buď si jistý, že budu tancovat s vámi. Ty Mě při tom uvidíš, ale ostatní ne.“

Verš

ei vastra mātāke diha’, ei saba prasāda
daṇḍavat kari’ āmāra kṣamāiha aparādha

Synonyma

ei vastra — tuto látku; mātāke diha' — předej Mé matce Śacīdevī; ei saba prasāda — všechny tyto zbytky Jagannāthova jídla; daṇḍavat kari' — skládající poklony; āmāra — Moje; kṣamāiha — inspiruj ji, ať omluví; aparādha — přestupky.

Překlad

„Vezmi toto prasādam od Pána Jagannātha a tuto látku a předej to Mé matce Śacīdevī. Až se jí pokloníš, požádej ji prosím, aby Mi odpustila Mé přestupky.“

Verš

tāṅra sevā chāḍi’ āmi kariyāchi sannyāsa
dharma nahe, kari āmi nija dharma-nāśa

Synonyma

tāṅra sevā chāḍi' — přestávající jí sloužit; āmi — Já; kariyāchi — přijal; sannyāsa — stav odříkání; dharma nahe — to není Mé náboženství; kari — činím; āmi — Já; nija dharma-nāśa — zničení svých náboženských zásad.

Překlad

„Zanechal jsem služby své matce a přijal jsem sannyās. To jsem neměl dělat, protože jsem tím zničil své náboženské zásady.“

Verš

tāṅra prema-vaśa āmi, tāṅra sevā — dharma
tāhā chāḍi’ kariyāchi vātulera karma

Synonyma

tāṅra prema-vaśa — podmaněný její láskou; āmi — Já; tāṅra sevā — služba jí; dharma — Moje náboženství; tāhā chāḍi' — když jsem zanechal; kariyāchi — učinil jsem; vātulera karma — skutek hodný šílence.

Překlad

„Jsem podmaněný láskou své matky a je Mou povinností jí za to sloužit. Já jsem však místo toho přijal sannyās, což je skutek hodný šílence.“

Verš

vātula bālakera mātā nāhi laya doṣa
ei jāni’ mātā more nā karaya roṣa

Synonyma

vātula bālakera — bláznivého syna; mātā — matka; nāhi — ne; laya — bere; doṣa — chyby; ei jāni' — jelikož to ví; mātā — matka; more — na Mě; karaya roṣa — se nezlobí.

Překlad

„Matka nikdy nebere vážně urážky svého bláznivého syna a Moje matka to ví, takže se na Mě nezlobí.“

Verš

ki kāya sannyāse mora, prema nija-dhana
ye-kāle sannyāsa kailuṅ, channa haila mana

Synonyma

ki kāya — k čemu; sannyāse — ve stavu odříkání; mora — Mou; prema — lásku; nija-dhana — Moje skutečné bohatství; ye-kāle — tehdy, když; sannyāsa kailuṅ — jsem přijímal sannyās; channa — nepříčetná; haila — byla; mana — mysl.

Překlad

„Neměl jsem důvod přijímat sannyās a obětovat tak svou lásku k Mé matce, která je Mým skutečným bohatstvím. Ve skutečnosti jsem byl nepříčetný, když jsem přijímal sannyās.“

Verš

nīlācale āchoṅ muñi tāṅhāra ājñāte
madhye madhye āsimu tāṅra caraṇa dekhite

Synonyma

nīlācale āchoṅ — zůstávám v Džagannáth Purí, Níláčale; muñi — Já; tāṅhāra ājñāte — na její pokyn; madhye madhye — občas; āsimu — půjdu; tāṅra — její; caraṇa dekhite — zhlédnout lotosové nohy.

Překlad

„Zůstávám zde v Džagannáth Purí, Níláčale, abych splnil její pokyny. Pravidelně však chodím zhlédnout její lotosové nohy.“

Verš

nitya yāi’ dekhi muñi tāṅhāra caraṇe
sphūrti-jñāne teṅho tāhā satya nāhi māne

Synonyma

nitya yāi' — denně chodící; dekhi — zhlížím; muñi — Já; tāṅhāra caraṇe — její lotosové nohy; sphūrti-jñāne — i když cítí Mou přítomnost; teṅho — ona; tāhā — to; satya nāhi māne — nepřijímá jako pravdu.

Překlad

„Vlastně tam chodím zhlédnout její lotosové nohy každý den. Ona Moji přítomnost cítí, ale nevěří, že je to pravda.“

Verš

eka-dina śāly-anna, vyañjana pāṅca-sāta
śāka, mocā-ghaṇṭa, bhṛṣṭa-paṭola-nimba-pāta
lembu-ādā-khaṇḍa, dadhi, dugdha, khaṇḍa-sāra
śālagrāme samarpilena bahu upahāra

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; śāli-anna — vařené rýže śāli (podzimní); vyañjana — zelenina; pāṅca-sāta — pět až sedm druhů; śāka — špenát; mocā-ghaṇṭa — karí z banánových květů; bhṛṣṭa — smažené; paṭola — zelenina paṭola; nimba-pāta — s listy stromu nimba; lembu — citrón; ādā-khaṇḍa — kousky zázvoru; dadhi — jogurt; dugdha — mléko; khaṇḍa-sāra — cukrkandl; śālagrāme — Pánu Viṣṇuovi v podobě śālagrāmu; samarpilena — nabízela; bahu upahāra — mnoho dalších druhů jídla.

Překlad

„Jednoho dne Moje matka Śacī obětovala jídlo Viṣṇuovi v podobě śālagrāmu. Obětovala vařenou rýži śāli, různé druhy zeleniny, špenát, karí z banánových květů, smaženou paṭolu s nimbovými listy, kousky zázvoru s citrónem a také jogurt, mléko, cukrkandl a mnoho dalších jídel.“

Verš

prasāda lañā kole karena krandana
nimāira priya mora — e-saba vyañjana

Synonyma

prasāda lañā — beroucí zbytky jídla; kole — na klín; karena krandana — plakala; nimāira — Nimāie; priya — oblíbená; mora — moje; e-saba vyañjana — všechny tyto druhy vařeného jídla.

Překlad

„Vzala si jídlo na klín a rozplakala se při pomyšlení, jak měl její Nimāi všechna tato jídla rád.“

Verš

nimāñi nāhika ethā, ke kare bhojana
mora dhyāne aśru-jale bharila nayana

Synonyma

nimāñi — Nimāi; nāhika ethā — tady není; ke kare bhojana — kdo to sní; mora dhyāne — když o Mně takto rozjímala; aśru-jale — slzami; bharila nayana — oči se jí zalily.

Překlad

„Moje matka uvažovala: ,Nimāi tady není. Kdo to všechno sní?̀ Jak tak o Mně rozjímala, oči se jí zalily slzami.“

Verš

śīghra yāi’ muñi saba karinu bhakṣaṇa
śūnya-pātra dekhi’ aśru kariyā mārjana

Synonyma

śīghra — velmi brzy; yāi' — jdoucí; muñi — Já; saba — všechno; karinu bhakṣaṇa — snědl jsem; śūnya-pātra dekhi' — když viděla talíř prázdný; aśru — slzy; kariyā mārjana — utírající si rukama.

Překlad

„Když tak přemýšlela a plakala, hned jsem tam přispěchal a všechno snědl. Jakmile uviděla talíř prázdný, utřela si slzy.“

Verš

‘ke anna-vyañjana khāila, śūnya kene pāta?
bālagopāla kibā khāila saba bhāta?

Synonyma

ke — kdo; anna-vyañjana khāila — to všechno jídlo snědl; śūnya kene pāta — proč je talíř prázdný; bāla-gopāla — Božstvo Bāla-gopāla; kibā khāila — snědl snad On; saba bhāta — veškerou rýži.

Překlad

„Potom se divila, kdo všechno to jídlo snědl. Říkala si: ,Proč je talíř prázdný?̀ Pochybovala, že by to snědlo Božstvo Bāla-gopāla.“

Verš

kibā mora kathāya mane bhrama hañā gela!
kibā kona jantu āsi’ sakala khāila?

Synonyma

kibā — nebo; mora kathāya — když jsem takto přemýšlela; mane — v mysli; bhrama hañā gela — spletla jsem se; kibā — nebo; kona jantu — nějaké zvíře; āsi' — přišlo a; sakala khāila — všechno snědlo.

Překlad

„Začala uvažovat, zda na tom talíři vůbec něco bylo. Pak si zase myslela, že možná přišlo nějaké zvíře a všechno snědlo.“

Verš

kibā āmi anna-pātre bhrame nā bāḍila!’
eta cinti’ pāka-pātra yāñā dekhila

Synonyma

kibā — nebo; āmi — já; anna-pātre — na jídelní talíř; bhrame — omylem; bāḍila — nic jsem nedala; eta cinti' — takto uvažující; pāka-pātra — na kuchyňské hrnce; yāñā dekhila — šla a dívala se.

Překlad

„Myslela si: ,Možná jsem omylem nedala na tác žádné jídlo.̀ A tak šla do kuchyně, aby se podívala do hrnců.“

Verš

anna-vyañjana-pūrṇa dekhi’ sakala bhājane
dekhiyā saṁśaya haila kichu camatkāra mane

Synonyma

anna-vyañjana-pūrṇa — plné rýže a zeleniny; dekhi' — když viděla; sakala bhājane — všechny hrnce; dekhiyā — když viděla; saṁśaya haila — byla pochyba; kichu — nějaká; camatkāra — údiv; mane — v mysli.

Překlad

„Tam viděla, že jsou všechny hrnce stále plné rýže a zeleniny. Začala v duchu trochu pochybovat a divila se tomu.“

Verš

īśāne bolāñā punaḥ sthāna lepāila
punarapi gopālake anna samarpila

Synonyma

īśāne — služebníka Īśānu; bolāñā — poté, co zavolala; punaḥ — znovu; sthāna — místo; lepāila — uklidil; punarapi — znovu; gopālake — Gopālovi; anna — vařenou rýži a zeleninu; samarpila — obětovala.

Překlad

„S těmito myšlenkami zavolala služebníka Īśānu a nechala ho uklidit celou kuchyň. Potom Gopālovi obětovala další talíř jídla.“

Verš

ei-mata yabe karena uttama randhana
more khāoyāite kare utkaṇṭhāya rodana

Synonyma

ei-mata — takto; yabe — když; karena — činí; uttama randhana — prvotřídní vaření; more — Mě; khāoyāite — aby nakrmila; kare — činí; utkaṇṭhāya — s velkou úzkostí; rodana — pláč.

Překlad

„Nyní pokaždé, když připravuje prvotřídní jídlo a chce Mě jím nakrmit, s velkou úzkostí pláče.“

Verš

tāṅra preme āni’ āmāya karāya bhojane
antare mānaye sukha, bāhye nāhi māne

Synonyma

tāṅra preme — svou láskou; āni' — přivádějící; āmāya — Mě; karāya bhojane — přiměje jíst; antare — uvnitř; mānaye — cítí; sukha — štěstí; bāhye — navenek; nāhi māne — nepřijímá.

Překlad

„Jelikož jsem spoutaný její láskou, musím tam přijít a jíst. Matka to vše vnitřně ví a cítí štěstí, ale navenek to nepřijímá.“

Verš

ei vijayā-daśamīte haila ei rīti
tāṅhāke puchiyā tāṅra karāiha pratīti

Synonyma

ei vijayā-daśamīte — minulé Vijayā-daśamī; haila — byla; ei rīti — taková událost; tāṅhāke — jí; puchiyā — zeptej se a; tāṅra — její; karāiha — učiň; pratīti — víru.

Překlad

„To se stalo během minulého dne Vijayā-daśamī. Zeptej se jí na to, aby uvěřila, že tam opravdu chodím.“

Verš

eteka kahite prabhu vihvala ha-ilā
loka vidāya karite prabhu dhairya dharilā

Synonyma

eteka kahite — když to řekl; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; vihvala ha-ilā — byl dojatý; loka vidāya karite — aby se rozloučil s oddanými; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; dhairya dharilā — zachoval klid.

Překlad

Když to všechno Śrī Caitanya Mahāprabhu popisoval, trochu Ho to dojalo, ale zůstal klidný, aby se mohl rozloučit s oddanými.

Verš

rāghava paṇḍite kahena vacana sarasa
‘tomāra śuddha preme āmi ha-i’ tomāra vaśa’

Synonyma

rāghava paṇḍite — Rāghavovi Paṇḍitovi; kahena — říká; vacana — slova; sa-rasa — velmi příjemná; tomāra — tvojí; śuddha preme — čistou oddanou službou; āmi ha-i' — jsem; tomāra — tobě; vaśa — zavázán.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se potom s příjemnými slovy obrátil na Rāghavu Paṇḍita. Řekl: „Jsem ti zavázaný za tvoji čistou lásku ke Mně.“

Verš

iṅhāra kṛṣṇa-sevāra kathā śuna, sarva-jana
parama-pavitra sevā ati sarvottama

Synonyma

iṅhāra — o jeho; kṛṣṇa-sevāra — službě Pánu Kṛṣṇovi; kathā — příběhy; śuna — slyšte; sarva-jana — všichni lidé; parama-pavitra — svrchovaně čistá; sevā — služba; ati — velmi; sarva-uttama — skvěle vykonaná.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom všem řekl: „Slyšte o tom, jak čistě Kṛṣṇovi slouží Rāghava Paṇḍita. Jeho služba je svrchovaně čistá a vynikající.“

Verš

āra dravya rahu — śuna nārikelera kathā
pāṅca gaṇḍā kari’ nārikela vikāya tathā

Synonyma

āra dravya rahu — vedle ostatních věcí; śuna — slyšte; nārikelera kathā — příhodu s obětováním kokosů; pāṅca gaṇḍā kari' — za cenu pěti gaṇḍ; nārikela — kokos; vikāya — prodává se; tathā — tam.

Překlad

„Poslouchejte prosím příhodu, jak vedle ostatních věcí obětuje kokosy. Jeden kokos se prodává za pět gaṇḍ.“

Verš

vāṭite kata śata vṛkṣe lakṣa lakṣa phala
tathāpi śunena yathā miṣṭa nārikela

Synonyma

vāṭite — v jeho zahradě; kata śata — kolik stovek; vṛkṣe — stromů; lakṣa lakṣa phala — milióny plodů; tathāpi — přesto; śunena — slyší; yathā — kde; miṣṭa nārikela — sladký kokos.

Překlad

„Přestože už má sám stovky stromů a milióny plodů, velmi dychtí dozvědět se, kde jsou k dostání sladké kokosy.“

Verš

eka eka phalera mūlya diyā cāri-cāri paṇa
daśa-krośa haite ānāya kariyā yatana

Synonyma

eka eka phalera — za každý plod; mūlya — cenu; diyā — poté, co zaplatí; cāri-cāri paṇa — čtyři paṇy za každý (jedna paṇa je dvacet gaṇḍ); daśa-krośa — třicet dva kilometrů daleko; haite — z; ānāya — přináší; kariyā yatana — s velkou námahou.

Překlad

„S velkou námahou přinese kokosy z místa vzdáleného přes třicet kilometrů a ještě za každý zaplatí čtyři paṇy.“

Verš

prati-dina pāṅca-sāta phala cholāñā
suśītala karite rākhe jale ḍubāiñā

Synonyma

prati-dina — každý den; pāṅca-sāta — pět až sedm; phala — plodů; cholāñā — usekávající; su-śītala karite — aby je vychladil; rākhe — ponechává je; jale — ve vodě; ḍubāiñā — ponořené.

Překlad

„Každý den usekne pět až sedm kokosů a dá je do vody vychladit.“

Verš

bhogera samaya punaḥ chuli’ saṁskari’
kṛṣṇe samarpaṇa kare mukha chidra kari’

Synonyma

bhogera samaya — v čase obětování bhogy; punaḥ — znovu; chuli' — osekávající; saṁskari' — očišťující; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; samarpaṇa — obětování; kare — provádí; mukha — navrchu; chidra kari' — dělající otvor.

Překlad

„Před obětováním kokosy znovu oseká a očistí. Navrchu do nich udělá otvory a poté je obětuje Pánu Kṛṣṇovi.“

Verš

kṛṣṇa sei nārikela-jala pāna kari’
kabhu śūnya phala rākhena, kabhu jala bhari’

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sei — tuto; nārikela-jala — kokosovou vodu; pāna kari' — pijící; kabhu — někdy; śūnya — prázdný; phala rākhena — zanechá plod; kabhu — někdy; jala bhari' — plnící vodou.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa z nich pije kokosovou šťávu a někdy je nechá úplně prázdné. Jindy zase zůstanou kokosy plné.“

Verš

jala-śūnya phala dekhi’ paṇḍita — haraṣita
phala bhāṅgi’ śasye kare sat-pātra pūrita

Synonyma

jala-śūnya — bez vody; phala — kokos; dekhi' — když vidí; paṇḍita — Rāghava Paṇḍita; haraṣita — velmi spokojený; phala bhāṅgi' — poté, co rozbije kokos; śasye — dužinou; kare — činí; sat-pātra — jiný tác; pūrita — naplněný.

Překlad

„Rāghava Paṇḍita je nesmírně šťastný, když vidí, že šťáva z kokosů byla vypita, a pak je rozbíjí, vybírá z nich dužinu a pokládá ji na jiný tác.“

Verš

śasya samarpaṇa kari’ bāhire dheyāna
śasya khāñā kṛṣṇa kare śūnya bhājana

Synonyma

śasya — dužinu; samarpaṇa kari' — když obětuje; bāhire — před chrámovou místností; dheyāna — medituje; śasya khāñā — pojídající dužinu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kare — činí; śūnya — prázdný; bhājana — tác.

Překlad

„Po obětování dužiny medituje před chrámovými dveřmi. Pán Kṛṣṇa mezitím dužinu sní a nechá tác prázdný.“

Verš

kabhu śasya khāñā punaḥ pātra bhare śāṁse
śraddhā bāḍe paṇḍitera, prema-sindhu bhāse

Synonyma

kabhu — někdy; śasya khāñā — poté, co sní dužinu; punaḥ — znovu; pātra — tác; bhare — naplní; śāṁse — dužinou; śraddhā — víra; bāḍe — zvětšuje se; paṇḍitera — Rāghavy Paṇḍita; prema-sindhu — v oceánu lásky; bhāse — plave.

Překlad

„Někdy se stane, že Kṛṣṇa poté, co dužinu sní, naplní tác novou dužinou. Víra Rāghavy Paṇḍita se tak zvětšuje a on plave v oceánu lásky.“

Verš

eka dina phala daśa saṁskāra kariyā
bhoga lāgāite sevaka āila lañā

Synonyma

eka dina — jednoho dne; phala — plodů; daśa — deset; saṁskāra kariyā — po očištění; bhoga lāgāite — obětovat bhogu; sevaka — služebník; āila — přišel; lañā — beroucí.

Překlad

„Jednoho dne se stalo, že služebník přinesl asi deset náležitě osekaných kokosů, aby se mohly obětovat Božstvu.“

Verš

avasara nāhi haya, vilamba ha-ila
phala-pātra-hāte sevaka dvāre ta’ rahila

Synonyma

avasara nāhi haya — bylo málo času; vilamba ha-ila — bylo pozdě; phala-pātra — nádobu s kokosy; hāte — v rukách; sevaka — služebník; dvāre — ve dveřích; ta' — opravdu; rahila — zůstal.

Překlad

„Když byly kokosy přineseny, bylo už pozdě a na jejich obětování zbývalo velmi málo času. Služebník držící nádobu s kokosy zůstal stát u dveří.“

Verš

dvārera upara bhite teṅho hāta dila
sei hāte phala chuṅila, paṇḍita dekhila

Synonyma

dvārera upara — nade dveřmi; bhite — stropu; teṅho — on; hāta dila — dotkl se rukou; sei hāte — tou samou rukou; phala chuṅila — dotkl se plodů; paṇḍita — Rāghava Paṇḍita; dekhila — viděl.

Překlad

„Rāghava Paṇḍita potom viděl, jak se služebník dotkl rukou stropu nade dveřmi a potom stejnou rukou sáhl na kokosy.“

Verš

paṇḍita kahe, — dvāre loka kare gatāyāte
tāra pada-dhūli uḍi’ lāge upara bhite

Synonyma

paṇḍita kahe — Rāghava Paṇḍita řekl; dvāre — dveřmi; loka — lidé; kare — činí; gatāyāte — přicházení a odcházení; tāra — jejich; pada-dhūli — prach z nohou; uḍi' — víří se a; lāge — usazuje se; upara — nahoře; bhite — na stropě.

Překlad

„Rāghava Paṇḍita mu řekl: ,Těmito dveřmi neustále přicházejí a odcházejí nějací lidé. Prach z jejich nohou se zvedá a usazuje se na stropě.̀  “

Verš

sei bhite hāta diyā phala paraśilā
kṛṣṇa-yogya nahe, phala apavitra hailā

Synonyma

sei bhite — tohoto stropu; hāta diyā — poté, co ses dotkl svou rukou; phala — plodů; paraśilā — dotkl ses; kṛṣṇa-yogya nahe — nedají se obětovat Kṛṣṇovi; phala — plody; apavitra hailā — jsou znečištěny.

Překlad

„  ,Dotkl ses rukou stropu nade dveřmi a potom ses dotkl těch kokosů. Teď jsou znečištěny a nedají se obětovat Kṛṣṇovi.̀  “

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že Rāghava Paṇḍita nebyl pouze nějaký blázen posedlý čistotou. On není z hmotného světa. V nižším stavu vědomí jsou určité věci považovány za duchovní, i když jsou ve skutečnosti hmotné, a tomu se říká bhauma ijya-dhīḥ. Rāghava Paṇḍita byl věčným služebníkem Kṛṣṇy a vše, co viděl, souviselo se službou Pánu. Neustále byl pohroužený v transcendentálních myšlenkách na to, jak by mohl vždy všechno použít ve službě Kṛṣṇovi. Někdy se začátečníci nebo oddaní na nižší úrovni snaží Rāghavu Paṇḍita napodobovat v rámci hmotné čistoty a nečistoty. Takové napodobování však nikomu nepomůže. Ve Śrī Caitanya-caritāmṛtě (Antya-līlā 4.174) je vysvětleno: bhadrābhadra-vastu-jñāna nāhika`prākṛte'. Na transcendentální úrovni neexistuje vyšší či nižší, čisté či nečisté. Na hmotné úrovni se rozlišuje mezi dobrým a špatným, ale na duchovní úrovni je vše stejné kvality.

̀dvaite' bhadrābhadra-jñāna, saba —`manodharma'
̀ei bhāla, ei manda', — ei saba`bhrama'

„V hmotném světě jsou veškerá pojetí dobra a zla pouze mentální spekulace. Veškeré výroky jako ,Toto je dobré a toto je špatné,̀ jsou tedy chybné.“ (Caitanya-caritāmṛta Antya 4.176)

Verš

eta bali’ phala phele prācīra laṅghiyā
aiche pavitra prema-sevā jagat jiniyā

Synonyma

eta bali' — to když řekl; phala phele — vyhazuje plody; prācīra laṅghiyā — přes zeď; aiche — takovou; pavitra — čistou; prema-sevā — službou s láskou; jagat jiniyā — pokořující celý svět.

Překlad

„Taková je služba Rāghavy Paṇḍita. Ořechy nepřijal a vyhodil je přes zeď. Jeho služba je založená čistě na ryzí lásce a pokořuje celý svět.“

Verš

tabe āra nārikela saṁskāra karāila
parama pavitra kari’ bhoga lāgāila

Synonyma

tabe — potom; āra — další; nārikela — kokosy; saṁskāra karāila — nechal useknout a očistit; parama pavitra kari' — starostlivě udržující v čistotě; bhoga lāgāila — obětoval k jídlu.

Překlad

„Potom nechal Rāghava Paṇḍita přinést, očistit a otevřít další kokosy a s velkou péčí je nabídl Božstvu k jídlu.“

Verš

ei-mata kalā, āmra, nāraṅga, kāṅṭhāla
yāhā yāhā dūra-grāme śuniyāche bhāla

Synonyma

ei-mata — takto; kalā — banány; āmra — manga; nāraṅga — pomeranče; kāṅṭhāla — plody chlebovníku; yāhā yāhā — cokoliv; dūra-grāme — ve vzdálených vesnicích; śuniyāche — slyšel; bhāla — dobré.

Překlad

„Takto získával ze vzdálených vesnic prvotřídní banány, manga, pomeranče, plody chlebovníku a jakékoliv další výtečné ovoce, o kterém se doslechl.“

Verš

bahu-mūlya diyā āni’ kariyā yatana
pavitra saṁskāra kari’ kare nivedana

Synonyma

bahu-mūlya — vysokou cenu; diyā — nabízející; āni' — přinášející; kariyā yatana — s velkou péčí; pavitra — očištěné; saṁskāra kari' — okrajující; kare nivedana — nabídne Božstvu.

Překlad

„Všechno toto ovoce získával Rāghava Paṇḍita ze vzdálených míst a za vysokou cenu. Poté, co je velmi pečlivě a čistě okrájel, nabídl je Božstvu.“

Verš

ei mata vyañjanera śāka, mūla, phala
ei mata ciḍā, huḍuma, sandeśa sakala

Synonyma

ei mata — takto; vyañjanera — zeleninu; śāka — špenát; mūla — ředkev; phala — ovoce; ei mata — takto; ciḍā — rýžové vločky; huḍuma — drcenou rýži; sandeśa — sladkosti; sakala — všechny.

Překlad

„Rāghava Paṇḍita tak s nesmírnou péčí a pozorností připravuje špenát, další zeleninu, ředkve, ovoce, rýžové vločky, drcenou rýži a sladkosti.“

Verš

ei-mata piṭhā-pānā, kṣīra-odana
parama pavitra, āra kare sarvottama

Synonyma

ei-mata — takto; piṭhā-pānā — koláče a sladkou rýži; kṣīra-odana — kondenzované mléko; parama pavitra — velice čisté; āra — a; kare — připravuje; sarva-uttama — prvotřídní, chutné.

Překlad

„Velmi pozorně připravuje také koláče, sladkou rýži, kondenzované mléko a vše ostatní. Prostředí, ve kterém vaří, je čisté, aby jídlo bylo prvotřídní a chutné.“

Verš

kāśamdi, ācāra ādi aneka prakāra
gandha, vastra, alaṅkāra, sarva dravya-sāra

Synonyma

kāśamdi — druh picklí; ācāra — další pickle; ādi — a tak dále; aneka prakāra — mnoho druhů; gandha — voňavky; vastra — oblečení; alaṅkāra — ozdoby; sarva — všechno; dravya — z věcí; sāra — nejlepší.

Překlad

„Rāghava Paṇḍita obětuje také různé druhy picklí, jako například kāśamdi. Nabízí Pánu také různé voňavky, oblečení, ozdoby a to nejlepší ze všeho.“

Verš

ei-mata premera sevā kare anupama
yāhā dekhi’ sarva-lokera juḍāya nayana

Synonyma

ei-mata — takto; premera sevā — službu s láskou; kare — provádí; anupama — nesrovnatelnou; yāhā dekhi' — kterou když vidí; sarva-lokera — všech lidí; juḍāya — jsou spokojené; nayana — oči.

Překlad

„Takto Rāghava Paṇḍita slouží Pánu způsobem, kterému se nic nevyrovná. Každý, kdo ho vidí, je spokojený.“

Verš

eta bali’ rāghavere kaila āliṅgane
ei-mata sammānila sarva bhakta-gaṇe

Synonyma

eta bali' — když to dořekl; rāghavere — Rāghavu Paṇḍita; kaila āliṅgane — obejmul; ei-mata — takto; sammānila — prokázal úctu; sarva — všem; bhakta-gaṇe — oddaným.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Rāghavu Paṇḍita milostivě obejmul. Pán se potom s podobnou úctou rozloučil i se všemi ostatními oddanými.

Verš

śivānanda sene kahe kariyā sammāna
vāsudeva-dattera tumi kariha samādhāna

Synonyma

śivānanda sene — Śivānandovi Senovi; kahe — říká; kariyā sammāna — s velkou úctou; vāsudeva-dattera — o Vāsudevu Dattu; tumi — ty; kariha — čiň; samādhāna — péči.

Překlad

Pán také uctivě řekl Śivānandovi Senovi: „Starej se pěkně o Vāsudevu Dattu.“

Verš

parama udāra iṅho, ye dina ye āise
sei dine vyaya kare, nāhi rākhe śeṣe

Synonyma

parama udāra — nesmírně velkorysý; iṅho — on; ye dina — každý den; ye āise — cokoliv dostane; sei dine — ten samý den; vyaya kare — utratí; nāhi — ne; rākhe — nechává si; śeṣe — žádný přebytek.

Překlad

„Vāsudeva Datta je nesmírně velkorysý. Cokoliv získá, ještě ten den utratí a nic si nenechá.“

Verš

‘gṛhastha’ hayena iṅho, cāhiye sañcaya
sañcaya nā kaile kuṭumba-bharaṇa nāhi haya

Synonyma

gṛhastha — hospodář; hayena — je; iṅho — on (Vāsudeva Datta); cāhiye sañcaya — potřebuje našetřit nějaké peníze; sañcaya kaile — bez spoření; kuṭumba-bharaṇa — péče o rodinu; nāhi haya — není možná.

Překlad

„Vāsudeva Datta je hospodář, a měl by si proto naspořit nějaké peníze. On to ale nedělá, a tak je pro něho velmi těžké pečovat o rodinu.“

Verš

ihāra gharera āya-vyaya saba — tomāra sthāne
‘sara khela’ hañā tumi kariha samādhāne

Synonyma

ihāra — Vāsudevy Datty; gharera — rodinné záležitosti; āya-vyaya — příjmy a výdaje; saba — všechno; tomāra sthāne — u sebe doma; sara khela hañā — jako správce; tumi — ty; kariha samādhāne — zařizuj.

Překlad

„Starej se prosím o rodinné záležitosti Vāsudevy Datty a zařizuj pro něho vše, co je potřeba.“

Význam

Vāsudeva Datta a Śivānanda Sena žili ve stejné vesnici, které se dnes říká Kumárhatta nebo Hálisahar.

Verš

prati-varṣe āmāra saba bhakta-gaṇa lañā
guṇḍicāya āsibe sabāya pālana kariyā

Synonyma

prati-varṣe — každý rok; āmāra — Mých; saba — všech; bhakta-gaṇa lañā — v doprovodu oddaných; guṇḍicāya — zúčastnit se slavnosti čištění chrámu Guṇḍici; āsibe — přijď; sabāya — o každého; pālana kariyā — zaopatřující.

Překlad

„Přijď každý rok a přiveď s sebou všechny Mé oddané na slavnost v Gundiči. Prosím Tě také, abys je všechny zaopatřil.“

Verš

kulīna-grāmīre kahe sammāna kariyā
pratyabda āsibe yātrāya paṭṭa-ḍorī lañā

Synonyma

kulīna-grāmīre — obyvatelům Kulína-grámu; kahe — říká; sammāna kariyā — s velkou úctou; prati-abda — každý rok; āsibe — prosím přijďte; yātrāya — na slavnost Ratha-yātry; paṭṭa-ḍorī — hedvábné provazy; lañā — přinášející.

Překlad

Pán potom s velkou úctou pozval všechny obyvatele Kulína-grámu, aby přišli každý rok, a požádal je, aby přinášeli hedvábné provazy na přenášení Pána Jagannātha při slavnosti Ratha-yātry.

Verš

guṇarāja-khāṅna kaila śrī-kṛṣṇa-vijaya
tāhāṅ eka-vākya tāṅra āche premamaya

Synonyma

guṇarāja-khāṅna — Guṇarāja Khān; kaila — sepsal; śrī-kṛṣṇa-vijaya — knihu jménem Śrī Kṛṣṇa-vijaya; tāhāṅ — v ní; eka-vākya — jedna věta; tāṅra — z toho; āche — je; prema-maya — plná lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom řekl: „Guṇarāja Khān z Kulína-grámu sepsal knihu jménem Śrī Kṛṣṇa-vijaya, ve které se nachází věta vyjevující autorovu extatickou lásku ke Kṛṣṇovi.“

Význam

Śrī Kṛṣṇa-vijaya je básnická sbírka považovaná za vůbec první knihu poezie napsanou v bengálštině. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura uvádí, že tuto knihu začal autor psát v roce 1395 Śakābdy (1473 n.l.) a dokončil ji za sedm let (v roce 1402 Śakābdy). Kniha byla napsána jednoduchým jazykem a mohli ji číst a pochopit i napůl vzdělaní Bengálci a ženy. Mohli ji číst a chápat dokonce i obyčejní lidé, kteří ani dostatečně neznali abecedu. Její jazyk není příliš ozdobný a její poezie občas není na poslech nijak sladká. Podle pravidel psaní sonetu by měl každý řádek obsahovat čtrnáct písmen, ale v jeho verších je jich někdy šestnáct, dvanáct či třináct. Mnoho tehdy používaných slov znali pouze místní obyvatelé, ale tato kniha je dodnes tak populární, že nemůže chybět v žádném knihkupectví. Pro ty, kdo chtějí udělat pokrok v rozvoji vědomí Kṛṣṇy, má tato kniha velkou hodnotu.

Śrī Guṇarāja Khān byl jedním z největších vaiṣṇavů. Přeložil desátý a jedenáctý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu tak, aby mu porozuměli i obyčejní lidé. Knihu Śrī Kṛṣṇa-vijaya Śrī Caitanya Mahāprabhu velmi vychvaloval a pro všechny vaiṣṇavy je velmi cenná. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura uvádí rodokmen a rodinnou historii Guṇarāje Khāna. Když poprvé z Kánjakubdži neboli Kánaudže přišel bengálský vládce Ādiśūra, přivedl s sebou pět brāhmaṇů a pět kāyasthů. Protože král by s sebou měl mít společníky, doprovázeli ho brāhmaṇové, aby mu pomáhali ve vyšších duchovních otázkách. Kāyasthové měli vykonávat další služby. Ve výše položených severoindických oblastech jsou kāyasthové považováni za śūdry, ale v Bengálsku jsou řazeni mezi vyšší třídy. Skutečností je, že kāyasthové přišli do Bengálska ze severní Indie, konkrétně z Kánjakubdži neboli Kánaudže. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že kāyasthové, kteří přišli z Kánjakubdži, byli lidé náležící k vyšším třídám. Mezi nimi byl velkou osobností Daśaratha Vasu a do třináctého pokolení jeho rodiny patřil Guṇarāja Khān.

Jeho skutečné jméno znělo Mālādhara Vasu, ale bengálský vládce mu udělil titul Khān, a tak začal být známý jako Guṇarāja Khān. Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura uvádí tento rodokmen Guṇarāje Khāna: (1) Daśaratha Vasu; (2) Kuśala; (3) Śubhaśaṅkara; (4) Haṁsa; (5) Śaktirāma (Bāgāṇḍā), Muktirāma (Māinagara) a Alaṅkāra (Baṅgaja); (6) Dāmodara; (7) Anantarāma; (8) Guṇīnāyaka a Vīṇānāyaka. Ve dvanáctém pokolení byl i Bhagīratha a ve třináctém Mālādhara Vasu neboli Guṇarāja Khān. Śrī Guṇarāja Khān měl čtrnáct synů, z nichž druhý, který se jmenoval Lakṣmīnātha Vasu, dostal titul Satyarāja Khān. Jeho synem byl Śrī Rāmānanda Vasu, který tedy patřil do patnáctého pokolení. Guṇarāja Khān byl velmi známý a bohatý člověk. Jeho palác, pevnost a chrámy dodnes existují a podle nich můžeme usoudit, že bohatství Guṇarāje Khāna bylo opravdu velké. Śrī Guṇarāja Khān se nikdy nestaral o umělou aristokracii, kterou zaváděl Ballāl Sena.

Verš

“nandanandana kṛṣṇa — mora prāṇa-nātha”
ei vākye vikāinu tāṅra vaṁśera hāta

Synonyma

nanda-nandana kṛṣṇa — Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje; mora prāṇa-nātha — pán mého života; ei vākye — tímto výrokem; vikāinu — byl jsem prodán; tāṅra — jeho; vaṁśera hāta — do rukou potomků.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje, je pro mne vším!“ Tímto výrokem mne Guṇarāja Khān prodal svým potomkům.

Význam

Celý verš zní takto:

eka-bhāve vanda hari yoḍa kari' hāta
nandanandana kṛṣṇa — mora prāṇa-nātha

„Se sepjatýma rukama se modlím ke Kṛṣṇovi, synovi Nandy Mahārāje, který je pánem mého života.“

Verš

tomāra ki kathā, tomāra grāmera kukkura
sei mora priya, anya-jana rahu dūra

Synonyma

tomāra — o tobě; ki kathā — nemluvě; tomāra — ze tvé; grāmera — vesnice; kukkura — pes; sei — ten; mora — Mně; priya — velmi drahý; anya-jana — jiní; rahu dūra — když pomineme.

Překlad

„Nemluvě o tobě, dokonce i pes z tvé vesnice je Mi velmi drahý. Co potom říci o ostatních?“

Verš

tabe rāmānanda, āra satyarāja khāṅna
prabhura caraṇe kichu kaila nivedana

Synonyma

tabe — potom; rāmānanda — Rāmānanda Vasu; āra — a; satyarāja khāṅna — Satyarāja Khān; prabhura caraṇe — u lotosových nohou Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kichu — nějaký; kaila — vznesli; nivedana — návrh.

Překlad

Rāmānanda Vasu a Satyarāja Khān potom u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua vznesli jisté otázky.

Verš

gṛhastha viṣayī āmi, ki mora sādhane
śrī-mukhe ājñā kara prabhu — nivedi caraṇe

Synonyma

gṛhastha — hospodář; viṣayī — materialista; āmi — já; ki — jaký; mora sādhane — způsob mého pokroku v duchovním životě; śrī-mukhe — z Tvých vlastních úst; ājñā kara — prosím nařiď; prabhu — můj Pane; nivedi caraṇe — prosím u Tvých lotosových nohou.

Překlad

Satyarāja Khān řekl: „Můj milý Pane, jako hospodář a materialistický člověk nevím, jak dělat pokrok v duchovním životě. Odevzdávám se proto Tvým lotosovým nohám a prosím Tě, abys mi dal pokyny.“

Verš

prabhu kahena, — ‘kṛṣṇa-sevā’, ‘vaiṣṇava-sevana’
‘nirantara kara kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana’

Synonyma

prabhu kahena — Pán odpověděl; kṛṣṇa-sevā — služba Kṛṣṇovi; vaiṣṇava-sevana — následování pokynů vaiṣṇavů; nirantara — bez ustání; kara — prováděj; kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Bez ustání pokračuj ve zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy. Služ Jemu i Jeho oddaným, vaiṣṇavům, kdykoliv je to možné.“

Verš

satyarāja bale, — vaiṣṇava ciniba kemane?
ke vaiṣṇava, kaha tāṅra sāmānya lakṣaṇe

Synonyma

satyarāja bale — Satyarāja Khān řekl; vaiṣṇava — vaiṣṇavu; ciniba kemane — jak poznám; ke vaiṣṇava — kdo je vaiṣṇava; kaha — prosím řekni; tāṅra — jeho; sāmānya lakṣaṇe — obvyklé příznaky.

Překlad

Když to Satyarāja Khān slyšel, řekl: „Jak poznám vaiṣṇavu? Vysvětli mi prosím, kdo je vaiṣṇava. Jaké jsou jeho obvyklé příznaky?“

Verš

prabhu kahe, — “yāṅra mukhe śuni eka-bāra
kṛṣṇa-nāma, sei pūjya, — śreṣṭha sabākāra”

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; yāṅra mukhe — v jehož ústech; śuni — slyším; eka-bāra — jednou; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; sei pūjya — ten je hoden uctívání; śreṣṭha sabākāra — nejlepší ze všech lidí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Kdokoliv jen jednou pronese svaté jméno Kṛṣṇy, je okamžitě hoden uctívání a je nejlepší z lidí.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že ten, kdo jednou vysloví Kṛṣṇovo svaté jméno, je dokonalý a měl by být považován za vaiṣṇavu. Śrīla Rūpa Gosvāmī to potvrzuje ve své Upadeśāmṛtě (5): kṛṣṇeti yasya giri taṁ manasādriyeta. S takovou vírou ve svaté jméno může člověk začít žít na úrovni vědomí Kṛṣṇy. Obyčejný člověk však nedokáže zpívat svaté jméno Kṛṣṇy s takovou vírou. Svaté jméno Kṛṣṇy je třeba přijímat jako totožné se samotnou Transcendencí, Nejvyšší Osobností Božství. V Padma Purāṇě je řečeno: „Svaté jméno Kṛṣṇy se od Kṛṣṇy neliší a je jako zázračný kámen cintāmaṇi. Toto jméno je Kṛṣṇa zosobněný v podobě zvuku, a proto je dokonale transcendentální a věčně osvobozené od znečištění hmotou.“ Je tedy třeba si uvědomit, že jméno „Kṛṣṇa“ a Kṛṣṇa samotný se od sebe neliší. S touto vírou je pak třeba pokračovat ve zpívání svatého jména.

Ten, kdo je na začátečnické úrovni, nemůže pochopit prvky oddanosti čistého, ryzího oddaného. Pokud se však nováček zapojí do oddané služby, zvláště do uctívání Božstev, a následuje pokyny pravého duchovního mistra, je čistý oddaný. Každý může využít naslouchání o vědomí Kṛṣṇy od takového oddaného a tak se postupně očistit. Každý oddaný, který věří, že svaté jméno Pána se od Pána neliší, je čistý oddaný, i kdyby to byl začátečník. Druzí se v jeho společnosti také mohou stát vaiṣṇavy.

Materialistický oddaný je ten, který s vírou uctívá Božstvo Hariho, ale neprokazuje náležitou úctu oddaným a dalším. To je řečeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.47):

arcāyām eva haraye
pūjāṁ yaḥ śraddhayehate
na tad-bhakteṣu cānyeṣu
sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ

I sdružováním s takovýmto začátečníkem se však člověk může stát oddaným. Když Pán Caitanya učil Sanātanu Gosvāmīho, řekl:

śraddhāvān jana haya bhakti-adhikārī
̀uttama',`madhyama',`kaniṣṭha' — śraddhā-anusārī
yāhāra komala-śraddhā, se ‘kaniṣṭha’ jana
krame krame teṅho bhakta ha-ibe ‘uttama’
rati-prema-tāratamye bhakta-taratama

„Ten, kdo vyvinul pevnou víru, je pravým uchazečem o pokrok ve vědomí Kṛṣṇy. Oddaní se podle své víry dělí na oddané první třídy, druhé třídy a začínající oddané. Ten, kdo má počáteční víru, je označován jako kaniṣṭha-adhikārī neboli začátečník. Začátečník se však může stát pokročilým oddaným, pokud přísně následuje usměrňující zásady dané duchovním mistrem. Kdo je madhyama-adhikārī nebo uttama-adhikārī tedy lze určit na základě jeho víry a připoutanosti ke Kṛṣṇovi.“ (Caitanya-caritāmṛta Madhya 22.64, 69, 71)

Závěrem tedy je, že i začínající oddaný stojí výše než karmī a jñānī, protože má naprostou víru ve zpívání svatého jména Pána. Karmī ani jñānī, ať jsou sebevznešenější, nemají víru v Pána Viṣṇua, Jeho svaté jméno či oddanou službu Jemu. Někdo může být nábožensky pokročilý, ale pokud není vytrénován v oddané službě, pak na transcendentální úrovni dosáhl jen velmi málo. Dokonce i začínající oddaný zaměstnaný uctíváním Božstva podle pravidel daných duchovním mistrem je ve vyšším postavení než ten, kdo jedná pro plody svého konání nebo kdo filosoficky spekuluje.

Verš

“eka kṛṣṇa-nāme kare sarva-pāpa kṣaya
nava-vidhā bhakti pūrṇa nāma haite haya

Synonyma

eka kṛṣṇa-nāme — jedno Kṛṣṇovo svaté jméno; kare — může učinit; sarva-pāpa — všech hříšných reakcí; kṣaya — zničení; nava-vidhā — devět způsobů; bhakti — oddané služby; pūrṇa — završeno; nāma haite — jednoduše zpíváním svatého jména; haya — je.

Překlad

„Jediným vyslovením svatého jména Kṛṣṇy je člověk zbaven všech následků hříšného života. Samotným zpíváním svatého jména lze dosáhnout výsledků devíti způsobů oddané služby.“

Význam

Devět druhů oddané služby je popsáno ve verších Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.23–24):

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
iti puṁsārpitā viṣṇaubhaktiś cen nava-lakṣaṇā
kriyeta bhagavaty addhā
tan manye ’dhītam uttamam

„Oddaná služba se skládá z naslouchání o svatém jménu a popisům podoby, zábav, vlastností a doprovodu Pána, jejich opěvování a vzpomínání na ně, sloužení podle času, místa a konatele, uctívání Božstva, modlení se, neustálého považování se za věčného služebníka Kṛṣṇy, přátelení se s Ním a odevzdání všeho Jemu. Pokud je těchto devět způsobů oddané služby vykonáváno přímo pro Kṛṣṇu, představují nejvyšší dokonalost života. To je závěr zjevených písem.“

Co se týče osvobození od všech hříšných reakcí pouhým jediným vyslovením svatého jména Kṛṣṇy, je nutné, aby toto svaté jméno bylo vysloveno bez přestupků, a potom stačí k osvobození živé bytosti od všech hříšných reakcí. Ten, kdo zpívá svaté jméno Pána bez přestupků, je velmi důležitý a je hoden uctívání. Všech devět způsobů oddané služby, počínaje činnostmi śravaṇa a kīrtana, lze ve skutečnosti dovršit najednou pouhým zpíváním svatého jména Pána bez přestupků.

Śrīla Jīva Gosvāmī v tomto ohledu ve své knize Bhakti-sandarbha (173) říká: yadyāpi anyā bhaktiḥ kalau kartavyā, tadā; kīrtanākhya-bhakti-saṁyogenaiva. Z devíti způsobů oddané služby je velmi důležitý kīrtan. Śrīla Jīva Gosvāmī proto učí, že ostatní způsoby, jako je arcana, vandana, dāsya a sakhya, by se měly vykonávat, avšak předcházet by jim měl kīrtan, zpívání svatého jména Pána, stejně tak by měl následovat po nich. Proto jsme tento postup zavedli ve všech našich střediscích. Před vykonáváním arcany, ārati, obětováním bhogy, oblékáním Božstva a zdobením i po jejich vykonání se zpívá svaté jméno Pána: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Verš

dīkṣā-puraścaryā-vidhi apekṣā nā kare
jihvā-sparśe ā-caṇḍāla sabāre uddhāre

Synonyma

dīkṣā — zasvěcení; puraścaryā — činnosti předcházející zasvěcení; vidhi — usměrňující zásady; apekṣā — spoléhání na; — ne; kare — činí; jihvā — jazyk; sparśe — dotekem; ā-caṇḍāla — i caṇḍāla, nejnižší z lidí; sabāre — každého; uddhāre — osvobodí.

Překlad

„Není třeba podstupovat zasvěcení nebo činnosti potřebné k zasvěcení. Je pouze třeba svými rty pronášet svaté jméno. Tak může být osvobozen dokonce i člověk nejnižší třídy (caṇḍāla).“

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvětluje, co je dīkṣā, ve své knize Bhakti-sandarbha (283):

divyaṁ jñānaṁ yato dadyātkuryāt pāpasya saṅkṣayam
tasmāt dīkṣeti sā proktā
deśikais tattva-kovidaiḥ

Dīkṣā je proces, kterým lze probudit své transcendentální poznání a zničit všechny reakce způsobené hříšným jednáním. Lidé zběhlí ve studiu zjevených písem znají tento proces jako dīkṣu.“ Usměrňující zásady dīkṣi jsou vysvětleny v Hari-bhakti-vilāse (2.3–4) a v Bhakti-sandarbě (283):

dvijānām anupetānāṁsvakarmādhyayanādiṣu
yathādhikāro nāstīha
syāc copanayanād anu
tathātrādīkṣitānāṁ tu
mantra-devārcanādiṣu
nādhikāro ’sty ataḥ kuryād
ātmānaṁ śiva-saṁstutam

„I kdyby se člověk narodil v rodině brāhmaṇů, nemůže vykonávat védské obřady, dokud není zasvěcen a nemá posvátnou šňůru. I když se někdo narodí v brāhmaṇské rodině, stává se brāhmaṇou až po zasvěcení a obřadu předání posvátné šňůry. Dokud není zasvěcen jako brāhmaṇa, nemůže správně uctívat svaté jméno.“

Podle vaiṣṇavských usměrňujících zásad musí být člověk zasvěcen jako brāhmaṇa. Hari-bhakti-vilāsa (2.6) cituje následující pokyn z Viṣṇu-yāmaly:

adīkṣitasya vāmorukṛtaṁ sarvaṁ nirarthakam
paśu-yonim avāpnoti
dīkṣā-virahito janaḥ

„  ,Dokud člověk není zasvěcen pravým duchovním mistrem, jsou všechny jeho oddané činnosti k ničemu. U toho, kdo není správně zasvěcen, je stále možné, že opět sestoupí do zvířecích druhů.̀  “

Hari-bhakti-vilāsa (2.10) dále cituje:

ato guruṁ praṇamyaivaṁsarva-svaṁ vinivedya ca
gṛhṇīyād vaiṣṇavaṁ mantraṁ
dīkṣā-pūrvaṁ vidhānataḥ

„  ,Povinností každé lidské bytosti je odevzdat se pravému duchovnímu mistrovi. Člověk by mu měl odevzdat vše – tělo, mysl a inteligenci – a přijmout od něho vaiṣṇavské zasvěcení.̀  “

Bhakti-sandarbha (298) uvádí následující citát z Tattva-sāgary:

yathā kāñcanatāṁ yātikāṁsyaṁ rasa-vidhānataḥ
tathā dīkṣā-vidhānena
dvijatvaṁ jāyate nṛṇām

„  ,Stejně jako lze chemickým procesem ze zvonoviny přidáním rtuti vyrobit zlato, může člověk, který byl náležitě zasvěcen, získat vlastnosti brāhmaṇy.̀  “

Hari-bhakti-vilāsa (17.11–12) cituje v části, kde se rozebírá puraścaryā, následující verše z Agastya-saṁhity:

pūjā traikālikī nityaṁjapas tarpaṇam eva ca
homo brāhmaṇa-bhuktiś ca
puraścaraṇam ucyate
guror labdhasya mantrasyaprasādena yathā-vidhi
pañcāṅgopāsanā-siddhyai
puraś caitad vidhīyate

„  ,Ráno, v poledne i večer by měl člověk uctívat Božstvo, zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, obětovat, provádět ohňovou oběť a sytit brāhmaṇy. Z těchto pěti činností se skládá puraścaryā. Aby člověk při zasvěcení duchovním mistrem dosáhl plného prospěchu, musí nejprve vykonat tyto postupy zvané puraścaryā.̀  “

Slovo puraḥ znamená „předtím“ a caryā znamená „činnosti.“ Tyto činnosti jsou potřeba, a tak žáky této Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy nezasvěcujeme okamžitě. Uchazeč o zasvěcení se musí po šest měsíců zúčastňovat ārati a přednášek ze śāster, dodržovat usměrňující zásady a sdružovat se s dalšími oddanými. Pokud v puraścaryā-viddhi opravdu pokročí, doporučí ho místní chrámový prezident pro zasvěcení. Nikdo nemůže být zasvěcený okamžitě, aniž by splnil potřebné předpoklady. Pokud oddaný díky každodennímu zpívání šestnácti kol Hare Kṛṣṇa mantry, následování usměrňujících zásad a zúčastňování se přednášek pokročí dále, obdrží po dalších šesti měsících posvátnou šňůru (je uznán za brāhmaṇu).

V Hari-bhakti-vilāse (17.4–5, 7) je řečeno:

vinā yena na siddhaḥ syānmantro varṣa-śatair api
kṛtena yena labhate
sādhako vāñchitaṁ phalam
puraścaraṇa-sampannomantro hi phala-dhāyakaḥ
ataḥ puraṣkriyāṁ kuryāt
mantra-vit siddhi-kaṅkṣayā
puraṣkriyā hi mantrāṇāṁpradhānaṁ vīryam ucyate
vīrya-hīno yathā dehī
sarva-karmasu na kṣamaḥ
puraścaraṇa-hīno hi
tathā mantraḥ prakīrtitaḥ

„Bez vykonávání činností puraścaryā se člověk nezdokonalí ani po mnoha stech letech zpívání této mantry. Avšak ten, kdo postup puraścaryā-vidhi podstoupil, může úspěchu dosáhnout velmi snadno. Pokud si někdo přeje své zasvěcení přivést k dokonalosti, musí nejprve podstoupit činnosti puraścaryā, které jsou životní silou úspěšného zpívání mantry. Bez životní síly nelze nic dělat a ani žádnou mantru nelze použít dokonale bez životní síly – puraścaryā-vidhi.

Ve své Bhakti-sandarbě (283–84) popisuje Śrīla Jīva Gosvāmī důležitost uctívání Božstev a zasvěcení (dīkṣi) následovně:

yadyapi śrī-bhāgavata-mate pañcarātrādi-vat arcana-mārgasya āvaśyakatvaṁ nāsti, tad vināpi śaraṇāpattyādīnām ekatareṇāpi puruṣārtha-siddher abhihitatvāt, tathāpi śrī-nāradādi-vartmānusaradbhiḥ śrī-bhagavatā saha sambandha-viśeṣaṁ dīkṣā-vidhānena śrī-guru-caraṇa-sampāditaṁ cikīrṣadbhiḥ kṛtāyāṁ dīkṣāyām arcanam avaśyaṁ kriyetaiva.

yadyapi svarūpato nāsti, tathāpi prāyaḥ svabhāvato dehādi-sambandhena kadarya-śīlānāṁ vikṣipta-cittānāṁ janānāṁ tat-tat-saṅkocī-karaṇāya śrīmad-ṛṣi-prabhṛtibhir atrārcana-mārge kvacit kvacit kācit kācin maryādā sthāpitāsti.

„Názorem Śrīmad-Bhāgavatamu je, že uctívání Božstev není ve skutečnosti nezbytně nutné, tak jako není nutné následovat určité činnosti doporučené Pañcarātrou a dalšími písmy. Bhāgavatam učí, že i bez uctívání Božstev může člověk dosáhnout plného úspěchu lidského života jakýmkoliv jiným způsobem oddané služby, jako například uchýlením se pod ochranu Pánových nohou. Vaiṣṇavové jdoucí cestou Śrī Nārady a jeho následovníků se však přesto snaží ustanovit osobní vztah s Pánem přijetím milosti pravého duchovního mistra prostřednictvím zasvěcení. V této tradici jsou oddaní v okamžiku zasvěcení zavázáni začít se věnovat uctívání Božstev.“

„I když uctívání Božstev není to nejpodstatnější, hmotné podmínění většiny uchazečů o oddanou službu vyžaduje, aby tuto činnost vykonávali. Pokud zvážíme jejich tělesný a mentální stav, zjistíme, že jejich povaha je nečistá a jejich mysl rozrušená. K nápravě tohoto hmotného podmínění proto velký mudrc Nārada a další doporučili v různých dobách různé druhy pravidel pro uctívání Božstev.“

Rāmārcana-candrikā říká:

vinaiva dīkṣāṁ viprendrapuraścaryāṁ vinaiva hi
vinaiva nyāsa-vidhinā
japa-mātreṇa siddhi-dā

„Ó nejlepší z brāhmaṇů, samotným zpíváním svatého jména Pána může člověk dosáhnout dokonalosti v oddané službě, i když není zasvěcený, nepodstoupil přípravné postupy či nepřijal stav odříkání.“

Zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry je jinými slovy tak mocné, že nezávisí na oficiálním zasvěcení. Pokud je však někdo zasvěcen a následuje pañcarātra-vidhi (uctívání Božstev), jeho vědomí Kṛṣṇy se brzy probudí a jeho ztotožňování se s hmotným světem zmizí. Čím více se člověk oprošťuje od ztotožňování se s hmotou, tím více může zrealizovat, že duše je kvalitativně stejně dobrá jako Nejvyšší Duše. Tehdy, když je na absolutní úrovni, může pochopit, že svaté jméno Pána a Pán samotný se od sebe neliší. Na této úrovni realizace není svaté jméno Pána, Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, ztotožňováno s žádným hmotným zvukem. Pokud někdo chápe Hare Kṛṣṇa mahā-mantru jako hmotný zvuk, poklesne. Svaté jméno Pána je třeba uctívat a zpívat s pochopením, že je to samotný Pán. Každý by proto měl být řádně zasvěcen podle zjevených písem pod vedením pravého duchovního mistra. I když je zpívání svatého jména dobré jak pro podmíněné, tak pro osvobozené duše, je zvláště prospěšné pro duše podmíněné, protože se jeho zpíváním mohou osvobodit. Když je člověk pronášením svatého jména osvobozen, dosáhne konečné dokonalosti, kterou je návrat domů, zpátky k Bohu. Śrī Caitanya-caritāmṛta (Ādi 7.73) říká:

kṛṣṇa-mantra haite habe saṁsāra-mocana
kṛṣṇa-nāma haite pābe kṛṣṇera caraṇa

„Pouhým zpíváním svatého jména Kṛṣṇy se lze vysvobodit z hmotného bytí. A nejen to, pouhé zpívání Hare Kṛṣṇa mantry umožní uzřít Pánovy lotosové nohy.“

Zpívání svatého jména bez přestupků nezávisí na zasvěcení. Zasvěcení může záviset na puraścaryi neboli puraścaraṇě, ale samotné zpívání svatého jména na puraścaryā-vidhi, neboli usměrňujících zásadách, nezávisí. Pokud někdo pouze jednou vysloví svaté jméno bez přestupků, dosáhne veškerého úspěchu. Při pronášení svatého jména musí být v pohybu jazyk. Pouhým pronášením svatého jména je člověk okamžitě osvobozen. Jazyk je sevonmukha-jihvā – ovládaný službou. Ten, jehož jazyk ochutnává hmotné věci a také o nich hovoří, není schopen jazyk použít pro absolutní realizaci.

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādina bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

„Transcendentální svaté jméno Pána či Jeho podobu, činnosti a zábavy nelze pochopit hmotnými smysly. Pokud se však někdo opravdu zaměstná oddanou službou za použití jazyka, Pán se mu zjeví.“ V Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 17.134) se říká:

ataeva kṛṣṇera ‘nāma’, ‘deha’, ‘vilāsa’,
prākṛtendriya-grāhya nahe, haya sva-prakāśa

„Svaté jméno Kṛṣṇy, Jeho tělo a zábavy nelze pochopit tupými hmotnými smysly. To vše se projevuje nezávisle.“

Verš

anuṣaṅga-phale kare saṁsārera kṣaya
citta ākarṣiyā karāya kṛṣṇe premodaya

Synonyma

anuṣaṅga-phale — jako současný výsledek; kare — činí; saṁsārera kṣaya — zničení zapletení v hmotném světě; citta — myšlenky; ākarṣiyā — připoutávající; karāya — zapříčiní; kṛṣṇe — k Pánu Kṛṣṇovi; prema-udaya — probuzení transcendentální lásky.

Překlad

„Když člověk zpívá svaté jméno Pána, ničí tím své zapletení v hmotných činnostech. Potom bude velmi přitahován ke Kṛṣṇovi a tak se v něm probudí jeho dřímající láska ke Kṛṣṇovi.“

Verš

ākṛṣṭiḥ kṛta-cetasāṁ su-manasām uccāṭanaṁ cāṁhasām
ācaṇḍālam amūka-loka-sulabho vaśyaś ca mukti-śriyaḥ
no dīkṣāṁ na ca sat-kriyāṁ na ca puraścaryāṁ manāg īkṣate
mantro ’yaṁ rasanā-spṛg eva phalati śrī-kṛṣṇa-nāmātmakaḥ

Synonyma

ākṛṣṭiḥ — náklonnost; kṛta-cetasām — svatých osob; su-manasām — těch nejvelkorysejších; uccāṭanam — ničitel; ca — také; aṁhasām — následků hříchů; ā-caṇḍālam — dokonce i pro caṇḍāly; amūka — až na němého; loka-su-labhaḥ — pro všechny snadno dosažitelné; vaśyaḥ — naprostý vládce; ca — a; mukti-śriyaḥ — bohatství osvobození; na u — ne; dīkṣām — zasvěcení; na — ne; ca — také; sat-kriyām — zbožné činnosti; na — ne; ca — také; puraścaryām — usměrňující zásady před zasvěcením; manāk — trochu; īkṣate — závisí na; mantraḥmantry; ayam — této; rasanā — jazyk; spṛk — dotknutí se; eva — jednoduše; phalati — přinese plody; śrī-kṛṣṇa-nāma-ātmakaḥ — skládající se ze svatého jména Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„  ,Svaté jméno Pána Kṛṣṇy je přitažlivé pro mnoho velkorysých světců. Ničí následky všech hříchů a je tak mocné, že až na němého je pro každého snadno dostupné, včetně těch nejnižších lidí, caṇḍālů. Svaté jméno Kṛṣṇy je vládcem bohatství osvobození a neliší se od Kṛṣṇy. Pokud člověk jednoduše použije svůj jazyk ke zpívání svatého jména, výsledky se okamžitě dostaví. Zpívání svatého jména nezávisí na zasvěcení, zbožných činnostech nebo usměrňujících zásadách puraścaryi dodržovaných obvykle před zasvěcením. Svaté jméno nečeká na žádnou z těchto činností. Je zcela nezávislé.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Padyāvalī (29), básnické sbírce, kterou sestavil Śrīla Rūpa Gosvāmī.

Verš

“ataeva yāṅra mukhe eka kṛṣṇa-nāma
sei ta’ vaiṣṇava, kariha tāṅhāra sammāna”

Synonyma

ataeva — proto; yāṅra mukhe — v jehož ústech; eka — jedno; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; sei ta' vaiṣṇava — to je vaiṣṇava; kariha — projevuj; tāṅhāra — jemu; sammāna — úctu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nakonec řekl: „Ten, kdo zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, je vaiṣṇava, a proto bys mu měl projevovat veškerou úctu.“

Význam

Ve své Upadeśāmṛtě (5) Śrīla Rūpa Gosvāmī píše: kṛṣṇeti yasya giri taṁ manasādriyeta dīkṣāsti cet praṇatibhiś ca bhajantam īśam. Pokročilý oddaný by měl mít v úctě toho, kdo dostal zasvěcení od pravého duchovního mistra, nachází se na transcendentální úrovni, zpívá svaté jméno s vírou a poklonami a následuje pokyny duchovního mistra. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura dodává, že služba vaiṣṇavům je pro hospodáře to nejdůležitější. Jestli je vaiṣṇava řádně zasvěcený, nebo ne, se nebere v úvahu. Někdo může být zasvěcený, a přesto znečištěný māyāvādskou filosofií. Avšak ten, kdo zpívá svaté jméno Pána bez přestupků, takto znečištěný nebude. Náležitě zasvěcený vaiṣṇava ještě nemusí být dokonalý, ale ten, kdo zpívá svaté jméno Pána bez přestupků, je dokonalý. Zdánlivě může být začátečníkem, ale přesto musí být považován za čistého vaiṣṇavu. Povinností hospodáře je projevovat takovému ryzímu vaiṣṇavovi úctu. To je pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

khaṇḍera mukunda-dāsa, śrī-raghunandana
śrī-narahari, — ei mukhya tina jana

Synonyma

khaṇḍera — z místa zvaného Khanda; mukunda-dāsa — Mukunda dāsa; śrī-raghunandana — Śrī Raghunandana; śrī-narahari — Śrī Narahari; ei — tyto; mukhya — hlavní; tina — tři; jana — osoby.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom svoji pozornost obrátil ke třem osobám – Mukundovi dāsovi, Raghunandanovi a Śrī Naraharimu, obyvatelům Khandy.

Verš

mukunda dāsere puche śacīra nandana
‘tumi — pitā, putra tomāra — śrī-raghunandana?

Synonyma

mukunda dāsere — Mukundy dāse; puche — zeptal se; śacīra nandana — syn matky Śacī; tumi — ty; pitā — otec; putra — syn; tomāra — tvůj; śrī-raghunandana — Śrī Raghunandana.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu, syn matky Śacī, se zeptal Mukundy dāse: „Ty jsi otec a Raghunandana je tvůj syn, je to tak?“

Verš

kibā raghunandana — pitā, tumi — tāra tanaya?
niścaya kariyā kaha, yāuka saṁśaya’

Synonyma

kibā — nebo; raghunandana — Raghunandana; pitā — otec; tumi — ty; tāra — jeho; tanaya — syn; niścaya kariyā — vyjasňující; kaha — mluv; yāuka saṁśaya — nechť jsou Moje pochyby rozptýleny.

Překlad

„Nebo je Śrīla Raghunandana tvůj otec a ty jsi jeho syn? Řekni Mi prosím, jak je tomu doopravdy, ať se Moje pochyby rozptýlí.“

Verš

mukunda kahe, — raghunandana mora ‘pitā’ haya
āmi tāra ‘putra’, — ei āmāra niścaya

Synonyma

mukunda kahe — Mukunda dāsa odpověděl; raghunandana — můj syn Raghunandana; mora — můj; pitā — otec; haya — je; āmi — já; tāra — jeho; putra — syn; ei — toto; āmāra — moje; niścaya — rozhodnutí.

Překlad

Mukunda odpověděl: „Raghunandana je můj otec a já jsem jeho syn. Takové je moje rozhodnutí.“

Verš

āmā sabāra kṛṣṇa-bhakti raghunandana haite
ataeva pitā — raghunandana āmāra niścite

Synonyma

āmā sabāra — nás všech; kṛṣṇa-bhakti — oddanost Kṛṣṇovi; raghunandana haite — díky Raghunandanovi; ataeva — proto; pitā — otec; raghunandana — Raghunandana; āmāra niścite — moje rozhodnutí.

Překlad

„My všichni jsme nabyli oddanosti Kṛṣṇovi díky Raghunandanovi. Pro mne je tudíž mým otcem.“

Verš

śuni’ harṣe kahe prabhu — “kahile niścaya
yāṅhā haite kṛṣṇa-bhakti sei guru haya”

Synonyma

śuni' — když slyšel; harṣe — s velkou radostí; kahe prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kahile niścaya — řekl jsi to správně; yāṅhā haite — od něhož; kṛṣṇa-bhakti — oddanost Kṛṣṇovi; sei — ten; guru haya — je duchovní mistr.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl toto správné Mukundovo rozhodnutí a potvrdil ho slovy: „Ano, tak je to správně. Ten, kdo probouzí oddanost ke Kṛṣṇovi, je nepochybně duchovním mistrem.“

Verš

bhaktera mahimā prabhu kahite pāya sukha
bhaktera mahimā kahite haya pañca-mukha

Synonyma

bhaktera mahimā — o slávě oddaných; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahite — hovořit; pāya sukha — získává štěstí; bhaktera mahimā — o slávě oddaného; kahite — aby hovořil; haya — stává se; pañca-mukha — s patero ústy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu měl velkou radost, že může hovořit o slávě svých oddaných, a když o ní hovořil, vypadalo to, jako by měl patero úst.

Verš

bhakta-gaṇe kahe, — śuna mukundera prema
nigūḍha nirmala prema, yena dagdha hema

Synonyma

bhakta-gaṇe kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl svým oddaným; śuna — prosím poslouchejte; mukundera prema — Mukundova láska k Bohu; nigūḍha — velmi hluboká; nirmala — čistá; prema — extatická láska; yena — jako; dagdha — přečištěné; hema — zlato.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom všem svým oddaným řekl: „Slyšte prosím o Mukundově lásce k Bohu. Je nesmírně hluboká a čistá a dá se přirovnat jedině k přečištěnému zlatu.“

Verš

bāhye rāja-vaidya iṅho kare rāja-sevā
antare kṛṣṇa-prema iṅhāra jānibeka kebā

Synonyma

bāhye — navenek; rāja-vaidya — královský lékař; iṅho — on; kare — vykonává; rāja-sevā — vládní službu; antare — v srdci; kṛṣṇa-prema — lásku ke Kṛṣṇovi; iṅhāra — Mukundy dāse; jānibeka — může znát; kebā — kdo.

Překlad

„Mukunda dāsa se navenek jeví jako královský lékař zaměstnaný ve vládních službách, ale uvnitř chová hlubokou lásku ke Kṛṣṇovi. Kdo může jeho lásce porozumět?“

Význam

Nikdo nemůže pochopit, kdo je opravdu velký oddaný Pána zaměstnaný v Jeho službě, pokud to Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu neodhalí. V Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 23.39) se proto říká: tāṅra vākya, kriyā, mudrā vijñeha nā bujhaya – činnostem vaiṣṇavy nerozumí ani ti nejdokonalejší a nejvzdělanější učenci. Vaiṣṇava může být zaměstnán ve vládních službách či v podnikání, takže navenek jeho postavení nelze pochopit. Vnitřně to však může být nitya-siddha vaiṣṇava neboli věčně osvobozený vaiṣṇava. Mukunda dāsa byl navenek královský lékař, ale uvnitř byl svrchovaně osvobozeným oddaným, paramahaṁsou. Śrī Caitanya Mahāprabhu to dobře věděl, ale obyčejní lidé to nechápali, protože činnosti a plány vaiṣṇavy obyčejní lidé nemohou pochopit. Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho zástupce však o oddaném vědí vše, i kdyby navenek vystupoval jako nějaký obyčejný hospodář a podnikatel.

Verš

eka dina mleccha-rājāra ucca-ṭuṅgite
cikitsāra bāt kahe tāṅhāra agrete

Synonyma

eka dina — jednoho dne; mleccha-rājāra — muslimského krále; ucca-ṭuṅgite — na vyvýšeném místě; cikitsāra bāt — hovor o léčbě; kahe — mluvil; tāṅhāra agrete — před ním.

Překlad

„Mukunda dāsa jednou seděl s muslimským králem na vyvýšeném místě a říkal králi něco o jeho léčbě.“

Verš

hena-kāle eka mayūra-pucchera āḍānī
rāja-śiropari dhare eka sevaka āni’

Synonyma

hena-kāle — tehdy; eka — jeden; mayūra-pucchera — z pavích per; āḍānī — vějíř; rāja-śira-upari — nad hlavou krále; dhare — drží; eka — jeden; sevaka — služebník; āni' — poté, co přinesl.

Překlad

„Když král s Mukundou dāsem hovořili, přinesl jeden služebník vějíř z pavích per a držel ho nad královou hlavou, aby ji chránil před slunečními paprsky.“

Verš

śikhi-piccha dekhi’ mukunda premāviṣṭa hailā
ati-ucca ṭuṅgi haite bhūmite paḍilā

Synonyma

śikhi-piccha — paví pera; dekhi' — když viděl; mukunda — Mukunda dāsa; prema-āviṣṭa hailā — upadl do extáze lásky k Bohu; ati-ucca — vysoké; ṭuṅgi — plošiny; haite — z; bhūmite — na zem; paḍilā — spadl.

Překlad

„Jakmile Mukunda dāsa jen uviděl vějíř z pavích per, pohroužil se do extatické lásky k Bohu a spadl z vyvýšené plošiny na zem.“

Verš

rājāra jñāna, — rāja-vaidyera ha-ila maraṇa
āpane nāmiyā tabe karāila cetana

Synonyma

rājāra jñāna — král si myslel; rāja-vaidyera — královského lékaře; ha-ila maraṇa — nastala smrt; āpane — osobně; nāmiyā — sestoupil a; tabe — hned na to; karāila cetana — přivedl jej k vědomí.

Překlad

„Král měl strach, že se jeho lékař zabil, a tak osobně sestoupil dolů a přivedl jej k vědomí.“

Verš

rājā bale — vyathā tumi pāile kona ṭhāñi?
mukunda kahe, — ati-baḍa vyathā pāi nāi

Synonyma

rājā bale — král řekl; vyathā — bolest; tumi pāile — pocítil jsi; kona ṭhāñi — kde; mukunda kahe — Mukunda odpověděl; ati-baḍa vyathā — moc bolesti; pāi nāi — nepociťuji.

Překlad

„Když se král zeptal Mukundy: ,Kde tě to bolí?̀ Mukunda odpověděl: ,Necítím příliš bolesti.̀  “

Verš

rājā kahe, — mukunda, tumi paḍilā ki lāgi’?
mukunda kahe, rājā, mora vyādhi āche mṛgī

Synonyma

rājā kahe — král se zeptal; mukunda — ó Mukundo; tumi paḍilā — spadl jsi; ki lāgi' — z jakého důvodu; mukunda kahe — Mukunda odpověděl; rājā — můj milý králi; mora — má; vyādhi — nemoc; āche — je; mṛgī — epilepsie.

Překlad

„Král se potom zeptal: ,Mukundo, proč jsi spadl?̀

Význam

Mukunda odpověděl: ,Můj milý králi, mám takovou nemoc podobnou epilepsii.̀  “

Verš

mahā-vidagdha rājā, sei saba jāne
mukundere haila tāṅra ‘mahā-siddha’-jñāne

Synonyma

mahā-vidagdha — velmi inteligentní; rājā — král; sei — on; saba jāne — ví vše; mukundere — Mukundy; haila — byl; tāṅra — jeho; mahā-siddha-jñāne — odhad na nejdokonalejšího oddaného.

Překlad

„Král byl velmi inteligentní, a tak věděl, co se děje. Podle jeho úsudku byl Mukunda velice neobyčejnou, vznešenou, osvobozenou osobností.“

Verš

raghunandana sevā kare kṛṣṇera mandire
dvāre puṣkariṇī, tāra ghāṭera upare
kadambera eka vṛkṣe phuṭe bāra-māse
nitya dui phula haya kṛṣṇa-avataṁse

Synonyma

raghunandana — Raghunandana; sevā kare — slouží; kṛṣṇera mandire — v chrámu Pána Kṛṣṇy; dvāre — nedaleko od brány; puṣkariṇī — jezero; tāra — jeho; ghāṭera upare — na břehu; kadambera — kadambových květů; eka vṛkṣe — na jednom stromě; phuṭe — kvetou; bāra-māse — celý rok; nitya — denně; dui phula — dva květy; haya — jsou; kṛṣṇa-avataṁse — pro ozdobení Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„Raghunandana je nepřetržitě zaměstnaný službou Pánu Kṛṣṇovi v chrámu. Vedle vchodu do chrámu je jezero a na jeho břehu roste kadambový strom, na kterém každý den vykvetou dva květy, které se pak používají pro službu Kṛṣṇovi.“

Verš

mukundere kahe punaḥ madhura vacana
‘tomāra kārya — dharme dhana-upārjana

Synonyma

mukundere — Mukundovi; kahe — Pán Caitanya Mahāprabhu říká; punaḥ — znovu; madhura vacana — sladká slova; tomāra kārya — tvoje povinnost; dharme dhana-upārjana — získávat hmotné i duchovní bohatství.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu k Mukundovi znovu promluvil sladkými slovy: „Tvou povinností je získávat jak hmotné, tak duchovní bohatství.“

Verš

raghunandanera kārya — kṛṣṇera sevana
kṛṣṇa-sevā vinā iṅhāra anya nāhi mana

Synonyma

raghunandanera kārya — povinnost Raghunandany; kṛṣṇera sevana — uctívání Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇa-sevā vinā — mimo uctívání Kṛṣṇy; iṅhāra — jeho; anya — jiný; nāhi — není; mana — záměr.

Překlad

„Povinností Raghunandany je navíc neustále se věnovat službě Pánu Kṛṣṇovi. O nic jiného mu také ani nejde.“

Verš

narahari rahu āmāra bhakta-gaṇa-sane,
ei tina kārya sadā karaha tina jane’

Synonyma

narahari — Narahari; rahu — nechť zůstane; āmāra — Mými; bhakta-gaṇa-sane — s dalšími oddanými; ei tina kārya — tyto tři druhy povinností; sadā — vždy; karaha — vykonávejte; tina jane — vy tři.

Překlad

Naraharimu potom Śrī Caitanya Mahāprabhu přikázal: „Přeji si, abys zůstal zde s Mými oddanými. Takto vy tři neustále ve službě Pánu vykonávejte tyto tři druhy povinností.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu třem různým lidem přidělil tři různé povinnosti. Mukunda měl vydělávat peníze a následovat náboženské zásady, kdežto Narahari měl zůstat s Pánovými oddanými a Raghunandana se měl věnovat službě Pánu v chrámu. Jedna osoba tedy uctívá v chrámu, druhá čestně vydělává peníze svým zaměstnáním a další káže ve společnosti oddaných vědomí Kṛṣṇy. Tyto tři druhy služeb vypadají na první pohled odděleně, ale ve skutečnosti tomu tak není. Pokud je středem Kṛṣṇa nebo Śrī Caitanya Mahāprabhu, může se každý věnovat v rámci služby Pánu různým činnostem. Takové je rozhodnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

sārvabhauma, vidyā-vācaspati, — dui bhāi
dui-jane kṛpā kari’ kahena gosāñi

Synonyma

sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; vidyā-vācaspati — Vidyā-vācaspati; dui bhāi — dva bratři; dui-jane — těmto dvěma; kṛpā kari' — ze své bezpříčinné milosti; kahena — říká; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu dal ze své bezpříčinné milosti následující pokyny bratrům Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi a Vidyā-vācaspatimu.

Verš

‘dāru’-jala’-rūpe kṛṣṇa prakaṭa samprati
‘daraśana’-‘snāne’ kare jīvera mukati

Synonyma

dāru — dřeva; jala — vody; rūpe — v podobách; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; prakaṭa — projevený; samprati — v současnosti; daraśana — díváním se; snāne — koupáním; kare — činí; jīvera mukati — osvobození podmíněných duší.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „V tomto věku Kali je Kṛṣṇa projevený ve dvou podobách – jako dřevo a voda. Tím, že dává podmíněným duším možnost vidět dřevo a koupat se ve vodě, jim napomáhá k osvobození.“

Verš

‘dāru-brahma’-rūpe — sākṣāt śrī-puruṣottama
bhāgīrathī hana sākṣāt ‘jala-brahma’-sama

Synonyma

dāru-brahma-rūpe — v podobě Brahmanu jako dřeva; sākṣāt — přímo; śrī-puruṣottama — Pán Jagannātha; bhāgīrathī — řeka Ganga; hana — je; sākṣāt — přímo; jala-brahma-sama — Nejvyšší v podobě vody.

Překlad

„Pán Jagannātha je samotný Nejvyšší Pán v podobě dřeva a řeka Ganga je samotný Nejvyšší Pán v podobě vody.“

Význam

Védy říkají: sarvaṁ khalv idaṁ brahma – vše je energií Nejvyšší Osobnosti Božství, Nejvyššího Brahmanu neboli Parambrahma. Parasya brahmaṇaḥ śaktis tathedam akhilaṁ jagat – vše je projevem energie Nejvyššího Brahmanu. Jelikož se energie a její zdroj od sebe neliší, vše je ve skutečnosti Kṛṣṇa, Parambrahma. Pán Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītě (9.4):

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

„Ve své neprojevené podobě prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.“

Kṛṣṇa je po celém vesmíru přítomný ve své neosobní podobě. A jelikož je vše projevem Pánovy energie, může se Pán projevit skrze kteroukoliv z jejích podob. V tomto věku se Pán projevuje skrze dřevo jako Pán Jagannātha a skrze vodu jako řeka Ganga. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto dvěma bratrům – Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi a Vidyā-vācaspatimu – nařídil uctívat Pána Jagannātha a řeku Gangu.

Verš

sārvabhauma, kara ‘dāru-brahma’-ārādhana
vācaspati, kara jala-brahmera sevana

Synonyma

sārvabhauma — ó Sārvabhaumo; kara — zaměstnej se; dāru-brahma — dřevěného Brahmanu; ārādhana — uctíváním; vācaspati — a ty, Vācaspati; kara — konej; jala-brahmera — Parambrahma projeveného ve vodě; sevana — uctívání.

Překlad

„Ty, Sārvabhaumo Bhaṭṭācāryo, bys měl uctívat Pána Jagannātha Puruṣottamu a Vācaspati by měl uctívat matku Gangu.“

Verš

murāri-guptere prabhu kari’ āliṅgana
tāṅra bhakti-niṣṭhā kahena, śune bhakta-gaṇa

Synonyma

murāri-guptere — Murāriho Guptu; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kari' āliṅgana — poté, co obejmul; tāṅra — jeho; bhakti-niṣṭhā — víru v oddanou službu; kahena — říká; śune bhakta-gaṇa — všichni oddaní naslouchají.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom obejmul Murāriho Guptu a začal hovořit o jeho pevné víře v oddanou službu. Všichni oddaní to vyslechli.

Verš

pūrve āmi iṅhāre lobhāila bāra bāra
parama madhura, gupta, vrajendra-kumāra

Synonyma

pūrve — dříve; āmi — Já; iṅhāre — jeho; lobhāila — přemlouval jsem, aby se nechal zlákat; bāra bāra — znovu a znovu; parama madhura — velmi sladký; gupta — ó Gupto; vrajendra-kumāra — Pán Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Dříve jsem Murāriho Guptu znovu a znovu přemlouval, aby se nechal okouzlit Pánem Kṛṣṇou. Říkal jsem mu: ,Můj drahý Gupto, Pán Śrī Kṛṣṇa, Vrajendra-kumāra, představuje tu nejvyšší sladkost.̀  “

Verš

svayaṁ bhagavān kṛṣṇa — sarvāṁśī, sarvāśraya
viśuddha-nirmala-prema, sarva-rasamaya

Synonyma

svayam bhagavān kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství; sarva-aṁśī — zdroj všech ostatních; sarva-āśraya — zdroj všech energií; viśuddha — transcendentální; nirmala — neznečištěná hmotou; prema — láska; sarva-rasa-maya — studnice veškeré blaženosti.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobností Božství, původem všech inkarnací a zdrojem všeho. Je čistou transcendentální láskou a studnicí veškeré blaženosti.̀  “

Verš

sakala-sadguṇa-vṛnda-ratna-ratnākara
vidagdha, catura, dhīra, rasika-śekhara

Synonyma

sakala — všechny; sat-guṇa — transcendentální vlastnosti; vṛnda — množství; ratna — drahokamů; ratna-ākara — důl; vidagdha — inteligentní; catura — dovedný; dhīra — vážný; rasika-śekhara — vládce všech transcendentálních nálad.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa je studnicí všech transcendentálních vlastností. Je jako naleziště drahokamů. Je ve všem mistr, inteligentní, vážný a je vrcholem všech transcendentálních nálad.̀  “

Verš

madhura-caritra kṛṣṇera madhura-vilāsa
cāturya-vaidagdhya kare yāṅra līlā-rasa

Synonyma

madhura-caritra — příjemná povaha; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; madhura-vilāsa — líbezné zábavy; cāturya — pohotovost; vaidagdhya — inteligence; kare — projevuje; yāṅra — jehož; līlā — zábav; rasa — nálady.

Překlad

„  ,Má nesmírně sladkou povahu a líbezné zábavy. Je pohotový v používání inteligence, a tak si užívá všechny své zábavy a nálady.̀  “

Verš

sei kṛṣṇa bhaja tumi, hao kṛṣṇāśraya
kṛṣṇa vinā anya-upāsanā mane nāhi laya

Synonyma

sei kṛṣṇa — tomuto Pánu Kṛṣṇovi; bhaja tumi — věnuj se službě; hao kṛṣṇa-āśraya — přijmi u Kṛṣṇy útočiště; kṛṣṇa vinā — kromě Kṛṣṇy; anya-upāsanā — jakékoliv jiné uctívání; mane nāhi laya — mysl neuspokojí.

Překlad

„Potom jsem Murāriho Guptu žádal: ,Uctívej Kṛṣṇu a přijmi u Něho útočiště. Jedině služba Jemu uspokojí mysl, nic jiného.̀  “

Verš

ei-mata bāra bāra śuniyā vacana
āmāra gaurave kichu phiri’ gela mana

Synonyma

ei-mata — takto; bāra bāra — znovu a znovu; śuniyā vacana — když slyšel tato slova; āmāra gaurave — pod Mým vlivem; kichu — poněkud; phiri' gela — změnila se; mana — jeho mysl.

Překlad

„Tak Mě slyšel hovořit znovu a znovu a jeho mysl se pod Mým vlivem začala trochu měnit.“

Verš

āmāre kahena, — āmi tomāra kiṅkara
tomāra ājñākārī āmi nāhi svatantara

Synonyma

āmāre kahena — řekl Mi; āmi — já; tomāra kiṅkara — Tvůj služebník; tomāra ājñā-kārī — vykonavatel Tvých pokynů; āmi — Já; nāhi — nejsem; svatantara — nezávislý.

Překlad

„Murāri Gupta odpověděl: ,Já jsem Tvůj služebník a vykonavatel Tvých pokynů. Nejsem nezávislý.̀  “

Verš

eta bali’ ghare gela, cinti’ rātri-kāle
raghunātha-tyāga-cintāya ha-ila vikale

Synonyma

eta bali' — poté, co takto promluvil; ghare gela — šel do svého domu; cinti' — přemýšlející; rātri-kāle — v noci; raghunātha — Pána Rāmacandry; tyāga — vzdání se; cintāya — myšlenkami na; ha-ila vikale — začal se trápit.

Překlad

„Potom odešel domů a celou noc přemýšlel o tom, jak se bude muset vzdát společnosti Raghunātha, Pána Rāmacandry. Velice se tím trápil.“

Verš

kemane chāḍiba raghunāthera caraṇa
āji rātrye prabhu mora karāha maraṇa

Synonyma

kemane chāḍiba — jak se mohu vzdát; raghunāthera caraṇa — lotosových nohou Pána Raghunātha; āji rātrye — této noci; prabhu — ó Pane Raghunāthe; mora — moji; karāha maraṇa — prosím zařiď smrt.

Překlad

„Murāri Gupta se začal modlit u lotosových nohou Pána Rāmacandry, aby mohl té noci zemřít, protože nebyl schopný vzdát se služby lotosovým nohám Raghunātha.“

Verš

ei mata sarva-rātri karena krandana
mane soyāsti nāhi, rātri kaila jāgaraṇa

Synonyma

ei mata — takto; sarva-rātri — celou noc; karena krandana — naříkal; mane — v mysli; soyāsti nāhi — není klid; rātri — celou noc; kaila — zachovával; jāgaraṇa — bdění.

Překlad

„Murāri Gupta celou noc naříkal. Jeho mysl nemohla najít klid, a proto se mu nepodařilo usnout a byl celou noc vzhůru.“

Verš

prātaḥ-kāle āsi’ mora dharila caraṇa
kāndite kāndite kichu kare nivedana

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; āsi' — poté, co přišel; mora — Moje; dharila — uchopil; caraṇa — nohy; kāndite kāndite — neustále naříkající; kichu kare nivedana — předkládá naléhavou prosbu.

Překlad

„Ráno za Mnou Murāri Gupta přišel, uchopil Mé nohy a s pláčem vyslovil svou prosbu.“

Verš

raghunāthera pāya muñi veciyāchoṅ māthā
kāḍhite nā pāri māthā, mane pāi vyathā

Synonyma

raghunāthera pāya — lotosovým nohám Pána Raghunātha; muñi — já; veciyāchoṅ — prodal jsem; māthā — hlavu; kāḍhite — odvrátit; pāri — nedokáži; māthā — moji hlavu; mane — v mé mysli; pāi vyathā — pociťuji příliš mnoho bolesti.

Překlad

„Murāri Gupta řekl: ,Já jsem svou hlavu prodal lotosovým nohám Raghunātha. Nyní ji nedokáži vzít zpět, protože by mi to způsobilo příliš mnoho bolesti.̀  “

Verš

śrī-raghunātha-caraṇa chāḍāna nā yāya
tava ājñā-bhaṅga haya, ki karoṅ upāya

Synonyma

śrī-raghunātha-caraṇa — lotosových nohou Pána Rāmacandry; chāḍāna yāya — nelze se vzdát; tava — Tvoje; ājñā — nařízení; bhaṅga — porušené; haya — je; ki — jakou; karoṅ — mám učinit; upāya — nápravu.

Překlad

„  ,Vzdát se služby lotosovým nohám Raghunātha je pro mě nemožné. Když to však neudělám, poruším Tvoje nařízení. Co mám dělat?̀  “

Verš

tāte more ei kṛpā kara, dayāmaya
tomāra āge mṛtyu ha-uka, yāuka saṁśaya

Synonyma

tāte — proto; more — mi; ei — tuto; kṛpā — milost; kara — uděl; dayā-maya — ó milostivý; tomāra āge — před Tebou; mṛtyu ha-uka — ať zemřu; yāuka saṁśaya — a nechť všechny pochyby odejdou.

Překlad

„Murāri Gupta na Mne naléhal: ,Ty jsi nejmilostivější, uděl mi tedy prosím tuto milost: nechť tu před Tebou zemřu, ať je s mými pochybami konec.̀  “

Verš

eta śuni’ āmi baḍa mane sukha pāiluṅ
iṅhāre uṭhāñā tabe āliṅgana kailuṅ

Synonyma

eta śuni' — když jsem to slyšel; āmi — Já; baḍa — velkou; mane — v mysli; sukha — radost; pāiluṅ — pocítil jsem; iṅhāre — jeho; uṭhāñā — poté, co jsem zvedl; tabe — tehdy; āliṅgana kailuṅ — obejmul jsem.

Překlad

„Když jsem to uslyšel, měl jsem velkou radost. Pak jsem Murāriho Guptu zvedl a obejmul.“

Verš

sādhu sādhu, gupta, tomāra sudṛḍha bhajana
āmāra vacaneha tomāra nā ṭalila mana

Synonyma

sādhu sādhu — sláva tobě; gupta — Murāri Gupto; tomāra — tvůj; sudṛḍha — neochvějný; bhajana — způsob uctívání; āmāra — Moje; vacaneha — dokonce ani na požádání; tomāra — tvoje; ṭalila — neodchýlila se; mana — mysl.

Překlad

„Potom jsem mu řekl: ,Sláva tobě, Murāri Gupto! Tvůj způsob uctívání má nesmírně pevné základy a to až do té míry, že ani na Mou žádost se tvoje mysl neodchýlila.“

Verš

ei-mata sevakera prīti cāhi prabhu-pāya
prabhu chāḍāileha, pada chāḍāna nā yāya

Synonyma

ei-mata — takováto; sevakera — služebníka; prīti — láska; cāhi — je žádoucí; prabhu-pāya — lotosovým nohám Pána; prabhu chāḍāileha — i když Pán způsobí odloučení; pada — lotosových nohou Pána; chāḍāna yāya — nelze se vzdát.

Překlad

„  ,Právě takovou náklonnost musí chovat služebník k lotosovým nohám Pána. Oddaný nedokáže opustit útočiště lotosových nohou Pána, ani když si odloučení přeje Pán.̀  “

Význam

Slovo prabhu neboli pán naznačuje, že oddaný by měl Pánu neustále sloužit. Původním prabhuem je Pán, Śrī Kṛṣṇa. Existuje však mnoho oddaných Pána Rāmacandry, a Murāri Gupta je živým příkladem takové ryzí oddanosti. Za žádnou cenu se nechtěl vzdát uctívání Pána Rāmacandry, a to dokonce ani na žádost Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Taková je mravní čistota oddané služby, jak je vysvětleno v Antya-līle Śrī Caitanya-caritāmṛty (4.46–47).

sei bhakta dhanya, ye nā chāḍe prabhura caraṇa
sei prabhu dhanya, ye nā chāḍe nija-jana
durdaive sevaka yadi yāya anya sthāne
sei ṭhākura dhanya tāre cule dhari’ āne

V pevném vztahu s Pánem se oddaný služby Pánu za žádných okolností nevzdá. Co se týče samotného Pána, ten svého oddaného, který se Jej rozhodl opustit, přitáhne za vlasy znovu zpátky.

Verš

ei-mata tomāra niṣṭhā jānibāra tare
tomāre āgraha āmi kailuṅ bāre bāre

Synonyma

ei-mata — takto; tomāra — tvoji; niṣṭhā — pevnou víru; jānibāra tare — pochopit; tomāre — na tebe; āgraha — naléhání; āmi kailuṅ — činil jsem; bāre bāre — znovu a znovu.

Překlad

„  ,Žádal jsem tě znovu a znovu, abys místo Pána Rāmacandry uctíval Kṛṣṇu, jen proto, abych vyzkoušel tvoji pevnou víru ve tvého Pána.̀  “

Verš

sākṣāt hanumān tumi śrī-rāma-kiṅkara
tumi kene chāḍibe tāṅra caraṇa-kamala

Synonyma

sākṣāt — přímo; hanumān — Hanumān; tumi — ty; śrī-rāma-kiṅkara — služebník Śrī Rāmy; tumi — ty; kene — proč; chāḍibe — měl by ses vzdát; tāṅra — Jeho; caraṇa-kamala — lotosových nohou.

Překlad

„Takto jsem Murārimu Guptovi poblahopřál: ,Ty jsi ve skutečnosti inkarnace Hanumāna, a proto jsi věčným služebníkem Pána Rāmacandry. Proč by ses tedy měl vzdát uctívání Pána Rāmacandry a Jeho lotosových nohou?̀  “

Verš

sei murāri-gupta ei — mora prāṇa sama
iṅhāra dainya śuni’ mora phāṭaye jīvana

Synonyma

sei murāri-gupta — tento Murāri Gupta; ei — tento; mora prāṇa sama — neliší se od Mého života; iṅhāra — o jeho; dainya — pokoře; śuni' — když slyším; mora — Můj; phāṭaye — rozruší; jīvana — život.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Beru tohoto Murāriho Guptu jako svou životní energii. Když slyším o jeho pokoře, rozrušuje to Můj samotný život.“

Verš

tabe vāsudeve prabhu kari’ āliṅgana
tāṅra guṇa kahe hañā sahasra-vadana

Synonyma

tabe — potom; vāsudeve — Vāsudevu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kari' āliṅgana — obejmul a; tāṅra guṇa — jeho dobré vlastnosti; kahe — začal vysvětlovat; hañā — stávající se; sahasra-vadana — vlastníkem tisíce úst.

Překlad

Potom Śrī Caitanya Mahāprabhu obejmul Vāsudevu Dattu a začal hovořit o jeho věhlasu, jako kdyby měl tisíce úst.

Verš

nija-guṇa śuni’ datta mane lajjā pāñā
nivedana kare prabhura caraṇe dhariyā

Synonyma

nija-guṇa — o svých vlastnostech; śuni' — když slyšel; datta — Vāsudeva Datta; mane — v mysli; lajjā pāñā — stydící se; nivedana kare — odevzdává se; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe dhariyā — uchopující lotosové nohy.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu opěvoval Vāsudevu Dattu, ten se okamžitě začal stydět. Odevzdal se tedy Pánu tím, že se dotkl Jeho lotosových nohou.

Verš

jagat tārite prabhu tomāra avatāra
mora nivedana eka karaha aṅgīkāra

Synonyma

jagat tārite — abys osvobodil celý svět; prabhu — můj Pane; tomāra — Tvoje; avatāra — inkarnace; mora — moji; nivedana — žádost; eka — jednu; karaha aṅgīkāra — prosím přijmi.

Překlad

Vāsudeva Datta řekl Caitanyovi Mahāprabhuovi: „Můj drahý Pane, sestupuješ jen proto, abys osvobodil všechny podmíněné duše. Mám jednu žádost a přál bych si, abys ji přijal.“

Verš

karite samartha tumi hao, dayāmaya
tumi mana kara, tabe anāyāse haya

Synonyma

karite — vykonat; samartha — schopen; tumi — Ty; hao — jsi; dayā-maya — ó milostivý; tumi mana kara — pokud si to přeješ; tabe — potom; anāyāse — bez problému; haya — bude to možné.

Překlad

„Můj Pane, zajisté jsi schopen učinit, cokoliv se Ti zlíbí, a jsi dozajista velice milostivý. Pokud chceš, můžeš snadno udělat vše, co si přeješ.“

Verš

jīvera duḥkha dekhi’ mora hṛdaya bidare
sarva-jīvera pāpa prabhu deha’ mora śire

Synonyma

jīvera — všech podmíněných duší; duḥkha dekhi' — když vidím utrpení; mora — moje; hṛdaya — srdce; bidare — puká; sarva-jīvera — všech živých bytostí; pāpa — následky hříchů; prabhu — můj drahý Pane; deha' — vlož; mora śire — na moji hlavu.

Překlad

„Můj drahý Pane, srdce mi puká, když vidím utrpení všech podmíněných duší. Žádám Tě proto, abys přesunul karmu jejich hříšných životů na moji hlavu.“

Verš

jīvera pāpa lañā muñi karoṅ naraka bhoga
sakala jīvera, prabhu, ghucāha bhava-roga

Synonyma

jīvera — všech podmíněných duší; pāpa lañā — přijímající následky hříchů; muñi — já; karoṅ — učiním; naraka — život v pekle; bhoga — zkušenost; sakala jīvera — všech živých bytostí; prabhu — můj drahý Pane; ghucāha — prosím ukonči; bhava-roga — hmotnou nemoc.

Překlad

„Můj drahý Pane, nech mne přijmout následky všech hříchů všech živých bytostí a trpět za ně navěky v pekelných podmínkách. Ukonči prosím jejich nemocný hmotný život.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura podává k tomuto verši následující výklad. Na Západě křesťané věří, že se Pán Ježíš Kristus, jejich duchovní mistr, zjevil, aby vymýtil všechny hříchy svých žáků. Za tímto účelem se Pán Ježíš Kristus zjevil a zase odešel. Zde však vidíme, že Śrī Vāsudeva Datta Ṭhākura a Śrīla Haridāsa Ṭhākura byli miliónkrát pokročilejší, dokonce i ve srovnání s Pánem Ježíšem Kristem. Ježíš Kristus zbavil všech hříšných reakcí pouze své následovníky, ale zde je Vāsudeva Datta připravený přijmout hříchy každého ve vesmíru. Postavení Vāsudevy Datty je tedy ve srovnání s Pánem Ježíšem Kristem miliónkrát lepší. Vaiṣṇava je tak velkodušný, že je připravený dát v zájmu vysvobození podmíněných duší z hmotné existence v sázku vše. Śrīla Vāsudeva Datta je zosobněním všeobjímající lásky, protože byl ochotný obětovat vše a plně se zaměstnat ve službě Nejvyššímu Pánu.

Śrīla Vāsudeva Datta velmi dobře věděl, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je původní Osobnost Božství, samotná Transcendence, která přesahuje hmotné pojetí iluze a māyi. Pán Ježíš Kristus svou milostí bezpochyby odstranil následky hříchů svých následovníků, ale to neznamená, že je zcela zbavil utrpení hmotné existence. Člověk může být jednou svých hříchů zbaven, ale mezi křesťany je zvykem se z hříchů vyzpovídat a dopustit se jich znovu. Utrpení hmotné existence se nelze zbavit tak, že se od hříchů očistíme a pak je budeme páchat znovu. Nemocný člověk může vyhledat lékaře, aby mu pomohl, ale po opuštění nemocnice se může kvůli svým nečistým návykům znovu nakazit. Takto hmotná existence pokračuje dál. Śrīla Vāsudeva Datta chtěl podmíněné duše zcela vysvobodit z hmotné existence, aby už neměly příležitost dopouštět se hříšných činností. To je důležitý rozdíl mezi Śrīlou Vāsudevou Dattou a Pánem Ježíšem Kristem. Získat prominutí za své hříchy a potom se jich dopouštět znovu je velký přestupek. Takový přestupek je nebezpečnější než hříšná činnost samotná. Vāsudeva Datta byl tak velkorysý, že Śrī Caitanyu Mahāprabhua požádal, aby předal všechny přečiny jemu, aby mohly být podmíněné duše očištěny a mohly se vrátit domů, zpátky k Bohu. Tato modlitba byla bez jakékoliv neupřímnosti.

Příklad Vāsudevy Datty je ojedinělý nejen v tomto světě, ale v celém vesmíru. Vymyká se představám těch, kdo jednají pro plody, a spekulacím světských filosofů. Lidé si často navzájem závidí, protože jsou zmatení vnější energií a mají chabé poznání. Kvůli tomu jsou zapletení v plodonosných činnostech, kterým se snaží uniknout mentální spekulací. Karmī ani jñānī proto nejsou očištění. Podle slov Śrīly Bhaktisiddhānty Ṭhākura jsou to kukarmī a kujñānī neboli špatní ploduchtiví pracovníci a špatní spekulanti. Māyāvādī a karmī by proto měli obrátit svou pozornost ke vznešenému Vāsudevovi Dattovi, který chtěl v pekelných podmínkách trpět za druhé. Nikdo by neměl Vāsudevu Dattu považovat za světského filantropa či charitativního pracovníka. Stejně tak ho nezajímalo ani splynutí s Brahmanem či světská sláva a uznání. Dalece převyšoval filantropy, filosofy i ty, kdo jednají pro plody své práce. Byl tou nejvznešenější osobností, která kdy prokázala svou milost podmíněným duším. To není zveličování jeho transcendentálních vlastností, ale naprostá pravda. S Vāsudevou Dattou se ve skutečnosti nemůže nikdo srovnávat. Jako dokonalý vaiṣṇava byl para-duḥkha-duḥkhī, zarmoucený pohledem na utrpení druhých. Celý svět se očistí pouhým zjevením takového velkého oddaného. Díky jeho transcendentální přítomnosti se proslaví celý svět i všechny podmíněné duše. Jak potvrzuje Narottama dāsa Ṭhākura, Vāsudeva Datta je dokonalý oddaný Śrī Caitanyi Mahāprabhua:

gaurāṅgera saṅgi-gaṇe,

nitya-siddha kari' māne,
se yāya vrajendrasuta-pāśa

Ten, kdo vykonává misi Śrī Caitanyi Mahāprabhua, musí být považován za věčně osvobozeného. Je transcendentální a nepatří do tohoto hmotného světa. Takový oddaný, zaměstnaný osvobozováním veškeré populace, je stejně vznešený jako samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu.

namo mahā-vadānyāya
kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-
nāmne gaura-tviṣe namaḥ

Taková osoba je opravdovým představitelem Śrī Caitanyi Mahāprabhua, protože má srdce naplněné soucitem se všemi podmíněnými dušemi.

Verš

eta śuni’ mahāprabhura citta dravilā
aśru-kampa-svarabhaṅge kahite lāgilā

Synonyma

eta śuni' — když to slyšel; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; citta — srdce; dravilā — změklo; aśru — slzy; kampa — třesení; svara-bhaṅge — zalykajícím se hlasem; kahite — hovořit; lāgilā — začal.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu uslyšel výrok Vāsudevy Datty, změklo Mu srdce, z očí Mu vytryskly slzy a začal se třást. Zalykajícím se hlasem promluvil následovně.

Verš

“tomāra vicitra nahe, tumi — sākṣāt prahlāda
tomāra upare kṛṣṇera sampūrṇa prasāda

Synonyma

tomāra — v tobě; vicitra nahe — není to neobvyklé; tumi — ty; sākṣāt prahlāda — inkarnace Prahlāda Mahārāje; tomāra upare — vůči tobě; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sampūrṇa — úplná; prasāda — milost.

Překlad

Pán přijal Vāsudevu Dattu jako velkého oddaného a řekl: „Takové prohlášení není vůbec podivuhodné, protože jsi inkarnace Prahlāda Mahārāje. Je zřejmé, že ti Pán Kṛṣṇa udělil svou plnou milost. O tom není pochyb.“

Verš

kṛṣṇa sei satya kare, yei māge bhṛtya
bhṛtya-vāñchā-pūrti vinu nāhi anya kṛtya

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sei — toto; satya kare — učiní pravdou; yei — cokoliv; māge — chce; bhṛtya — služebník; bhṛtya-vāñchā — touhy svého služebníka; pūrti — plnění; vinu — mimo; nāhi — není; anya — jiná; kṛtya — povinnost.

Překlad

„Cokoliv od svého Pána čistý oddaný chce, Pán Kṛṣṇa bezpochyby zaručí, protože nemá jinou povinnost než plnit touhy svého oddaného.“

Verš

brahmāṇḍa jīvera tumi vāñchile nistāra
vinā pāpa-bhoge habe sabāra uddhāra

Synonyma

brahmāṇḍa — ve vesmíru; jīvera — všech živých bytostí; tumi vāñchile — jestliže si přeješ; nistāra — osvobození; vinā — bez; pāpa-bhoge — zakoušení utrpení za hříšné činnosti; habe — bude; sabāra — každého; uddhāra — osvobození.

Překlad

„Pokud si přeješ, aby byly všechny živé bytosti ve vesmíru osvobozeny, může se tak stát, aniž bys musel zakoušet utrpení za hříšné činnosti.“

Verš

asamartha nahe kṛṣṇa, dhare sarva bala
tomāke vā kene bhuñjāibe pāpa-phala?

Synonyma

asamartha nahe — není nemohoucí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; dhare — vlastní; sarva bala — veškeré síly; tomāke — tebe; — potom; kene — proč; bhuñjāibe — nechal by trpět; pāpa-phala — výsledky hříšných činností.

Překlad

„Kṛṣṇa není nemohoucí, protože je vlastníkem veškerých sil. Proč by měl po tobě chtít, abys trpěl následky hříchů jiných živých bytostí?“

Verš

tumi yāṅra hita vāñcha’, se haila ‘vaiṣṇava’
vaiṣṇavera pāpa kṛṣṇa dūra kare saba

Synonyma

tumi — ty; yāṅra — koho; hita vāñcha' — přeješ si dobro; se — taková osoba; haila — okamžitě se stává; vaiṣṇava — oddaným; vaiṣṇavera — vaiṣṇavy; pāpa — náhodný hřích; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; dūra kare — odstraňuje; saba — všechny.

Překlad

„Každý, komu přeješ dobro, se okamžitě stává vaiṣṇavou a Kṛṣṇa všechny vaiṣṇavy osvobozuje od následků jejich minulých hříšných činů.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu Vāsudevovi Dattovi sdělil, že Kṛṣṇa je všemocný, a tak může všechny živé bytosti okamžitě vysvobodit z hmotné existence. Śrī Caitanya Mahāprabhu v podstatě řekl: „Přeješ si, aby byly vysvobozeny všechny živé bytosti bez rozdílu. Velmi ti leží na srdci jejich štěstí, a Já říkám, že všechny živé bytosti v tomto vesmíru mohou být vysvobozeny pouhou tvou modlitbou. Nemusíš ani přijímat břímě jejich hříšných činností. Není proto třeba, abys trpěl za jejich hříšné životy. Každý, nad kým se slituješ, se okamžitě stane vaiṣṇavou a Kṛṣṇa osvobozuje všechny vaiṣṇavy od následků jejich minulých hříšných činů.“ To Kṛṣṇa slibuje i v Bhagavad-gītě (18.66):

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

„Zanech všech druhů náboženství a odevzdej se Mně. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.“

Jakmile se někdo plně odevzdá Kṛṣṇovi, stane se vaiṣṇavou. V tomto verši z Bhagavad-gīty Kṛṣṇa svému oddanému slibuje úlevu od všech následků hříšného života. Skutečností je, že plně odevzdaný vaiṣṇava je zcela mimo dosah hmotné nákazy. Netrpí následky svých předešlých zbožných či bezbožných činů. Dokud člověk není osvobozený od hříšného života, nemůže se stát vaiṣṇavou. Jinými slovy, pokud je někdo vaiṣṇava, jeho hříšný život už jistě skončil. Padma Purāṇa říká:

aprārabdha-phalaṁ pāpaṁ
kūṭaṁ bījaṁ phalonmukham
krameṇaiva pralīyeta
viṣṇu-bhakti-ratātmanām

„V hříšném životě můžeme sledovat různá stádia neprojevených následků hříšných činností. Reakce mohou zrovna čekat na projevení (phalonmukha), mohou být ještě hluboko ponořené v nečinnosti (kūṭa) nebo mohou být ve stádiu semínka (bīja). V každém případě jsou všechny druhy reakcí za hříchy jedna po druhé zničeny, pokud se člověk zapojí do oddané služby Pánu Viṣṇuovi.“

Verš

yas tv indra-gopam atha vendram aho sva-karma-
bandhānurūpa-phala-bhājanam ātanoti
karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājāṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

yaḥ — ten, kdo (Govinda); tu — ale; indra-gopam — malému červenému hmyzu zvanému indra-gopa; atha — nebo dokonce; indram — Indrovi, králi nebes; aho — ó; sva-karma — vlastních plodonosných činností; bandha — pouto; anurūpa — podle; phala — následků; bhājanam — požitek či utrpení; ātanoti — uděluje; karmāṇi — veškeré plodonosné činnosti a jejich následky; nirdahati — ničí; kintu — ale; ca — zajisté; bhakti-bhājām — osob zapojených do oddané služby; govindam — Pánu Govindovi; ādi-puruṣam — původní osobě; tam — Jemu; aham — já; bhajāmi — klaním se.

Překlad

„  ,S úctou se klaním původní Osobnosti Božství, Govindovi, který řídí utrpení a požitek za plodonosné činnosti každé bytosti, počínaje nebeským králem Indrou až po nejmenší hmyz (indra-gopu). Ta samá Osobnost Božství odstraňuje karmické následky toho, kdo je zaměstnaný oddanou službou.̀  “

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.54).

Verš

tomāra icchā-mātre habe brahmāṇḍa-mocana
sarva mukta karite kṛṣṇera nāhi kichu śrama

Synonyma

tomāra icchā-mātre — pouhou tvou touhou; habe — bude; brahmāṇḍa-mocana — osvobození vesmíru; sarva — každého; mukta karite — osvobodit; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; nāhi — není; kichu — ani trochu; śrama — námaha.

Překlad

„Všechny živé bytosti ve vesmíru budou díky tvé upřímné touze osvobozeny, protože pro Kṛṣṇu to není žádná námaha, osvobodit všechny živé bytosti ve vesmíru.“

Verš

eka uḍumbara vṛkṣe lāge koṭi-phale
koṭi ye brahmāṇḍa bhāse virajāra jale

Synonyma

eka uḍumbara vṛkṣe — na jednom stromu uḍumbara; lāge — jsou; koṭi-phale — milióny plodů; koṭi — milióny; ye — které; brahmāṇḍa — vesmírů; bhāse — plavou; virajāra — řeky Virajā; jale — ve vodě.

Překlad

„Stejně jako jsou na stromě uḍumbara milióny plodů, tak na hladině řeky Virajā plavou milióny vesmírů.“

Význam

Virajā je řeka, která rozděluje hmotný a duchovní svět. Na jednom břehu řeky Virajā je záře Brahmaloky a nesčetné Vaikuṇṭhy a na druhém je tento hmotný svět. Rozumí se, že tento břeh řeky Virajā je plný hmotných planet plovoucích v oceánu příčin. Jméno Virajā vyjadřuje okrajové postavení mezi duchovními a hmotnými světy, ale řeka Virajā nepodléhá hmotné energii. Proto se v ní nenacházejí ani tři guṇy.

Verš

tāra eka phala paḍi’ yadi naṣṭa haya
tathāpi vṛkṣa nāhi jāne nija-apacaya

Synonyma

tāra — stromu; eka phala — jeden plod; paḍi' — když spadne; yadi — pokud; naṣṭa haya — zničí se; tathāpi — přesto; vṛkṣa — strom; nāhi jāne — nepozná; nija-apacaya — ztrátu.

Překlad

„Strom uḍumbara má milióny plodů, a když jeden spadne a zničí se, strom ani nepocítí žádnou ztrátu.“

Verš

taiche eka brahmāṇḍa yadi mukta haya
tabu alpa-hāni kṛṣṇera mane nāhi laya

Synonyma

taiche — podobně; eka brahmāṇḍa — jeden vesmír; yadi — jestliže; mukta haya — bude osvobozen; tabu — přesto; alpa-hāni — nepatrná ztráta; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; mane — mysl; nāhi laya — nevezme to vážně.

Překlad

„Stejně tak pokud se jeden vesmír vyprázdní, protože živé bytosti v něm byly osvobozeny, pro Kṛṣṇu je to maličkost a nebere to příliš vážně.“

Verš

ananta aiśvarya kṛṣṇera vaikuṇṭhādi-dhāma
tāra gaḍa-khāi — kāraṇābdhi yāra nāma

Synonyma

ananta — neomezený; aiśvarya — majestát; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vaikuṇṭha-ādi-dhāma — nesčetné vaikuṇṭhské planety; tāra — Vaikuṇṭhaloky; gaḍa-khāi — voda, která je obklopuje; kāraṇa-abdhi — Příčinný oceán; yāra — jejíž; nāma — jméno.

Překlad

„Celý duchovní svět, ve kterém se nachází nespočet vaikuṇṭhských planet, představuje Kṛṣṇův neomezený majestát. Příčinný oceán je voda, která Vaikuṇṭhaloku obklopuje.“

Verš

tāte bhāse māyā lañā ananta brahmāṇḍa
gaḍa-khāite bhāse yena rāi-pūrṇa bhāṇḍa

Synonyma

tāte — v této vodě; bhāse — plave; māyā — hmotná energie; lañā — beroucí; ananta — nesčetné; brahmāṇḍa — vesmíry; gaḍa-khāite — v okolní vodě; bhāse — plave; yena — jako kdyby; rāi-pūrṇa bhāṇḍa — nádoba plná hořčičných semínek.

Překlad

„V tomto Příčinném oceánu se nachází māyā se svými nesčetnými hmotnými vesmíry. Vypadá to tak, že māyā na něm plave jako nádoba plná hořčičných semínek.“

Verš

tāra eka rāi-nāśe hāni nāhi māni
aiche eka aṇḍa-nāśe kṛṣṇera nāhi hāni

Synonyma

tāra — z toho; eka — jednoho; rāi-nāśe — ztráta hořčičného semínka; hāni — ztráty; nāhi — ne; māni — všimne si; aiche — takto; eka — jeden; aṇḍa — vesmír; nāśe — ztracený; kṛṣṇera — pro Kṛṣṇu; nāhi hāni — není ztráta.

Překlad

„Pokud se jedno z miliónů hořčičných semínek v plující nádobě ztratí, není to nijak vážná ztráta. Stejné je to i s vesmíry. Pokud se jeden ztratí, pro Kṛṣṇu to neznamená nic vážného.“

Verš

saba brahmāṇḍa saha yadi ‘māyā’ra haya kṣaya
tathāpi nā māne kṛṣṇa kichu apacaya

Synonyma

saba brahmāṇḍa — všemi vesmíry; saha — s; yadi — pokud; māyāra — hmotné energie; haya kṣaya — je zničení; tathāpi — přesto; — ne; māne — bere v potaz; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kichu — jakoukoliv; apacaya — ztrátu.

Překlad

„Ponechme však stranou jedno vesmírné hořčičné semínko. I kdyby byly zničeny všechny vesmíry i s hmotnou energií (māyou), Kṛṣṇa takovou ztrátu nebude brát vážně.“

Verš

koṭi-kāmadhenu-patira chāgī yaiche mare
ṣaḍ-aiśvarya-pati kṛṣṇera māyā kibā kare?

Synonyma

koṭi — miliónů; kāma-dhenu — krav plnících přání; patira — majitele; chāgī — jedna koza; yaiche — když; mare — zemře; ṣaṭ-aiśvarya-pati — pán šesti vznešených atributů; kṛṣṇera — Kṛṣṇy; māyā — vnější energie; kibā — co; kare — může dělat.

Překlad

„Pokud člověk vlastní milióny krav plnících všechna přání a ztratí jednu kozu, nic to pro něho neznamená. Kṛṣṇa vlastní všech šest druhů bohatství v plné míře. Pokud by byla zničena veškerá hmotná energie, o co by přišel?“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura při svém objasňování významu veršů 171–179 říká, že jsou velmi jednoduché, ale jejich význam je poněkud obtížné pochopit. Podmíněné duše obvykle zapomínají na Kṛṣṇu, když je zláká hmotná, vnější energie. Říká se jim proto kṛṣṇa-bahirmukha neboli ti, kdo ztratili svůj vztah s Kṛṣṇou. Když se taková živá bytost dostane pod vliv hmotné energie, je poslána do jednoho z nesčetných hmotných vesmírů stvořených hmotnou energií proto, aby tak podmíněné duše dostaly možnost splnit si touhy v hmotném světě. Podmíněné duše velmi dychtí užívat si plodů svých činností, a tak se zaplétají do akcí a reakcí hmotného života a pak si užívají nebo trpí podle výsledků své karmy. Pokud si však podmíněná duše začne být vědoma Kṛṣṇy, je karma za její zbožné a bezbožné činnosti zcela zničena. Jednoduše tím, že se stane oddaným, je člověk osvobozen od všech následků své karmy. Podmíněná duše může také dosáhnout osvobození a transcendovat výsledky své karmy prostě na základě touhy oddaného. Protože takto může být osvobozen každý, lze dojít k závěru, že záleží pouze na vůli oddaného, jestli hmotný svět existuje, nebo ne. V konečném smyslu to však není vůle oddaného, ale vůle Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který, když chce, může hmotné stvoření zcela zničit. On sám tím nic neztratí. Vlastník miliónů krav si nic nedělá ze ztráty jedné kozy. Pán Kṛṣṇa je vlastníkem hmotných i duchovních vesmírů. Hmotný svět je pouhou čtvrtinou Jeho tvořivé energie. Pán je tak bohatý, že pokud na základě touhy oddaného úplně zničí stvoření, nijak Mu taková ztráta nevadí.

Verš

jaya jaya jahy ajām ajita doṣa-gṛbhīta-guṇāṁ
tvam asi yad ātmanā samavaruddha-samasta-bhagaḥ
aga-jagad-okasām akhila-śakty-avabodhaka te
kvacid ajayātmanā ca carato ’nucaren nigamaḥ”

Synonyma

jaya jaya — prosím projev svoji slávu; jahi — prosím pokoř; ajām — nevědomost; ajita — ó nepřemožitelný; doṣa — chybné; gṛbhīta-guṇām — které přijímají tyto vlastnosti; tvam — Ty; asi — jsi; yat — protože; ātmanā — svou vnitřní energií; samavaruddha — vlastníš; samasta-bhagaḥ — všechny druhy bohatství; aga — nehybných; jagat — pohyblivých; okasām — vtělených živých bytostí; akhila — veškerých; śakti — energií; avabodhaka — pán; te — Ty; kvacit — někdy; ajayā — prostřednictvím vnější energie; ātmanā — svého Já; ca — také; carataḥ — projevující zábavy (svým pohledem); anucaret — potvrď; nigamaḥ — všechny Védy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „  ,Ó můj Pane, ó nepřemožitelný, ó vládce všech energií, prosím projev svou vnitřní energii, abys pokořil nevědomost všech pohyblivých i nehybných živých bytostí. Ve své nevědomosti uznávají všemožné druhy nesprávných věcí a tak vytvářejí nebezpečnou situaci. Ó Pane, prosím ukaž svou slávu! Je to pro Tebe velmi snadné, protože Tvá vnitřní energie je nadřazená vnější energii a Ty jsi zdrojem veškerého bohatství. Ty jsi také ten, kdo projevuje hmotnou energii. Neustále se věnuješ zábavám v duchovním světě, kde projevuješ svoji vnitřní energii, a někdy projevíš i vnější energii tím, že na ni pohlédneš. Tak předvádíš své zábavy. Védy oba druhy Tvých energií i zábav s nimi spojených potvrzují.̀  “

Význam

Tento verš je převzatý ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.87.14). Pochází z modliteb śruti-gaṇů neboli zosobněných Véd, které opěvují Pána.

Všemocná Osobnost Božství má tři druhy energií – vnitřní, vnější a okrajovou. Když vnější energie tvoří tento hmotný svět, přicházejí podmíněné duše, které jsou odsouzené kvůli svému zapomnění na Pána, pod její vládu. Tři kvality hmotné přírody udržují živou bytost neustále ve stavu strachu (bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ). Podmíněná duše je ovládaná vnější energií, a proto má neustále strach. Měla by se proto bez ustání modlit k Pánu, aby vnější energii (māyu) pokořil a ona už nemohla projevovat svoji moc, kterou poutá všechny pohyblivé i nehybné živé bytosti. Takovými modlitbami člověk nabude způsobilosti být neustále v Pánově společnosti a tak splní poslání svého života, kterým je vrátit se domů, zpátky k Bohu.

Verš

ei mata sarva-bhaktera kahi’ saba guṇa
sabāre vidāya dila kari’ āliṅgana

Synonyma

ei mata — takto; sarva-bhaktera — všech oddaných; kahi' — popisující; saba guṇa — všechny dobré vlastnosti; sabāre — každému; vidāya dila — dal sbohem; kari' āliṅgana — objímající.

Překlad

Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu popsal všechny dobré vlastnosti svých oddaných, jednoho po druhém. Potom všechny oddané obejmul a rozloučil se s nimi.

Verš

prabhura vicchede bhakta karena rodana
bhaktera vicchede prabhura viṣaṇṇa haila mana

Synonyma

prabhura — od Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vicchede — kvůli odloučení; bhakta — všichni oddaní; karena — činí; rodana — nářek; bhaktera — od oddaných; vicchede — z odloučení; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; viṣaṇṇa — zasmušilá; haila — stala se; mana — mysl.

Překlad

Všichni oddaní začali kvůli nadcházejícímu odloučení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua plakat. Pán byl z odloučení od oddaných také zasmušilý.

Verš

gadādhara-paṇḍita rahilā prabhura pāśe
yameśvare prabhu yāṅre karāilā āvāse

Synonyma

gadādhara-paṇḍita — Gadādhara Paṇḍita; rahilā — zůstal; prabhura pāśe — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; yameśvare — v Jaméšvaru; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yāṅre — jeho; karāilā — přiměl zřídit si; āvāse — sídlo.

Překlad

Gadādhara zůstal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a dostal sídlo v Jaméšvaru.

Význam

Jaméšvar, kde bydlel Gadādhara Paṇḍita, se nachází na jihozápadní straně Jagannāthova chrámu. Je tam malá zahrada a písčitá pláž zvaná Jaméšvar-tóta.

Verš

purī-gosāñi, jagadānanda, svarūpa-dāmodara
dāmodara-paṇḍita, āra govinda, kāśīśvara
ei-saba-saṅge prabhu vaise nīlācale
jagannātha-daraśana nitya kare prātaḥ-kāle

Synonyma

purī-gosāñi — Paramānanda Purī; jagadānanda — Jagadānanda; svarūpa-dāmodara — Svarūpa Dāmodara; dāmodara-paṇḍita — Dāmodara Paṇḍita; āra — a; govinda — Govinda; kāśīśvara — Kāśīśvara; ei-saba — všemi těmito osobnostmi; saṅge — s; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vaise — zůstává; nīlācale — v Džagannáth Purí; jagannātha-daraśana — zhlédnutí Pána Jagannātha; nitya — denně; kare — činí; prātaḥ-kāle — ráno.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal v Džagannáth Purí neboli Níláčale společně s Paramānandou Purīm, Jagadānandou, Svarūpou Dāmodarem, Dāmodarem Paṇḍitem, Govindou a Kāśīśvarou a každé ráno pravidelně chodil navštěvovat Pána Jagannātha.

Verš

prabhu-pāśa āsi’ sārvabhauma eka dina
yoḍa-hāta kari’ kichu kaila nivedana

Synonyma

prabhu-pāśa — za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āsi' — když přišel; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; eka dina — jednoho dne; yoḍa-hāta kari' — se sepjatýma rukama; kichu — nějakou; kaila — přednesl; nivedana — žádost.

Překlad

Jednoho dne přišel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem Sārvabhauma Bhaṭṭācārya a se sepjatýma rukama přednesl jistou žádost.

Verš

ebe saba vaiṣṇava gauḍa-deśe cali’ gela
ebe prabhura nimantraṇe avasara haila

Synonyma

ebe — nyní; saba — všichni; vaiṣṇava — oddaní; gauḍa-deśe — do Bengálska; cali' gela — vrátili se; ebe — nyní; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nimantraṇe — ke zvaní; avasara haila — byla příležitost.

Překlad

Protože se všichni vaiṣṇavové vrátili do Bengálska, byla tu velká naděje, že Pán přijme pozvání.

Verš

ebe mora ghare bhikṣā karaha ‘māsa’ bhari’
prabhu kahe, — dharma nahe, karite nā pāri

Synonyma

ebe — nyní; mora ghare — u mne doma; bhikṣā — oběd; karaha — přijímej; māsa bhari' — po celý měsíc; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; dharma — náboženská zásada; nahe — není; karite — činit; pāri — nemohu.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl: „Prosím přijmi moje pozvání na oběd po dobu jednoho měsíce.“

Význam

Pán odpověděl: „To není možné, protože je to v rozporu s náboženskými zásadami sannyāsīho.“

Verš

sārvabhauma kahe, — bhikṣā karaha biśa dina
prabhu kahe, — eha nahe yati-dharma-cihna

Synonyma

sārvabhauma kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl; bhikṣā karaha — přijmi oběd; biśa dina — po dvacet dní; prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; eha nahe — to není; yati-dharma-cihna — znakem toho, kdo je ve stavu odříkání.

Překlad

Sārvabhauma potom řekl: „Přijmi tedy prosím pozvání na dvacet dní.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu však odpověděl: „To není náboženská zásada stavu odříkání.“

Verš

sārvabhauma kahe punaḥ, — dina ‘pañca-daśa’
prabhu kahe, — tomāra bhikṣā ‘eka’ divasa

Synonyma

sārvabhauma kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl; punaḥ — znovu; dina pañca-daśa — patnáct dní; prabhu kahe — Pán řekl; tomāra bhikṣā — oběd u tebe; eka divasa — pouze jeden den.

Překlad

Když Sārvabhauma Caitanyu Mahāprabhua požádal, aby u něho obědval patnáct dní, Pán odpověděl: „Přijmu u tebe oběd pouze jeden den.“

Verš

tabe sārvabhauma prabhura caraṇe dhariyā
‘daśa-dina bhikṣā kara’ kahe vinati kariyā

Synonyma

tabe — potom; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe dhariyā — uchopil lotosové nohy a; daśa-dina — po deset dní; bhikṣā kara — přijímej oběd; kahe — řekl; vinati kariyā — s velkou pokorou.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya pak uchopil Pánovy lotosové nohy a pokorně prosil: „Přijímej u mne prosím oběd alespoň po deset dní.“

Verš

prabhu krame krame pāṅca-dina ghāṭāila
pāṅca-dina tāṅra bhikṣā niyama karila

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; krame krame — postupně; pāṅca-dina — na pět dní; ghāṭāila — snížil; pāṅca-dina — po pět dní; tāṅra — jeho; bhikṣā — pozvání na oběd; niyama karila — pravidelně přijímal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu takto postupně snížil počet dní až na pět. Každý měsíc potom pravidelně pět dní přijímal Bhaṭṭācāryovo pozvání na oběd.

Verš

tabe sārvabhauma kare āra nivedana
tomāra saṅge sannyāsī āche daśa-jana

Synonyma

tabe — potom; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kare — předložil; āra — další; nivedana — žádost; tomāra saṅge — s Tebou; sannyāsī — ve stavu odříkání; āche — je; daśa-jana — deset osob.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya potom řekl: „Můj drahý Pane, je s Tebou deset sannyāsīch.“

Význam

Sannyāsī by si neměl vařit, ani by neměl přijímat pozvání do domu oddaného na oběd po mnoho dní za sebou. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl ke svým oddaným velice milý a plný náklonnosti, přesto však dlouhodobé pozvání do Sārvabhaumova domu nepřijal. Z lásky k němu souhlasil pouze s pěti dny v měsíci. Deseti sannyāsīmi, kteří žili s Pánem, byli (1) Paramānanda Purī, (2) Svarūpa Dāmodara, (3) Brahmānanda Purī, (4) Brahmānanda Bhāratī, (5) Viṣṇu Purī, (6) Keśava Purī, (7) Kṛṣṇānanda Purī, (8) Nṛsiṁha Tīrtha, (9) Sukhānanda Purī a (10) Satyānanda Bhāratī.

Verš

purī-gosāñira bhikṣā pāṅca-dina mora ghare
pūrve āmi kahiyāchoṅ tomāra gocare

Synonyma

purī-gosāñira — Paramānandy Purīho; bhikṣā — pozvání na oběd; pāṅca-dina — pět dní; mora ghare — do mého domu; pūrve — předtím; āmi — já; kahiyāchoṅ — zmínil jsem se; tomāra gocare — o tom víš.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya poté řekl, že Paramānanda Purī Gosvāmī od něho přijme pětidenní pozvání. To už bylo s Pánem domluveno dříve.

Verš

dāmodara-svarūpa, — ei bāndhava āmāra
kabhu tomāra saṅge yābe, kabhu ekeśvara

Synonyma

dāmodara-svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; ei — tento; bāndhava āmāra — můj velmi důvěrný přítel; kabhu — někdy; tomāra saṅge — s Tebou; yābe — přijde; kabhu — někdy; ekeśvara — sám.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl: „Dāmodara Svarūpa je můj důvěrný přítel. Někdy přijde s Tebou a někdy sám.“

Verš

āra aṣṭa sannyāsīra bhikṣā dui dui divase
eka eka-dina, eka eka jane pūrṇa ha-ila māse

Synonyma

āra — ostatních; aṣṭa — osm; sannyāsīrasannyāsīch; bhikṣā — pozvání na oběd; dui dui divase — dva dny každý; eka eka-dina — každý den; eka eka jane — jedna osoba; pūrṇa — zaplněný; ha-ila — bude; māse — měsíc.

Překlad

„Každý ze zbývajících osmi sannyāsīch přijme pozvání na dva dny a tak se zaplní každý den v měsíci.“

Význam

V jednom měsíci, který má třicet dní, měl navštívit Śrī Caitanya Mahāprabhu Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu pětkrát, Paramānanda Purī Gosvāmī také pětkrát, Svarūpa Dāmodara čtyřikrát a každý z osmi ostatních sannyāsīch dvakrát. Tak bylo pokryto třicet dní každého měsíce.

Verš

bahuta sannyāsī yadi āise eka ṭhāñi
sammāna karite nāri, aparādha pāi

Synonyma

bahuta sannyāsī — mnoho sannyāsīch; yadi — jestliže; āise — přijde; eka ṭhāñi — najednou; sammāna karite nāri — nemohu se o ně správně postarat; aparādha pāi — dopustím se přestupku.

Překlad

„Kdyby přišli všichni sannyāsī najednou, nemohl bych se jim správně věnovat, a to by byl přestupek.“

Verš

tumiha nija-chāye āsibe mora ghara
kabhu saṅge āsibena svarūpa-dāmodara

Synonyma

tumiha — Ty; nija-chāye — sám; āsibe — přijdeš; mora ghara — do mého domu; kabhu — někdy; saṅge — s Tebou; āsibena — přijde; svarūpa-dāmodara — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī.

Překlad

„Někdy ke mně přijdeš sám a někdy v doprovodu Svarūpy Dāmodara.“

Verš

prabhura iṅgita pāñā ānandita mana
sei dina mahāprabhura kaila nimantraṇa

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; iṅgita — souhlas; pāñā — když dostal; ānandita — velmi radostná; mana — mysl; sei dina — ten den; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kaila — učinil; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

Bhaṭṭācārya měl velkou radost, že mu Śrī Caitanya Mahāprabhu tento plán schválil, a ten samý den Pána pozval do svého domu.

Verš

‘ṣāṭhīra mātā’ nāma, bhaṭṭācāryera gṛhiṇī
prabhura mahā-bhakta teṅho, snehete jananī

Synonyma

ṣāṭhīra mātā — Ṣāṭhīina matka; nāma — jménem; bhaṭṭācāryera gṛhiṇī — manželka Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mahā-bhakta — velká oddaná; teṅho — ona; snehete — s náklonností; jananī — jako matka.

Překlad

Manželka Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi byla známá jako Ṣāṭhīra Mātā neboli Ṣāṭhīina matka. Byla velkou oddanou Śrī Caitanyi Mahāprabhua a chovala se láskyplně jako matka.

Verš

ghare āsi’ bhaṭṭācārya tāṅre ājñā dila
ānande ṣāṭhīra mātā pāka caḍāila

Synonyma

ghare āsi' — když přišel domů; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; tāṅre — jí; ājñā dila — nařídil; ānande — s velkou radostí; ṣāṭhīra mātā — Ṣāṭhīina matka; pāka caḍāila — začala vařit.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya se vrátil domů a nařídil své ženě, Ṣāṭhīra Mātě, aby začala vařit, čehož se s velkou radostí ujala.

Verš

bhaṭṭācāryera gṛhe saba dravya āche bhari’
yebā śāka-phalādika, ānāila āhari’

Synonyma

bhaṭṭācāryera gṛhe — v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; saba dravya — veškeré ingredience; āche — jsou; bhari' — když doplnil; yebā — cokoliv; śāka — špenát; phala-ādika — ovoce a tak dále; ānāila — přinesl; āhari' — poté, co opatřil.

Překlad

V domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi byly vždy velké zásoby potravin. A cokoliv dalšího bylo třeba, jako špenát, zelenina, ovoce a podobně, to opatřil a přinesl domů.

Verš

āpani bhaṭṭācārya kare pākera saba karma
ṣāṭhīra mātā — vicakṣaṇā, jāne pāka-marma

Synonyma

āpani — osobně; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kare — zařizuje; pākera — vaření; saba karma — veškeré činnosti; ṣāṭhīra mātā — Ṣāṭhīina matka; vicakṣaṇā — zkušená; jāne — ví; pāka-marma — jak vařit.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Ṣāṭhīra Mātě osobně pomáhal. Byla velmi zkušená a uměla dobře vařit.

Verš

pāka-śālāra dakṣiṇe — dui bhogālaya
eka-ghare śālagrāmera bhoga-sevā haya

Synonyma

pāka-śālāra dakṣiṇe — na jižní straně kuchyně; dui bhoga-ālaya — dvě místnosti na obětování jídla; eka-ghare — v jedné místnosti; śālagrāmera — Pána Śālagrāma; bhoga-sevā — obětování jídla; haya — je.

Překlad

Na jižní straně kuchyně se nacházely dvě místnosti na obětování jídla a v jedné z nich bylo jídlo obětováno Śālagrāmu Nārāyaṇa.

Význam

Śālagrāma-śilā je vigraha Nārāyaṇa v podobě kulatého kamene uctívaná následovníky védské tradice. V Indii dodnes každý brāhmaṇa ve svém domě uctívá śālagrāma-śilu. Vaiśyové a kṣatriyové mohou toto uctívání také provádět, ale pro brāhmaṇy je povinné.

Verš

āra ghara mahāprabhura bhikṣāra lāgiyā
nibhṛte kariyāche bhaṭṭa nūtana kariyā

Synonyma

āra ghara — druhá místnost; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhikṣāra lāgiyā — pro obědvání; nibhṛte kariyāche — postavil na odlehlém místě; bhaṭṭa — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; nūtana kariyā — nově postavená.

Překlad

Druhá místnost byla určená jako jídelna pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Byla v ústraní a Bhaṭṭācārya ji nově postavil.

Verš

bāhye eka dvāra tāra, prabhu praveśite
pāka-śālāra eka dvāra anna pariveśite

Synonyma

bāhye — venku; eka dvāra — jedny dveře; tāra — do této místnosti; prabhu praveśite — pro vstup Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāka-śālāra — z kuchyně; eka dvāra — další dveře; anna — jídlo; pariveśite — pro sloužení.

Překlad

Místnost byla postavena tak, že měla jedny dveře ven, kterými měl vcházet Śrī Caitanya Mahāprabhu, a druhé dveře do kuchyně. Těmi se nosilo jídlo.

Verš

battiśā-āṭhiyā kalāra āṅgaṭiyā pāte
tina-māna taṇḍulera ubhārila bhāte

Synonyma

battiśā-āṭhiyā — s názvem battiśā-āṭhiyā; kalāra — banánovníku; āṅgaṭiyā — nedělený; pāte — na list; tina — tři; mānamāny (váhové jednotky); taṇḍulera — rýže; ubhārila — vyklopil; bhāte — vařené rýže.

Překlad

Nejprve byly na velký banánový list vyklopeny tři māny (téměř tři kilogramy) vařené rýže.

Význam

Toto je začátek popisu jídla připraveného pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Popis je od Kavirāje Gosvāmīho, který byl očividně zkušeným kuchařem a uměl jídlo vařit i podávat.

Verš

pīta-sugandhi-ghṛte anna sikta kaila
cāri-dike pāte ghṛta vahiyā calila

Synonyma

pīta — žlutým; su-gandhi — voňavým; ghṛte — s přepuštěným máslem; anna — rýži; sikta — smíchanou; kaila — učinil; cāri-dike — na všech stranách; pāte — listu; ghṛta — přepuštěné máslo; vahiyā calila — začalo přetékat.

Překlad

Celá hromada rýže pak byla smíchána s takovým množstvím žlutého a voňavého přepuštěného másla, že začalo z listu přetékat.

Verš

keyāpatra-kalākholā-ḍoṅgā sāri sāri
cāri-dike dhariyāche nānā vyañjana bhari’

Synonyma

keyā-patra — list rostliny keyā; kalā-kholā — kůra banánovníku; ḍoṅgā — nádoby; sāri sāri — jedna po druhé; cāri-dike — na všech stranách; dhariyāche — obsahovaly; nānā — různými druhy; vyañjana — vařené zeleniny; bhari' — naplněné.

Překlad

Bylo tam mnoho nádob z kůry banánovníků a z listů rostliny keyā, které byly naplněné různými druhy vařené zeleniny a rozmístěné všude okolo listu.

Verš

daśa-prakāra śāka, nimba-tikta-sukhta-jhola
maricera jhāla, chānā-baḍā, baḍi ghola

Synonyma

daśa-prakāra śāka — deset druhů špenátu; nimba-tikta-sukhta-jhola — polévka sukhta, s hořkými nimbovými listy; maricera jhāla — pálivé jídlo s černým pepřem; chānā-baḍā — jemný koláč ze smaženého tvarohu; baḍi ghola — podmáslí s malými kousky smaženého dálu.

Překlad

Bylo v nich asi deset druhů špenátu, polévka zvaná sukhta s hořkými nimbovými listy, pálivé jídlo s černým pepřem, jemný koláč ze smaženého tvarohu a podmáslí s malými smaženými kousky dálu.

Verš

dugdha-tumbī, dugdha-kuṣmāṇḍa, vesara, lāphrā
mocā-ghaṇṭa, mocā-bhājā, vividha śākrā

Synonyma

dugdha-tumbī — dýně vařená v mléce; dugdha-kuṣmāṇḍa — jiná dýně vařená v mléce; vesara — jídlo z cizrnové mouky; lāphrā — směs několika druhů zeleniny; mocā-ghaṇṭa — vařené banánové květy; mocā-bhājā — smažené banánové květy; vividha — různé; śākrā — druhy zeleniny.

Překlad

Nechyběla ani jídla jako dugdha-tumbī, dugdha-kuṣmāṇḍa, vesara, lāphrā, mocā-ghaṇṭa, mocā-bhājā a další druhy zeleniny.

Verš

vṛddha-kuṣmāṇḍa-baḍīra vyañjana apāra
phulabaḍī-phala-mūla vividha prakāra

Synonyma

vṛddha-kuṣmāṇḍa-baḍīra — malých kousků smaženého dálu smíchaných se zralou tykví; vyañjana — druhy zeleniny; apāra — neomezené; phula-baḍī — malé smažené kousky jiného druhu dálu; phala — ovoce; mūla — kořínky; vividha prakāra — různých druhů.

Překlad

Bylo tam neomezené množství vṛddha-kuṣmāṇḍa-baḍī, phula-baḍī, ovoce a různých kořínků.

Verš

nava-nimbapatra-saha bhṛṣṭa-vārtākī
phula-baḍī paṭola-bhājā, kuṣmāṇḍa-māna-cākī

Synonyma

nava — čerstvé; nimba-patra — nimbové listy; saha — spolu s; bhṛṣṭa-vārtākī — smažený baklažán; phula-baḍī — lehké baḍī; paṭola-bhājā — smažená zelenina paṭola; kuṣmāṇḍa — tykve; māna — dýně; cākī — kolečka.

Překlad

Mezi dalšími jídly byl baklažán smíchaný s čerstvými nimbovými listy, lehké baḍī, smažená paṭola a smažená kolečka tykve a dýně.

Verš

bhṛṣṭa-māṣa-mudga-sūpa amṛta nindaya
madhurāmla, baḍāmlādi amla pāṅca chaya

Synonyma

bhṛṣṭa — smažený; māṣa — urad dál; mudga — mung dál; sūpa — polévka; amṛta — nektar; nindaya — překonávající; madhura-amla — sladké čatný; baḍa-amla — kyselé jídlo se smaženým dálem; ādi — a tak dále; amla — kyselých; pāṅca chaya — pět nebo šest druhů.

Překlad

Polévka ze smaženého urad dálu a mung dálu překonávala nektar. Bylo tam též sladké čatný a pět či šest druhů kyselých jídel, počínaje baḍāmlou.

Verš

mudga-baḍā, māṣa-baḍā, kalā-baḍā miṣṭa
kṣīra-puli, nārikela-puli āra yata piṣṭa

Synonyma

mudga-baḍā — smažené bochánky z mung dálu; māṣa-baḍā — smažené bochánky z urad dálu; kalā-baḍā — smažené bochánky z banánů; miṣṭa — velmi sladké; kṣīra-puli — koláče se sladkou rýží; nārikela-puli — kokosové koláče; āra — a; yata — různé; piṣṭa — koláče.

Překlad

Byly tam také baḍy z mung dálu, urad dálu a sladkých banánů, koláče ze sladké rýže, kokosu a různé další.

Verš

kāṅji-baḍā, dugdha-ciḍā, dugdha-laklakī
āra yata piṭhā kaila, kahite nā śaki

Synonyma

kāṅji-baḍā — koláče zadělávané kyselou rýžovou vodou; dugdha-ciḍā — sladká rýže s mlékem; dugdha-laklakī — lízátko z mléka a pečeného těsta; āra — a; yata — různé druhy; piṭhā — koláčů; kaila — udělal; kahite — popsat; śaki — nedokážu.

Překlad

Dále také kāṅji-baḍā, dugdha-ciḍā, dugdha-laklakī a různé druhy koláčů, které ani nedokážu popsat.

Verš

ghṛta-sikta paramānna, mṛt-kuṇḍikā bhari’
cāṅpākalā-ghanadugdha-āmra tāhā dhari

Synonyma

ghṛta-sikta parama-anna — sladká rýže s příměsí ghí; mṛt-kuṇḍikā bhari' — naplňující hliněnou nádobu; cāṅpā-kalā — druh banánu; ghana-dugdha — kondenzované mléko; āmra — mangová dřeň; tāhā — včetně; dhari — toho.

Překlad

Sladká rýže s příměsí ghí byla nalita do hliněné nádoby a smíchána s banány druhu cāṅpā-kalā, kondenzovaným mlékem a mangem.

Verš

rasālā-mathita dadhi, sandeśa apāra
gauḍe utkale yata bhakṣyera prakāra

Synonyma

rasālā — lahodný; mathita — šlehaný; dadhi — tvaroh; sandeśa — sladkost; apāra — nespočet; gauḍe — v Bengálsku; utkale — v Uríse; yata — všech; bhakṣyera — jídel; prakāra — druhy.

Překlad

Mezi dalšími jídly byl lahodný šlehaný tvaroh a množství různých sandeśů. Ve skutečnosti byla připravena veškerá jídla, která lze najít v Bengálsku a Uríse.

Verš

śraddhā kari’ bhaṭṭācārya saba karāila
śubhra-pīṭhopari sūkṣma vasana pātila

Synonyma

śraddhā kari' — s velkou úctou; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; saba karāila — vše nechal připravit; śubhra — bílou; pīṭha — dřevěnou desku; upari — přes; sūkṣma — jemnou; vasana — látku; pātila — rozprostřel.

Překlad

Bhaṭṭācārya tedy připravil mnoho druhů jídla a na bílé dřevěné pódium rozprostřel jemnou látku.

Verš

dui pāśe sugandhi śītala jala-jhārī
anna-vyañjanopari dila tulasī-mañjarī

Synonyma

dui pāśe — na dvou stranách; su-gandhi — příjemně navoněnou; śītala — chladnou; jala-jhārī — nádoby s vodou; anna-vyañjana-upari — na rýži a zeleninu; dila — položil; tulasī-mañjarī — květy tulasī.

Překlad

Z obou stran hromady jídla stály nádoby plné navoněné a chladné vody. Na horu rýže byly položeny květy tulasī.

Verš

amṛta-guṭikā, piṭhā-pānā ānāila
jagannātha-prasāda saba pṛthak dharila

Synonyma

amṛta-guṭikā — sladkost jménem amṛta-guṭikā; piṭhā-pānā — koláče a sladkou rýži; ānāila — přinesl; jagannātha-prasāda — zbytky jídla Pána Jagannātha; saba — vše; pṛthak dharila — uchovával odděleně.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya přidal také různé druhy jídel obětovaných Pánu Jagannāthovi. Mezi nimi byly sladké kuličky zvané amṛta-guṭikā, sladká rýže a koláče. To vše uchovával odděleně.

Význam

I když byly do domu Bhaṭṭācāryi přineseny zbytky Jagannāthova jídla, byly uloženy jinde než jídla připravená doma. Někdy se stává, že se prasādam smíchá s větším množstvím jídla a pak se rozdává. Zde však vidíme, že Sārvabhauma Bhaṭṭācārya uchovával jagannātha-prasādam odděleně, a to hlavně pro uspokojení Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

hena-kāle mahāprabhu madhyāhna kariyā
ekale āila tāṅra hṛdaya jāniyā

Synonyma

hena-kāle — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; madhyāhna kariyā — poté, co ukončil své polední povinnosti; ekale — sám; āila — přišel; tāṅra — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; hṛdaya — srdce; jāniyā — znající.

Překlad

Když bylo vše připraveno, Śrī Caitanya Mahāprabhu dokončil své polední povinnosti a sám tam přišel, protože znal srdce Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi.

Verš

bhaṭṭācārya kaila tabe pāda prakṣālana
gharera bhitare gelā karite bhojana

Synonyma

bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kaila — učinil; tabe — potom; pāda prakṣālana — umytí nohou; gharera bhitare — do místnosti; gelā — vstoupil; karite bhojana — aby poobědval.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Pánovi umyl nohy, a ten potom vstoupil do místnosti, aby poobědval.

Verš

annādi dekhiyā prabhu vismita hañā
bhaṭṭācārye kahe kichu bhaṅgi kariyā

Synonyma

anna-ādi dekhiyā — když uviděl připravená jídla; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vismita hañā — žasnoucí; bhaṭṭācārye kahe — řekl Bhaṭṭācāryovi; kichu — nějaké; bhaṅgi — gesto; kariyā — činící.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu uviděl nádherně připravená jídla, byl trochu překvapen a s různými posunky promluvil k Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi.

Verš

alaukika ei saba anna-vyañjana
dui prahara bhitare kaiche ha-ila randhana?

Synonyma

alaukika — neobyčejné; ei — toto; saba — vše; anna-vyañjana — rýži a zeleninu; dui prahara bhitare — za šest hodin; kaiche — jak; ha-ila randhana — bylo možné uvařit.

Překlad

„To je neuvěřitelné! Jak jsi dokázal za šest hodin připravit tolik rýže a zeleniny?“

Verš

śata culāya śata jana pāka yadi kare
tabu śīghra eta dravya rāndhite nā pāre

Synonyma

śata culāya — na sto kamnech; śata jana — sto lidí; pāka yadi kare — kdyby vařilo; tabu — přesto; śīghra — tak rychle; eta dravya — tolik jídel; rāndhite pāre — nemohli by uvařit.

Překlad

„Ani sto lidí by to tak rychle neuvařilo, i kdyby vařili na stovce kamen.“

Verš

kṛṣṇera bhoga lāgāñācha, — anumāna kari
upare dekhiye yāte tulasī-mañjarī

Synonyma

kṛṣṇera bhoga lāgāñācha — obětoval jsi Kṛṣṇovi; anumāna kari — předpokládám; upare — na jídle; dekhiye — vidím; yāte — protože; tulasī-mañjarī — květy stromku tulasī.

Překlad

„Předpokládám, že už bylo jídlo obětováno Kṛṣṇovi, když na něm vidím květy tulasī.“

Verš

bhāgyavān tumi, saphala tomāra udyoga
rādhā-kṛṣṇe lāgāñācha etādṛśa bhoga

Synonyma

bhāgyavān tumi — jsi šťastlivec; sa-phala — úspěšná; tomāra — tvoje; udyoga — snaha; rādhā-kṛṣṇe — Jejich Výsostem Rādě a Kṛṣṇovi; lāgāñācha — obětoval jsi; etādṛśa — takové; bhoga — jídlo.

Překlad

„Máš velké štěstí a tvá snaha je úspěšná, protože jsi Rādě a Kṛṣṇovi obětoval tak úžasné jídlo.“

Verš

annera saurabhya, varṇa — ati manorama
rādhā-kṛṣṇa sākṣāt ihāṅ kariyāchena bhojana

Synonyma

annera saurabhya — vůně vařené rýže; varṇa — barva; ati manorama — velmi přitažlivá; rādhā-kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa a Rādhārāṇī; sākṣāt — přímo; ihāṅ — to vše; kariyāchena bhojana — jedli.

Překlad

„Barva rýže je tak přitažlivá a její vůně tak příjemná, že ji museli přímo jíst Rādhā a Kṛṣṇa.“

Verš

tomāra bahuta bhāgya kata praśaṁsiba
āmi — bhāgyavān, ihāra avaśeṣa pāba

Synonyma

tomāra — tvoje; bahuta — velké; bhāgya — štěstí; kata — kolik; praśaṁsiba — mám chválit; āmi — Já; bhāgyavān — požehnaný; ihāra — toho; avaśeṣa — zbytky; pāba — dostanu.

Překlad

„Můj drahý Bhaṭṭācāryo, máš nesmírné štěstí. Jak tě mám ještě velebit? Já sám mám také velké štěstí, protože mohu zbytky tohoto jídla přijmout.“

Verš

kṛṣṇera āsana-pīṭha rākhaha uṭhāñā
more prasāda deha’ bhinna pātrete kariyā

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; āsana-pīṭha — sedátko; rākhaha — dej stranou; uṭhāñā — pozvednutí; more — Mně; prasādaprasādam; deha' — dej; bhinna — oddělený; pātrete — na tác; kariyā — nakládající.

Překlad

„Odnes prosím Kṛṣṇovo sedátko někam stranou a dej Mi prasādam na nějaký jiný tác.“

Verš

bhaṭṭācārya bale — prabhu nā karaha vismaya
yei khābe, tāṅhāra śaktye bhoga siddha haya

Synonyma

bhaṭṭācārya bale — Bhaṭṭācārya řekl; prabhu — můj Pane; karaha vismaya — nediv se; yei khābe — toho, který bude jíst; tāṅhāra śaktye — Jeho milostí; bhoga — jídlo; siddha haya — bylo připraveno.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl: „Není to zase až tak úžasné, můj Pane. Vše umožnila energie a milost toho, kdo bude toto jídlo jíst.“

Verš

udyoga nā chila mora gṛhiṇīra randhane
yāṅra śaktye bhoga siddha, sei tāhā jāne

Synonyma

udyoga — námaha; chila — nebyla; mora — moje; gṛhiṇīra — mé ženy; randhane — při vaření; yāṅra śaktye — jehož mocí; bhoga siddha — jídlo bylo připraveno; sei — On; tāhā jāne — to ví.

Překlad

„Moje žena ani já jsme se při vaření nemuseli nijak zvlášť namáhat. Ten, jehož mocí bylo jídlo připraveno, ví vše.“

Verš

eita āsane vasi’ karaha bhojana
prabhu kahe, — pūjya ei kṛṣṇera āsana

Synonyma

eita āsane — na toto sedátko; vasi' — usedni a; karaha bhojana — sněz oběd; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; pūjya — hodné uctívání; ei — toto; kṛṣṇera āsana — Kṛṣṇovo sedátko.

Překlad

„Nyní se zde prosím posaď a poobědvej.“

Význam

Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Toto sedátko je hodné uctívání, protože je použil Kṛṣṇa.“

Podle etikety by věci používané Kṛṣṇou neměl používat nikdo jiný. Nikdo by neměl používat ani věci používané duchovním mistrem. Taková je etiketa. Vše, co používá Kṛṣṇa či duchovní mistr, je hodné uctívání. Zvláště místa, kde sedí nebo jedí, by neměl používat nikdo jiný. Každý oddaný to musí velmi pečlivě dodržovat.

Verš

bhaṭṭa kahe, — anna, pīṭha, — samāna prasāda
anna khābe, pīṭhe vasite kāhāṅ aparādha?

Synonyma

bhaṭṭa kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl; anna — jídlo; pīṭha — sedátko; samāna — stejné; prasāda — milostivé zbytky od Pána; anna khābe — Ty budeš jíst jídlo; pīṭhe vasite — sedět na sedátku; kāhāṅ aparādha — jaký je přestupek.

Překlad

Bhaṭṭācārya řekl: „Jak jídlo, tak sedátko jsou Pánova milost. Když můžeš jíst zbytky Jeho jídla, proč by mělo být přestupkem sedět na Jeho místě?“

Verš

prabhu kahe, — bhāla kaile, śāstra-ājñā haya
kṛṣṇera sakala śeṣa bhṛtya āsvādaya

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; bhāla kaile — správně jsi promluvil; śāstra-ājñā haya — ve zjevených písmech je nařízení; kṛṣṇera sakala śeṣa — vše, co Kṛṣṇa zanechá; bhṛtya — služebník; āsvādaya — přijímá.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu potom řekl: „Ano, máš pravdu. Śāstry říkají, že oddaný může použít vše, co po Kṛṣṇovi zbylo.“

Verš

tvayopayukta-srag-gandha-
vāso ’laṅkāra-carcitāḥ
ucchiṣṭa-bhojino dāsās
tava māyāṁ jayema hi

Synonyma

tvayā — Tebou; upayukta — použité; srak — květinové girlandy; gandha — vonné substance jako santálová pasta; vāsaḥ — oblečení; alaṅkāra — ozdoby; carcitāḥ — kterými jsi byl ozdoben; ucchiṣṭa — zbytky jídla; bhojinaḥ — když jedí; dāsāḥ — služebníci; tava — Tvoji; māyām — matoucí energii; jayema — mohou přemoci; hi — jistě.

Překlad

„  ,Můj drahý Pane, girlandy, vonné substance, oblečení, ozdoby a také ostatní věci, které Ti byly obětovány, mohou být později použity Tvými služebníky. Používáním těchto věcí a jedením zbytků jídla, které jsi zanechal, budeme schopni přemoci iluzorní energii.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.6.46). V hnutí Hare Kṛṣṇa hraje zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, tančení v extázi a jedení zbytků jídla obětovaného Pánu velmi důležitou roli. Někdo může být negramotný nebo neschopný chápat filosofii, pokud se však bude podílet na těchto třech činnostech, bude zajisté neprodleně osvobozen.

Tento verš vyslovil Uddhava před Pánem Kṛṣṇou v době, kdy byla přednesena Uddhava-gītā. Tehdy došlo ve Dvárace k nějakým nepokojům a Pán Kṛṣṇa se rozhodl opustit hmotný svět a odejít do duchovního světa. Uddhava věděl, co se chystá, a tak s Nejvyšší Osobností Božství hovořil. Výše zmíněný verš je výňatkem z jejich rozhovoru. Zábavy Śrī Kṛṣṇy v tomto hmotném světě se nazývají prakaṭa-līlā (projevené zábavy) a Jeho zábavy v duchovním světě se nazývají aprakaṭa-līlā (neprojevené zábavy). Slovem „neprojevené“ se rozumí, že se neodehrávají před našima očima. To ale neznamená, že zábavy Pána Kṛṣṇy neexistují. Pokračují stejně jako slunce, které září neustále, ale když je přítomné před našima očima, říkáme tomu den (projevené), a když není přítomné, říkáme tomu noc (neprojevené). Ti, kdo nikdy nepodléhají vládě noci, pobývají vždy v duchovním světě, kde mohou neustále vidět Pánovy zábavy. To je potvrzeno v Brahma-saṁhitě (5.37–38):

ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis
tābhir ya eva nija-rūpatayā kalābhiḥ
goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Uctívám Govindu, prvotního Pána, jenž sídlí ve své vlastní říši Goloce s Rādhou, která připomíná Jeho duchovní postavu a je ztělesněním extatické energie (hlādinī). Společnost Jim dělají Její důvěrné přítelkyně, ztělesněné expanze Její podoby, prostoupené věčně blaženou duchovní rasou. Uctívám Govindu, prvotního Pána, kterým je Śyāmasundara, samotný Kṛṣṇa, s nesčetným množstvím nepochopitelných vlastností, jehož čistí oddaní vidí v hloubi svých srdcí očima oddanosti potřenýma balzámem lásky.“

Verš

tathāpi eteka anna khāona nā yāya
bhaṭṭa kahe, — jāni, khāo yateka yuyāya

Synonyma

tathāpi — přesto; eteka — tolik; anna — jídla; khāona — snědení; yāya — není možné; bhaṭṭa kahe — Bhaṭṭācārya řekl; jāni — já vím; khāo — Ty můžeš jíst; yateka — kolik; yuyāya — je možné.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pak řekl: „Je tady tolik jídla, že není možné to všechno sníst.“

Význam

Bhaṭṭācārya odpověděl: „Já vím, kolik Ty dokážeš sníst.“

Verš

nīlācale bhojana tumi kara bāyānna bāra
eka eka bhogera anna śata śata bhāra

Synonyma

nīlācale — v Džagannáth Purí; bhojana — obědvání; tumi — Ty; kara — činíš; bāyānna bāra — dvaapadesátkrát; eka eka bhogera — každé obětování; anna — jídla; śata śata bhāra — stovky nádob.

Překlad

„V Džagannáth Purí přece jíš dvaapadesátkrát denně a pokaždé sníš stovky nádob plných prasādam.“

Verš

dvārakāte ṣola-sahasra mahiṣī-mandire
aṣṭādaśa mātā, āra yādavera ghare

Synonyma

dvārakāte — ve Dváraka-dhámu; ṣola-sahasra — šestnáct tisíc; mahiṣī — královen; mandire — paláce; aṣṭādaśa mātā — osmnáct matek; āra — a; yādavera ghare — v sídle yaduovské dynastie.

Překlad

„Ve Dvárace máš v šestnácti tisících palácích šestnáct tisíc královen. Je tam také osmnáct matek a mnoho přátel a příbuzných z yaduovské dynastie.“

Verš

vraje jyeṭhā, khuḍā, māmā, pisādi gopa-gaṇa
sakhā-vṛnda sabāra ghare dvisandhyā-bhojana

Synonyma

vraje — ve Vrindávanu; jyeṭhā — otcovi starší bratři; khuḍā — otcovi mladší bratři; māmā — matčini bratři; pisā — manželé tet; ādi — a tak dále; gopa-gaṇa — pastevci; sakhā-vṛnda — stovky přátel; sabāra — jich všech; ghare — v domech; dvi-sandhyā — dvakrát denně; bhojana — jedení.

Překlad

„Ve Vrindávanu máš také starší a mladší bratry svého otce, strýce z matčiny strany, manžele sester svého otce a mnoho pastevců. Jsou tam také Tví přátelé pasáčci a Ty jíš dvakrát denně, ráno a večer, v domě každého z nich.“

Význam

Ve Dvárace měl Pán Kṛṣṇa osmnáct matek – Devakī, Rohiṇī a další. Kromě nich měl ve Vrindávanu nevlastní matku Yaśodu. Pán Kṛṣṇa měl také mnoho strýců. Śrīla Rūpa Gosvāmī ve své knize Bṛhat Śrī Śrī Rādhā-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā (32) píše: upanando 'bhinandaś ca pitṛvyau pūrva-jau pituḥ – „Staršími bratry Nandy Mahārāje byli Upananda a Abhinanda.“ Ve stejném verši jsou uvedena jména Nandových mladších bratrů: pitṛvyau tu kanīyāṁsau syātāṁ sannanda-nandanau. „Sannanda a Nandana (známí také jako Sunanda a Pāṇḍava) byli mladšími bratry Kṛṣṇova otce, Nandy Mahārāje.“ Ve stejné knize (ve verši 46) jsou popsáni i strýcové Śrī Kṛṣṇy z matčiny strany: yaśodhara-yaśodeva-sudevādyās tu mātulāḥ. „Yaśodhara, Yaśodeva a Sudeva byli Kṛṣṇovi strýcové z matčiny strany.“ V Rādhā-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpice (38) jsou také zmíněni Kṛṣṇovi strýcové, kteří byli manželi sester Nandy Mahārāje: mahānīlaḥ sunīlaś ca ramaṇāv etayoḥ kramāt. „Mahānīla a Sunīla jsou manželé Kṛṣṇových tet.“

Verš

govardhana-yajñe anna khāilā rāśi rāśi
tāra lekhāya ei anna nahe eka grāsī

Synonyma

govardhana-yajñe — při oběti Govardhana-pūjā; anna — jídlo; khāilā — jedl jsi; rāśi rāśi — hromady; tāra — s tím; lekhāya — v porovnání; ei — toto; anna — jídlo; nahe — ne; eka grāsī — jedno sousto.

Překlad

Bhaṭṭācārya pokračoval: „Při Govardhana-pūje jsi snědl hromady rýže. Ve srovnání s tím pro Tebe tato trocha jídla není ani sousto.“

Verš

tumi ta’ īśvara, muñi — kṣudra jīva chāra
eka-grāsa mādhukarī karaha aṅgīkāra

Synonyma

tumi — Ty; ta' — jistě; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; muñi — já; kṣudra jīva — nepatrná živá bytost; chāra — bezcenná; eka-grāsa — trochu; mādhu-karī — jako sbírají včely; karaha — prosím učiň; aṅgīkāra — přijetí.

Překlad

„Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství, kdežto já jsem úplně nepatrná živá bytost. Proto prosím přijmi trochu jídla z mého domu.“

Význam

Sannyāsī by měl od každého hospodáře vyžebrat trochu jídla. To znamená, že by měl přijmout to, co potřebuje, aby se najedl. Tomuto způsobu se říká mādhukarī. Slovo mādhukarī je odvozené od slova madhukara a znamená „včela, která sbírá med“. Včely seberou z každého květu trochu medu, ale všechny tyto trošky nashromáždí v úlu. Sannyāsī by měli od každého hospodáře získat trochu a jíst jen tolik, kolik potřebují k zachování těla. Pán Caitanya Mahāprabhu mohl jako sannyāsī přijmout trochu jídla v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, a právě o to Jej Bhaṭṭācārya žádal. Ve srovnání s množstvím jídla, které Pán snědl při jiných příležitostech, nepředstavovala Bhaṭṭācāryova hostina ani jedno sousto. Na to Bhaṭṭācārya Pánovi poukazoval.

Verš

eta śuni’ hāsi’ prabhu vasilā bhojane
jagannāthera prasāda bhaṭṭa dena harṣa-mane

Synonyma

eta śuni' — když to uslyšel; hāsi' — usmívající se; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; vasilā bhojane — posadil se k jídlu; jagannāthera — Pána Jagannātha; prasāda — zbytky jídla; bhaṭṭa — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; dena harṣa-mane — s radostí dává.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se usmál a usedl k jídlu. Bhaṭṭācārya Mu s velkou radostí nabídl nejprve prasādam z Jagannāthova chrámu.

Verš

hena-kāle ‘amogha,’ — bhaṭṭācāryera jāmātā
kulīna, nindaka teṅho ṣāṭhī-kanyāra bhartā

Synonyma

hena-kāle — právě v tu chvíli; amogha — Amogha; bhaṭṭācāryera jāmātā — Bhaṭṭācāryův zeť; kulīna — aristokratického původu; nindaka — ten, který uráží; teṅho — on; ṣāṭhī-kanyāra bhartā — manžel Ṣāṭhī, dcery Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi.

Překlad

Bhaṭṭācārya měl v té době zetě Amoghu, který byl manželem jeho dcery Ṣāṭhī. Přestože Amogha pocházel z aristokratické rodiny brāhmaṇů, měl ve zvyku hledat na druhých chyby a urážet je.

Verš

bhojana dekhite cāhe, āsite nā pāre
lāṭhi-hāte bhaṭṭācārya āchena duyāre

Synonyma

bhojana — jedení; dekhite cāhe — chtěl vidět; āsite pāre — nemohl vstoupit; lāṭhi-hāte — s holí v ruce; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; āchena — byl; duyāre — na prahu.

Překlad

Amogha chtěl vidět, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu jí, ale nebylo mu dovoleno vstoupit. Bhaṭṭācārya hlídal na zápraží s holí v ruce.

Verš

teṅho yadi prasāda dite hailā āna-mana
amogha āsi’ anna dekhi’ karaye nindana

Synonyma

teṅho — on (Bhaṭṭācārya); yadi — když; prasāda dite — přidávající prasādam; hailā — stal se; āna-mana — nepozorný; amogha — Amogha; āsi' — když přišel; anna dekhi' — když viděl jídlo; karaye nindana — začal pomlouvat.

Překlad

Jakmile však Bhaṭṭācārya začal rozdávat prasādam a nebyl už tak ostražitý, Amogha vklouzl dovnitř. Když uviděl to množství jídla, začal pomlouvat.

Verš

ei anne tṛpta haya daśa bāra jana
ekelā sannyāsī kare eteka bhakṣaṇa!

Synonyma

ei anne — takovým množstvím jídla; tṛpta haya — najedlo by se dosyta; daśa bāra jana — alespoň deset až dvanáct lidí; ekelā — sám; sannyāsī — tento člověk ve stavu odříkání; kare — činí; eteka — tolik; bhakṣaṇa — jedení.

Překlad

„Tolik jídla by nasytilo deset až dvanáct lidí, ale tento sannyāsī to sní sám!“

Verš

śunitei bhaṭṭācārya ulaṭi’ cāhila
tāṅra avadhāna dekhi’ amogha palāila

Synonyma

śunitei — když slyšel; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; ulaṭi' cāhila — pohlédl na něho; tāṅra — jeho; avadhāna — pozornost; dekhi' — když viděl; amogha — Amogha; palāila — odešel.

Překlad

Sotva to Amogha dořekl, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya na něho upřel svůj pohled. Když Amogha viděl Bhaṭṭācāryovo rozpoložení, okamžitě odešel.

Verš

bhaṭṭācārya lāṭhi lañā mārite dhāila
palāila amogha, tāra lāga nā pāila

Synonyma

bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; lāṭhi lañā — beroucí hůl; mārite — uhodit; dhāila — běžel; palāila — utíkal; amogha — Amogha; tāra — jeho; lāga pāila — nemohl chytit.

Překlad

Bhaṭṭācārya se za ním rozběhl, aby ho uhodil holí, ale Amogha utíkal tak rychle, že ho Bhaṭṭācārya nemohl dostihnout.

Verš

tabe gāli, śāpa dite bhaṭṭācārya āilā
nindā śuni’ mahāprabhu hāsite lāgilā

Synonyma

tabe — tehdy; gāli — s nadávkami; śāpa dite — proklínající; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; āilā — vrátil se; nindā śuni' — když slyšel nadávky; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hāsite lāgilā — začal se smát.

Překlad

Bhaṭṭācārya tehdy začal svého zetě proklínat a spílal mu. Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel jeho nadávky, a když se Bhaṭṭācārya vrátil, viděl, jak se Pán směje.

Verš

śuni’ ṣāṭhīra mātā śire-buke ghāta māre
‘ṣāṭhī rāṇḍī ha-uka’ — ihā bale bāre bāre

Synonyma

śuni' — když slyšela; ṣāṭhīra mātā — Ṣāṭhīina matka; śire — do hlavy; buke — do hrudi; ghāta māre — bije se; ṣāṭhī rāṇḍī ha-uka — nechť se Ṣāṭhī stane vdovou; ihā bale — říká; bāre bāre — znovu a znovu.

Překlad

Když Ṣāṭhīina matka, Bhaṭṭācāryova žena, slyšela, co se stalo, začala se bít do hlavy a do hrudi a stále dokola opakovala: „Ať se Ṣāṭhī stane vdovou!“

Verš

duṅhāra duḥkha dekhi’ prabhu duṅhā prabodhiyā
duṅhāra icchāte bhojana kaila tuṣṭa hañā

Synonyma

duṅhāra duḥkha dekhi' — když viděl, jak oba naříkají; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; duṅhā prabodhiyā — poté, co je uklidnil; duṅhāra icchāte — na jejich přání; bhojana kaila — snědl oběd; tuṣṭa hañā — s velkým uspokojením.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl, jak manželé naříkají, a tak se je snažil uklidnit. Na jejich přání snědl prasādam a byl velmi spokojený.

Verš

ācamana karāñā bhaṭṭa dila mukha-vāsa
tulasī-mañjarī, lavaṅga, elāci rasa-vāsa

Synonyma

ācamana karāñā — poté, co poskytl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi vodu k umytí úst, rukou a nohou; bhaṭṭa — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; dila mukha-vāsa — dal vonné koření; tulasī-mañjarī — květy tulasī; lavaṅga — hřebíček; elāci — kardamom; rasa-vāsa — to, co vytváří sliny.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dojedl a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya přinesl vodu, aby si Pán mohl umýt ústa, ruce a nohy. Dal Mu také vonné koření, tulasī-mañjarī, hřebíček a kardamom.“

Verš

sarvāṅge parāila prabhura mālya-candana
daṇḍavat hañā bale sadainya vacana

Synonyma

sarva-aṅge — po celém těle; parāila — dal; prabhura — Pána; mālya-candana — květinovou girlandu a santálovou pastu; daṇḍavat hañā — poklonil se a; bale — řekl; sa-dainya — pokorný; vacana — výrok.

Překlad

Bhaṭṭācārya pak Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi dal květinovou girlandu a tělo Mu potřel santálovou pastou. Poklonil se a s velkou pokorou promluvil.

Verš

nindā karāite tomā āninu nija-ghare
ei aparādha, prabhu, kṣamā kara more

Synonyma

nindā karāite — jen aby vznikly pomluvy; tomā — Tebe; āninu — přivedl jsem; nija-ghare — do svého domu; ei aparādha — tento přestupek; prabhu — můj Pane; kṣamā kara — prosím odpusť; more — mně.

Překlad

„Přivedl jsem Tě do svého domu jen proto, abys byl vystaven pomluvám. To je velký přestupek. Prosím promiň mi to, žádám Tě o odpuštění.“

Verš

prabhu kahe, — nindā nahe, ‘sahaja’ kahila
ihāte tomāra kibā aparādha haila?

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; nindā nahe — ne pomluva; sahaja — správně; kahila — řekl; ihāte — v tom; tomāra — tvůj; kibā — jaký; aparādha — přestupek; haila — byl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „To, co Amogha řekl, je pravda, není to pomluva. Jakého přestupku ses dopustil?“

Verš

eta bali’ mahāprabhu calilā bhavane
bhaṭṭācārya tāṅra ghare gelā tāṅra sane

Synonyma

eta bali' — když takto promluvil; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; calilā bhavane — vrátil se do svého obydlí; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; tāṅra ghare — do Jeho domu; gelā — šel; tāṅra sane — s Ním.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil a vrátil se do svého sídla. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya šel s Ním.

Verš

prabhu-pade paḍi’ bahu ātma-nindā kaila
tāṅre śānta kari’ prabhu ghare pāṭhāila

Synonyma

prabhu-pade — u nohou Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; paḍi' — když padl; bahu — hodně; ātma-nindā kaila — vyčítal si; tāṅre — jeho; śānta kari' — uklidňující; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ghare pāṭhāila — poslal domů.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya padl Pánovi k nohám a dělal si velké výčitky kvůli tomu, co se stalo. Pán ho potom uklidnil a poslal domů.

Verš

ghare āsi’ bhaṭṭācārya ṣāṭhīra mātā-sane
āpanā nindiyā kichu balena vacane

Synonyma

ghare āsi' — po návratu domů; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; ṣāṭhīra mātā-sane — se Ṣāṭhīinou matkou; āpanā nindiyā — odsuzující; kichu — nějaká; balena vacane — říká slova.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya se vrátil domů a hovořil se svou ženou, Ṣāṭhīinou matkou. Nejdříve odsoudil sám sebe a pak řekl následující.

Verš

caitanya-gosāñira nindā śunila yāhā haite
tāre vadha kaile haya pāpa-prāyaścitte

Synonyma

caitanya-gosāñira — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nindā — urážku; śunila — slyšel jsem; yāhā haite — od koho; tāre vadha kaile — když bude zabit; haya — je; pāpa-prāyaścitte — odčinění hříchu.

Překlad

„Pokud ten, kdo urazil Śrī Caitanyu Mahāprabhua, bude zabit, jeho hříšný skutek tak může být odčiněn.“

Význam

Hari-bhakti-vilāsa uvádí ohledně urážení vaiṣṇavy následující citát ze Skanda Purāṇy:

yo hi bhāgavataṁ lokamupahāsaṁ nṛpottama
karoti tasya naśyanti
artha-dharma-yaśaḥ-sutāḥ
nindāṁ kurvanti ye mūḍhāvaiṣṇavānāṁ mahātmanām
patanti pitṛbhiḥ sārdhaṁ
mahā-raurava-saṁjñite
hanti nindati vai dveṣṭivaiṣṇavān nābhinandati
krudhyate yāti no harṣaṁ
darśane patanāni ṣaṭ

V rozhovoru mezi Mārkaṇḍeyou a Bhagīrathou se říká: „Můj milý králi, ten, kdo se posmívá vznešenému oddanému, ztratí výsledky svých zbožných činností, své postavení, svou pověst a své syny. Vaiṣṇavové jsou velké duše. Každý, kdo je pomlouvá, poklesne i se svými předky do pekla známého jako Mahāraurava. Zcela určitě se v pekelných podmínkách ocitnou ti, kdo vaiṣṇavu zabijí, pomluví, závidějí mu, hněvají se na něj, nepokloní se mu a neradují se, když ho vidí.“

Hari-bhakti-vilāsa (10.314) obsahuje také následující citát z Dvārakā-māhātmyi:

kara-patraiś ca phālyantesu-tīvrair yama-śāsanaiḥ
nindāṁ kurvanti ye pāpā
vaiṣṇavānāṁ mahātmanām

V rozhovoru mezi Prahlādem Mahārājem a Bali Mahārājem se říká: „Hříšníci, kteří pomlouvají vaiṣṇavy, velké duše, podléhají nesmírně krutému trestu Yamarāje.“

Jīva Gosvāmī ve své Bhakti-sandarbě (313) cituje tento výrok týkající se pomlouvání Pána Viṣṇua:

ye nindanti hṛṣīkeśaṁtad-bhaktaṁ puṇya-rūpiṇam
śata-janmārjitaṁ puṇyaṁ
teṣāṁ naśyati niścitam
te pacyante mahā-ghorekumbhīpāke bhayānake
bhakṣitāḥ kīṭa-saṅghena
yāvac candra-divākarau
śrī-viṣṇor avamānanād gurutaraṁ śrī-vaiṣṇavollaṅghanam
tadīya-dūṣaka-janānna paśyet puruṣādhamān
taiḥ sārdhaṁ vañcaka-janaiḥ
saha-vāsaṁ na kārayet

„  ,Ten, kdo kritizuje Pána Viṣṇua a Jeho oddané, ztratí veškerý prospěch získaný během stovky zbožných zrození. Taková osoba bude hnít v pekle Kumbīpāka a červi ji budou užírat tak dlouho, dokud bude existovat slunce a měsíc. Nikdo by se proto neměl ani podívat do tváře toho, kdo pomlouvá Pána Viṣṇua a Jeho oddané. S takovými lidmi se nikdy nesdružuj.̀  “

Jīva Gosvāmī ve své Bhakti-sandarbě (265) dále cituje ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.74.40):

nindāṁ bhagavataḥ śṛṇvaṁstat-parasya janasya vā
tato nāpaiti yaḥ so ’pi
yāty adhaḥ sukṛtāc cyutaḥ

„  ,Pokud někdo poslouchá pomlouvání Pána či Jeho oddaných a okamžitě neodejde, poklesne z úrovně oddané služby.̀  “ Podobně se ve Śrīmad-Bhāgavatamu (4.4.17) vyjadřuje Satī, manželka Pána Śivy:

karṇau pidhāya nirayād yad akalpa īśe
dharmāvitary asṛṇibhir nṛbhir asyamāne
chindyāt prasahya ruśatīm asatīṁ prabhuś cej
jihvām asūn api tato visṛjet sa dharmaḥ

„Ten, kdo slyší, jak nějaká nezodpovědná osoba pomlouvá pána a vládce náboženství, by si měl zacpat uši a odejít, pokud není schopen takového člověka potrestat. Umí-li však zabíjet, měl by rouhači vyříznout jazyk a pak ho zabít. Poté by si měl sám vzít život.“

Verš

kimvā nija-prāṇa yadi kari vimocana
dui yogya nahe, dui śarīra brāhmaṇa

Synonyma

kimvā — nebo; nija-prāṇa — svého vlastního života; yadi — když; kari vimocana — se vzdám; dui — oba tyto činy; yogya nahe — nejsou vhodné; dui śarīra — obě těla; brāhmaṇabrāhmaṇové.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya pokračoval: „Tento hřích by se dal odčinit také tím, že bych si sám vzal život. Žádný z těchto nápadů však není vhodný, protože obě těla patří brāhmaṇům.“

Verš

punaḥ sei nindakera mukha nā dekhiba
parityāga kailuṅ, tāra nāma nā la-iba

Synonyma

punaḥ — znovu; sei — tu; nindakera — rouhače; mukha — tvář; — ne; dekhiba — uvidím; parityāga — vzdávání se; kailuṅ — činím; tāra — jeho; nāma — jméno; — ne; la-iba — vyslovím.

Překlad

„Místo toho se mu už nikdy nepodívám do tváře. Zavrhuji ho a ukončuji s ním svůj vztah. Nikdy už ani nevyslovím jeho jméno.“

Verš

ṣāṭhīre kaha — tāre chāḍuka, se ha-ila ‘patita’
‘patita’ ha-ile bhartā tyajite ucita

Synonyma

ṣāṭhīre kaha — řekni Ṣāṭhī; tāre chāḍuka — ať se ho vzdá; se ha-ila — stal se; patita — pokleslý; patita ha-ile — když někdo poklesl; bhartā — takového manžela; tyajite — vzdát se; ucita — je povinnost.

Překlad

„Řekni mé dceři Ṣāṭhī, aby přerušila vztah se svým manželem, protože poklesl. Pokud manžel poklesne, je povinností manželky vztah ukončit.“

Význam

Śrīla Sārvabhauma Bhaṭṭācārya zvážil, že zabití Amoghy by pachateli přineslo hříšné následky za zabití těla brāhmaṇy. Ze stejného důvodu nebylo žádoucí, aby Bhaṭṭācārya spáchal sebevraždu, protože byl také brāhmaṇa. Obě řešení tedy byla nepřijatelná, a proto se Bhaṭṭācārya rozhodl přerušit s Amoghou vztahy a již nikdy více mu nepohlédnout do tváře.

Co se týče zabití těla brāhmaṇy, Śrīmad-Bhāgavatam (1.7.53) přináší následující nařízení týkající se brahma-bandhua, člověka zrozeného z brāhmaṇského otce, avšak postrádajícího brāhmaṇské vlastnosti:

śrī-bhagavān uvāca

brahma-bandhur na hantavya
ātatāyī vadhār-haṇaḥ

„Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa řekl: ,Brahma-bandhu nesmí být zabit. Pokud však zaútočí, je třeba ho zabít.̀  “

Śrīla Śrīdhara Svāmī tento citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu komentuje veršem ze smṛti:

ātatāyinam āyāntam
api vedānta-pāragam
jighāṁ santaṁ jighāṁsīyān
na tena brahma-hā bhavet

„  ,Útočník, který se chystá zabít, může být vzdělaným znalcem vedānty, ale přesto by měl být zabit, protože ze zášti zabíjí druhé. V takovém případě není zabití brāhmaṇy hříšné.̀  “

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.7.57) se také říká:

vapanaṁ draviṇādānaṁ
sthānān niryāpaṇaṁ tathā
eṣa hi brahma-bandhūnāṁ
vadho nānyo 'sti daihikaḥ

„Trestem předepsaným pro brahma-bandhua je useknutí vlasů, odebrání majetku a vyhnání z domu. Nikde se nenařizuje zabít tělo.“

Ṣāṭhī, dceři Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, bylo doporučeno, aby vztah se svým manželem ukončila. Śrīmad-Bhāgavatam (5.5.18) k tomu říká: na patiś ca sa syān na mocayed yaḥ samupeta-mṛtyum – „Člověk se nemůže stát manželem, pokud ty, kdo na něm závisejí, nedokáže osvobodit od nevyhnutelné smrti.“ Pokud si člověk není vědom Kṛṣṇy a nemá duchovní sílu, nemůže svoji manželku ochránit před opakovaným rozením a umíráním, a proto ho jako manžela nelze přijmout. Žena by měla svůj život a vše ostatní zasvětit Kṛṣṇovi, aby mohla udělat další pokrok v rozvoji vědomí Kṛṣṇy. Pokud její manžel zanechá rozvoje vědomí Kṛṣṇy a ona se vzdá svých vztahů s ním, následuje příkladu dvija-patnī, manželek brāhmaṇů provádějících oběti. Ženu za přerušení takového vztahu nelze odsuzovat. Śrī Kṛṣṇa v tomto ohledu dvija-patnī ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.23.31–32) ujišťuje:

patayo nābhyasūyeran
pitṛ-bhrātṛ-sutādayaḥ
lokāś ca vo mayopetā
devā apy anumanvate
na prītaye ’nurāgāyahy aṅga-saṅgo nṛṇām iha
tan mano mayi yuñjānā
acirān mām avāpsyatha

„Mé drahé dvija-patnī, nebojte se, že vás manželé po návratu domů zavrhnou. Ani vaši bratři, synové či otcové vás neodmítnou. Protože jste Mé čisté oddané, budou s vámi spokojeni nejen vaši příbuzní, ale také ostatní lidé i polobozi. Transcendentální láska ke Mně nezávisí na tělesných svazcích, ale každý, jehož mysl je vždy pohroužena ve Mně, ke Mně zcela jistě velmi brzy přijde, aby byl věčně se Mnou.“

Verš

patiṁ ca patitaṁ tyajet

Synonyma

patim — manžela; ca — a; patitam — pokleslého; tyajet — je třeba se vzdát.

Překlad

„  ,Je-li manžel pokleslý, je třeba se vzdát vztahu s ním.̀  “

Význam

Tento citát je ze smṛti-śāstry. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.11.28) je řečeno:

santuṣṭālolupā dakṣā
dharma-jñā priya-satya-vāk
apramattā śuciḥ snigdhā
patiṁ tv apatitaṁ bhajet

„Žena, která je spokojená, není chamtivá, je šikovná, zná náboženské zásady, říká to, co je milé a pravdivé, není zmatená a je neustále čistá a milující, by měla být velice oddána svému manželovi, pokud není pokleslý.“

Verš

sei rātre amogha kāhāṅ palāñā gela
prātaḥ-kāle tāra visūcikā-vyādhi haila

Synonyma

sei rātre — té noci; amogha — zeť Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; kāhāṅ — kam; palāñā gela — utekl; prātaḥ-kāle — ráno; tāra — jeho; visūcikā-vyādhi — nákaza cholerou; haila — byla.

Překlad

Amogha, zeť Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, té noci utekl a hned další ráno onemocněl cholerou.

Verš

amogha marena — śuni’ kahe bhaṭṭācārya
sahāya ha-iyā daiva kaila mora kārya

Synonyma

amogha marena — Amogha umírá; śuni' — když slyšel; kahe bhaṭṭācārya — Bhaṭṭācārya řekl; sahāya ha-iyā — pomáhající; daiva — Prozřetelnost; kaila — vykonala; mora — moji; kārya — povinnost.

Překlad

Když se Bhaṭṭācārya doslechl, že Amogha umírá na choleru, pomyslel si: „Prozřetelnost mi prokazuje přízeň – sama dělá to, co jsem chtěl udělat já.“

Verš

īśvare ta’ aparādha phale tata-kṣaṇa
eta bali’ paḍe dui śāstrera vacana

Synonyma

īśvare — vůči Nejvyšší Osobnosti Božství; ta' — opravdu; aparādha — přestupek; phale — přinese následky; tata-kṣaṇa — okamžitě; eta bali' — když to řekl; paḍe — recituje; dui — dva; śāstrera vacana — citáty ze zjevených písem.

Překlad

„Jestliže někdo urazí Nejvyšší Osobnost Božství, začne okamžitě působit karma.“ Potom přednesl dva verše ze zjevených písem.

Verš

mahatā hi prayatnena
hasty-aśva-ratha-pattibhiḥ
asmābhir yad anuṣṭheyaṁ
gandharvais tad anuṣṭhitam

Synonyma

mahatā — velmi velkou; hi — zajisté; prayatnena — snahou; hasti — slony; aśva — koně; ratha — kočáry; pattibhiḥ — a pěšáky; asmābhiḥ — námi; yat — cokoliv; anuṣṭheyaṁ — musí být zařízeno; gandharvaiḥ — Gandharvy; tat — to; anuṣṭhitam — uděláno.

Překlad

„  ,To, co bychom museli provést s vynaložením velkého úsilí shromážděním slonů, koní, vozů a vojska, již udělali Gandharvové.̀  “

Význam

Toto je citát z Mahābhāraty (Vana-parva 241.15). Tento výrok vyslovil Bhīmasena v době, kdy žili Pāṇḍuovci ve vyhnanství v lese. Tehdy došlo k bitvě mezi Kuruovci a Gandharvy. Kuruovští vojáci měli Karṇovo vedení, ale vůdce Gandharvů je díky své vojenské převaze dokázal všechny zajmout. Duryodhanovi ministři a generálové tehdy požádali Mahārāje Yudhiṣṭhira o pomoc. Když byl takto Bhīmasena požádán, vzpomněl si na dřívější Duryodhanovy ohavné a kruté činy, kterých se vůči nim dopustil, a vyslovil výše zmíněný verš. Bhīmasena považoval zajetí Duryodhany a jeho družiny za zcela správné. Pāṇḍuovci by toho mohli dosáhnout pouze s vynaložením velkého úsilí.

Verš

āyuḥ śriyaṁ yaśo dharmaṁ
lokān āśiṣa eva ca
hanti śreyāṁsi sarvāṇi
puṁso mahad-atikramaḥ

Synonyma

āyuḥ — délka života; śriyam — bohatství; yaśaḥ — pověst; dharmam — náboženství; lokān — majetek; āśiṣaḥ — požehnání; eva — zajisté; ca — a; hanti — zničí; śreyāṁsi — štěstí; sarvāṇi — veškeré; puṁsaḥ — osoby; mahat — velkým duším; atikramaḥ — ublížení.

Překlad

„  ,Pokud se někdo zachová špatně k velkým duším, zničí to délku jeho života, bohatství, pověst, náboženství, majetek i štěstí.̀  “

Význam

Tento výrok (Śrīmad-Bhāgavatam 10.4.46) přednesl Śukadeva Gosvāmī Mahārājovi Parīkṣitovi. Týká se pokusu zabít Kṛṣṇovu sestru (Yogamāyu), která se zjevila jako dcera matky Yaśody před narozením Kṛṣṇy. Tato dcera Yogamāyā a Kṛṣṇa se narodili zároveň a Vasudeva potom Yogamāyu vyměnil za Kṛṣṇu a odnesl ji pryč. Poté, co byla přinesena do Mathury, se ji Kaṁsa pokusil zabít, ale ona se mu vysmekla z rukou. Nebylo možné ji zabít. Řekla Kaṁsovi o tom, že se narodil jeho nepřítel Kṛṣṇa, čímž byl Kaṁsa zaskočen a radil se se svými společníky, kteří byli všichni démony. V této situaci, kdy se připravovalo velké spiknutí, vyslovil Śukadeva Gosvāmī tento verš. Zdůrazňuje zde, že démon může kvůli svým ohavným činnostem přijít o všechno.

V tomto verši je důležité slovo mahad-atikrama, které znamená „zášť vůči Pánu Viṣṇuovi a Jeho oddaným“. Slovo mahat označuje velkou osobnost, oddaného samotné Nejvyšší Osobnosti Božství. Oddaní jsou neustále zaměstnáni službou Pánu, a tak jsou stejně velcí jako Nejvyšší Osobnost Božství. Slovo mahat vysvětluje i Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (9.13):

mahātmānas tu māṁ pārtha
daivīṁ prakṛtim āśritāḥ
bhajanty ananya-manaso
jñātvā bhūtādim avyayam

„Ó synu Pṛthy, ti, kdo nejsou zmateni, velké duše, jsou pod ochranou božské přirozenosti. Jsou zcela pohrouženi do oddané služby, protože Mě znají jako původní a nepomíjivou Nejvyšší Osobnost Božství.“

Pro démona není jeho zášť vůči Pánu a Jeho oddaným vůbec příznivá, protože kvůli ní přijde o vše, co je považováno za prospěšné.

Verš

gopīnāthācārya gelā prabhu-daraśane
prabhu tāṅre puchila bhaṭṭācārya-vivaraṇe

Synonyma

gopīnāthācārya — Gopīnātha Ācārya; gelā — šel; prabhu-daraśane — navštívit Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; puchila — zeptal se; bhaṭṭācārya-vivaraṇe — co se děje v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi.

Překlad

Tehdy přišel Śrī Caitanyu Mahāprabhua navštívit Gopīnātha Ācārya a Pán se ho zeptal, co se děje v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi.

Verš

ācārya kahe, — upavāsa kaila dui jana
visūcikā-vyādhite amogha chāḍiche jīvana

Synonyma

ācārya kahe — Gopīnātha Ācārya informoval; upavāsa — půst; kaila — drží; dui jana — dvě osoby; visūcikā-vyādhite — na choleru; amogha — Amogha; chāḍiche jīvana — umírá.

Překlad

Gopīnātha Ācārya Pánu řekl, že oba manželé drží půst a že jejich zeť Amogha umírá na choleru.

Verš

śuni’ kṛpāmaya prabhu āilā dhāñā
amoghere kahe tāra buke hasta diyā

Synonyma

śuni' — když slyšel; kṛpā-maya — milostivý; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — dostavil se; dhāñā — utíkající; amoghere — za Amoghou; kahe — říká; tāra — jeho; buke — na hrudi; hasta diyā — držící ruku.

Překlad

Jakmile Caitanya Mahāprabhu uslyšel, že Amogha umírá, ihned za ním ve velkém spěchu běžel. Položil svou ruku Amoghovi na hruď a promluvil následovně:

Verš

sahaje nirmala ei ‘brāhmaṇa’-hṛdaya
kṛṣṇera vasite ei yogya-sthāna haya

Synonyma

sahaje — svou povahou; nirmala — neznečištěné; ei — toto; brāhmaṇa-hṛdaya — srdce brāhmaṇy; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vasite — usadit se; ei — toto; yogya-sthāna — správné místo; haya — je.

Překlad

„Srdce brāhmaṇy je svou povahou velmi čisté, a proto je pro Kṛṣṇu vhodným místem k pobytu.“

Verš

‘mātsarya’-caṇḍāla kene ihāṅ vasāile
parama pavitra sthāna apavitra kaile

Synonyma

mātsarya — závist; caṇḍāla — nejnižší z lidí; kene — proč; ihāṅ — zde; vasāile — dovolil jsi usídlit se; parama pavitra — nejčistší; sthāna — místo; apavitra — nečisté; kaile — učinil jsi.

Překlad

„Proč jsi tedy dovolil, aby se zde usadil také caṇḍāla závisti? Znečistil jsi tak to nejčistší místo, své srdce.“

Verš

sārvabhauma-saṅge tomāra ‘kaluṣa’ haila kṣaya
‘kalmaṣa’ ghucile jīva ‘kṛṣṇa-nāma’ laya

Synonyma

sārvabhauma-saṅge — díky Sārvabhaumově společnosti; tomāra — tvoje; kaluṣa — znečištění; haila kṣaya — je nyní zničeno; kalmaṣa — znečištění; ghucile — když odstraněno; jīva — živá bytost; kṛṣṇa-nāma — Hare Kṛṣṇa mahā-mantru; laya — může zpívat.

Překlad

„Díky společnosti Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi je však nyní veškeré tvoje znečištění odstraněno. Člověk, jehož srdce je zbaveno veškerých nečistot, může zpívat mahā-mantru, Hare Kṛṣṇa.“

Verš

uṭhaha, amogha, tumi lao kṛṣṇa-nāma
acire tomāre kṛpā karibe bhagavān

Synonyma

uṭhaha — vstaň; amogha — Amogho; tumi — ty; lao — zpívej; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; acire — velmi brzy; tomāre — tobě; kṛpā — milost; karibe — udělí; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„Proto, Amogho, vstaň a zpívej Hare Kṛṣṇa mahā-mantru! Když to budeš dělat, Kṛṣṇa ti bezpochyby udělí svou milost.“

Význam

Absolutní Pravda je realizována ve třech fázích – jako neosobní Brahman, Paramātmā a Nejvyšší Osobnost Božství, Bhagavān. Jedná se o jednu a tu samou pravdu, ale Brahman, Paramātmā a Bhagavān jsou její tři různé rysy. Každý, kdo chápe Brahman, se nazývá brāhmaṇa. Když se brāhmaṇa zaměstná oddanou službou Pánu, nazývá se vaiṣṇava. Dokud člověk neporozumí Nejvyšší Osobnosti Božství, jeho realizace neosobního Brahmanu není dokonalá. Brāhmaṇa může zpívat Hare Kṛṣṇa mantru na úrovni nāmābhāsa, ale ne na úrovni čisté vibrace. Pokud se brāhmaṇa zaměstná službou Pánu s plným pochopením svého věčného vztahu, jeho oddaná služba se nazývá abhidheya. Po dosažení této úrovně se mu říká bhāgavata neboli vaiṣṇava, což znamená, že je zbaven znečištění a hmotné připoutanosti. Pán Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītě (7.28):

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

„Ti, kdo jednali zbožně v tomto i dřívějších životech a jejichž hříšné činy jsou zcela vymazány, jsou osvobozeni od dualit iluze a s odhodláním Mi slouží.“

Brāhmaṇa může být velmi vzdělaným učencem, ale to neznamená, že je zbaven hmotného znečištění. Jeho znečištění však spadá do kvality dobra. Dobro, vášeň a nevědomost představují tři kvality hmotného světa a jsou to pouze různé úrovně znečištění. Dokud brāhmaṇa toto znečištění netranscenduje a nedospěje na úroveň ryzí oddané služby, nemůže být uznán jako vaiṣṇava. Impersonalista si může být vědom Brahmanu, neosobního rysu Absolutní Pravdy, ale jeho činnosti jsou na neosobní úrovni. Někdy si představí nějakou podobu Pána (saguṇa-upāsanā), ale toto snažení člověku nikdy nepomůže dosáhnout úplné realizace. Impersonalista se může považovat za brāhmaṇu a může být na úrovni kvality dobra, nicméně je podmíněn jednou z kvalit hmotné přírody, což znamená, že stále ještě není osvobozený, protože osvobození nelze dosáhnout, dokud člověk od těchto kvalit není zcela oproštěn. Māyāvādská filosofie každopádně udržuje člověka v podmíněném stavu. Pokud se někdo řádným zasvěcením stane vaiṣṇavou, stane se zároveň i brāhmaṇou. O tom není pochyb. Garuḍa Purāṇa to potvrzuje:

brāhmaṇānāṁ sahasrebhyaḥ
satra-yājī viśiṣyate
satra-yāji-sahasrebhyaḥ
sarva-vedānta-pāragaḥ
sarva-vedānta-vit-koṭyā
viṣṇu-bhakto viśiṣyate

„Z mnoha tisíců brāhmaṇů může být jeden kvalifikovaný provádět yajñu. Z mnoha tisíců takových brāhmaṇů si je jeden plně vědom filosofie vedānty a z mnoha miliónů znalců vedānty je jeden viṣṇu-bhakta, neboli oddaný Pána Viṣṇua. Ten je ze všech nejvznešenější.“

Dokud člověk není plně způsobilým brāhmaṇou, nemůže pokročit v duchovní vědě. Skutečný brāhmaṇa nikdy nezávidí vaiṣṇavům. Pokud ano, je považován za nedokonalého začátečníka. Impersonalističtí brāhmaṇové se vždy stavějí proti vaiṣṇavským zásadám. Závidějí vaiṣṇavům, protože neznají životní cíl. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum. Když se však brāhmaṇa stane vaiṣṇavou, nijak si to neodporuje. Pokud se vaiṣṇavou nestane, zcela jistě z brāhmaṇské úrovně poklesne. Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.3) to potvrzuje těmito slovy: na bhajanty avajānanti sthānād bhraṣṭāḥ patanty adhaḥ.

Vidíme, že v tomto věku Kali je mnoho takzvaných brāhmaṇů, kteří vaiṣṇavům závidí. Kalim znečištění brāhmaṇové považují uctívání Božstev za výplod představivosti: arcye viṣṇau śilā-dhīr guruṣu nara-matir vaiṣṇave jāti-budhiḥ. Takto znečištěný brāhmaṇa si může uměle představovat Pánovu podobu, ale Božstvo v chrámu ve skutečnosti považuje za výtvor z kamene či dřeva. Také považuje gurua za obyčejného člověka a protestuje, když toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy z někoho udělá vaiṣṇavu. Mnoho takzvaných brāhmaṇů se proti nám snaží bojovat a namítají: „Jak můžete udělat brāhmaṇu z Evropana nebo Američana? Brāhmaṇa se může narodit pouze v rodině brāhmaṇů.“ Vůbec jim nevadí, že to není uvedeno v žádném písmu. V Bhagavad-gītě (4.13) Pán Kṛṣṇa zvláště říká: cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ – „Podle tří kvalit hmotné přírody a práce, která k nim náleží, jsem stvořil čtyři třídy lidské společnosti.“

Brāhmaṇa tedy není výtvorem kastovního systému. Stává se brāhmaṇou jedině na základě své způsobilosti. Vaiṣṇava také nepatří k žádné kastě; jeho pozici určuje oddaná služba.

Verš

śuni’ ‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ bali’ amogha uṭhilā
premonmāde matta hañā nācite lāgilā

Synonyma

śuni' — poté, co slyšel; kṛṣṇa kṛṣṇa — svaté jméno Kṛṣṇy; bali' — říkající; amogha uṭhilā — Amogha vstal; premonmāde — v extázi lásky ke Kṛṣṇovi; matta hañā — propadající šílenství; nācite lāgilā — začal tančit.

Překlad

Jakmile Amogha, který ležel na smrtelném lůžku, uslyšel Śrī Caitanyu Mahāprabhua a pocítil dotek Jeho ruky, okamžitě vstal a začal zpívat svaté jméno Kṛṣṇy. Šílený extází lásky a zaplavený emocemi začal tančit.

Verš

kampa, aśru, pulaka, stambha, sveda, svara-bhaṅga
prabhu hāse dekhi’ tāra premera taraṅga

Synonyma

kampa — chvění; aśru — slzy; pulaka — radost; stambha — ztuhnutí; sveda — pocení; svara-bhaṅga — zalykání se; prabhu hāse — Śrī Caitanya Mahāprabhu se začal smát; dekhi' — když viděl; tāra — Amoghovy; premera taraṅga — vlny extatické lásky.

Překlad

Amogha při svém tančení v extázi lásky projevil veškeré příznaky extáze, jako je chvění, pláč, jásot, trans, pocení a zalykání se. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl tyto vlny extatických emocí, začal se smát.

Verš

prabhura caraṇe dhari’ karaye vinaya
aparādha kṣama more, prabhu, dayāmaya

Synonyma

prabhura caraṇe — lotosové nohy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dhari' — když uchopil; karaye — předkládá; vinaya — žádost; aparādha — přestupek; kṣama — prosím odpusť; more — mně; prabhu — ó Pane; dayā-maya — milostivý.

Překlad

Amogha potom padl k lotosovým nohám Pána a pokorně řekl: „Ó milostivý Pane, prosím odpusť mi můj přestupek.“

Verš

ei chāra mukhe tomāra karinu nindane
eta bali’ āpana gāle caḍāya āpane

Synonyma

ei chāra mukhe — těmito odpornými ústy; tomāra — Tebe; karinu — páchal jsem; nindane — pomlouvání; eta bali' — to když řekl; āpana — svoje; gāle — tváře; caḍāya — pohlavkoval se; āpane — sám.

Překlad

Nejenže Amogha žádal Pána o odpuštění, ale také si začal sám dávat políčky do tváří se slovy: „Těmito ústy jsem Tě pomlouval.“

Verš

caḍāite caḍāite gāla phulāila
hāte dhari’ gopīnāthācārya niṣedhila

Synonyma

caḍāite caḍāite — pohlavkující se znovu a znovu; gāla — do tváří; phulāila — způsobil, že otekly; hāte dhari' — chytající ho za ruce; gopīnātha-ācārya — Gopīnātha Ācārya; niṣedhila — zabránil.

Překlad

Amogha se neustále bil do tváří, až mu otekly. Gopīnātha Acārya ho nakonec chytil za ruce, aby mu v tom zabránil.

Verš

prabhu āśvāsana kare sparśi’ tāra gātra
sārvabhauma-sambandhe tumi mora sneha-pātra

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āśvāsana kare — uklidňuje; sparśi' — dotýkající se; tāra — jeho; gātra — těla; sārvabhauma-sambandhe — díky vztahu se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; tumi — ty; mora — Můj; sneha-pātra — předmět náklonnosti.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Amoghu uklidnil tím, že se dotkl jeho těla a řekl: „Jelikož jsi zetěm Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, jsi předmětem Mé náklonnosti.“

Verš

sārvabhauma-gṛhe dāsa-dāsī, ye kukkura
seha mora priya, anya jana rahu dūra

Synonyma

sārvabhauma-gṛhe — v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; dāsa-dāsī — služebníci a služky; ye kukkura — dokonce i pes; seha — všichni; mora — Mně; priya — velmi drazí; anya jana — ostatních; rahu dūra — co říci o.

Překlad

„Každý v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi je Mi nesmírně drahý, včetně služek a služebníků, dokonce i pes. Co potom říci o jeho příbuzných?“

Verš

aparādha’ nāhi, sadā lao kṛṣṇa-nāma
eta bali’ prabhu āilā sārvabhauma-sthāna

Synonyma

aparādha' nāhi — nedělej přestupky; sadā — vždy; lao — zpívej; kṛṣṇa-nāma — Hare Kṛṣṇa mahā-mantru; eta bali' — to když řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — přišel; sārvabhauma-sthāna — do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi.

Překlad

„Amogho, neustále zpívej Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a nedělej žádné další přestupky.“ Poté, co dal Śrī Caitanya Mahāprabhu Amoghovi tento pokyn, odešel do Sārvabhaumova domu.

Verš

prabhu dekhi’ sārvabhauma dharilā caraṇe
prabhu tāṅre āliṅgiyā vasilā āsane

Synonyma

prabhu dekhi' — když viděl Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; dharilā caraṇe — uchopil Jeho nohy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; āliṅgiyā — obejmul; vasilā āsane — posadil se na sedátko.

Překlad

Jakmile Sārvabhauma Bhaṭṭācārya spatřil Pána, okamžitě uchopil Jeho lotosové nohy. Pán ho obejmul a potom se posadil.

Verš

prabhu kahe, — amogha śiśu, kibā tāra doṣa
kene upavāsa kara, kene kara roṣa

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; amogha śiśu — Amogha je dítě; kibā — jaká; tāra doṣa — jeho chyba; kene — proč; upavāsa kara — držíš půst; kene — proč; kara roṣa — se zlobíš.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu uklidnil slovy: „Amogha, tvůj zeť, je přece ještě pouhé dítě, tak co udělal za chybu? Proč držíš půst a proč se zlobíš?“

Verš

uṭha, snāna kara, dekha jagannātha-mukha
śīghra āsi, bhojana kara, tabe mora sukha

Synonyma

uṭha — vstaň; snāna kara — vykoupej se; dekha — pohlédni; jagannātha-mukha — na tvář Pána Jagannātha; śīghra āsi — rychle se vrať; bhojana kara — poobědvej; tabe mora sukha — potom budu šťastný.

Překlad

„Vstaň, vykoupej se a jdi zhlédnout tvář Pána Jagannātha. Potom se vrať a vezmi si oběd. To Mi udělá radost.“

Verš

tāvat rahiba āmi ethāya vasiyā
yāvat nā khāibe tumi prasāda āsiyā

Synonyma

tāvat — tak dlouho; rahiba — zůstanu; āmi — Já; ethāya — zde; vasiyā — sedící; yāvat — dokud; khāibe — nesníš; tumi — ty; prasāda — zbytky jídla Pána Jagannātha; āsiyā — až se vrátíš.

Překlad

„Zůstanu zde, dokud se nevrátíš a nesníš k obědu zbytky jídla Pána Jagannātha.“

Verš

prabhu-pada dhari’ bhaṭṭa kahite lāgilā
marita’ amogha, tāre kene jīyāilā

Synonyma

prabhu-pada — lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dhari' — poté, co uchopil; bhaṭṭa — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kahite lāgilā — začal mluvit; marita' amogha — Amogha by zemřel; tāre — jej; kene — proč; jīyāilā — přivedl jsi k životu.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya uchopil lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua a řekl: „Proč jsi Amoghu přivedl zpátky k životu? Bylo by lépe, kdyby zemřel.“

Verš

prabhu kahe, — amogha śiśu, tomāra bālaka
bālaka-doṣa nā laya pitā, tāhāte pālaka

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; amogha śiśu — Amogha je dítě; tomāra bālaka — tvůj syn; bālaka-doṣa — chybu dítěte; laya — nepřijímá; pitā — otec; tāhāte — jeho; pālaka — udržovatel.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Amogha je dítě a tvůj syn. Otec nebere přestupky svého syna vážně, zvláště když ho ještě zaopatřuje.“

Verš

ebe ‘vaiṣṇava’ haila, tāra gela ‘aparādha’
tāhāra upare ebe karaha prasāda

Synonyma

ebe — nyní; vaiṣṇava haila — stal se vaiṣṇavou; tāra — jeho; gela — jsou pryč; aparādha — přestupky; tāhāra upare — jemu; ebe — nyní; karaha prasāda — prokaž svou milost.

Překlad

„Nyní se stal vaiṣṇavou a s jeho přestupky je konec. Bez váhání mu můžeš udělit svou milost.“

Verš

bhaṭṭa kahe, — cala, prabhu, īśvara-daraśane
snāna kari’ tāṅhā muñi āsichoṅ ekhane

Synonyma

bhaṭṭa kahe — Bhaṭṭācārya řekl; cala — jdi; prabhu — můj Pane; īśvara-daraśane — navštívit Pána Jagannātha, Osobnost Božství; snāna kari' — až se vykoupu; tāṅhā — tam; muñi — já; āsichoṅ — vrátím se; ekhane — sem.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl: „Můj Pane, jdi prosím navštívit Pána Jagannātha. Já se vykoupu a přijdu tam také. Pak se sem vrátím.“

Verš

prabhu kahe, — gopīnātha, ihāñi rahibā
iṅho prasāda pāile, vārtā āmāke kahibā

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; gopīnātha — Gopīnāthe; ihāñi rahibā — prosím zůstaň zde; iṅho — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; prasāda pāile — až sní oběd; vārtā — zprávu; āmāke kahibā — řekni Mi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom řekl Gopīnāthovi: „Zůstaň zde a dej Mi vědět, až Sārvabhauma Bhaṭṭācārya přijme prasādam.“

Verš

eta bali’ prabhu gelā īśvara-daraśane
bhaṭṭa snāna darśana kari’ karilā bhojane

Synonyma

eta bali' — když to řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gelā — šel; īśvara-daraśane — navštívit Pána Jagannātha; bhaṭṭa — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; snāna darśana kari' — poté, co vykonal koupel a návštěvu Pána Jagannātha; karilā bhojane — najedl se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil a šel navštívit Pána Jagannātha. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya dokončil svou koupel, šel navštívit Pána Jagannātha a potom se vrátil domů, aby poobědval.“

Verš

sei amogha haila prabhura bhakta ‘ekānta’
preme nāce, kṛṣṇa-nāma laya mahā-śānta

Synonyma

sei amogha — ten samý Amogha; haila — stal se; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta — oddaným; ekānta — neochvějným; preme nāce — tančí v extázi; kṛṣṇa-nāma laya — zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru; mahā-śānta — velmi pokojný.

Překlad

Amogha se v ten okamžik stal ryzím oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Tančil v extázi a pokojně zpíval svatá jména Pána Kṛṣṇy.

Verš

aiche citra-līlā kare śacīra nandana
yei dekhe, śune, tāṅra vismaya haya mana

Synonyma

aiche — takto; citra-līlā — různé zábavy; kare — provádí; śacīra nandana — syn matky Śacī; yei dekhe — každý, kdo vidí; śune — slyší; tāṅra — jeho; vismaya — užaslá; haya — stává se; mana — mysl.

Překlad

Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu prováděl své rozmanité zábavy. Každý, kdo je vidí nebo o nich naslouchá, je vskutku ohromený.

Verš

aiche bhaṭṭa-gṛhe kare bhojana-vilāsa
tāra madhye nānā citra-caritra-prakāśa

Synonyma

aiche — takto; bhaṭṭa-gṛhe — v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; kare — provádí; bhojana-vilāsa — zábavu jedení; tāra madhye — v této zábavě; nānā — různých; citra-caritra — druhů činností; prakāśa — projevení.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si užíval jedení v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi a v průběhu této jedné zábavy se projevilo mnoho dalších úžasných zábav.

Verš

sārvabhauma-ghare ei bhojana-carita
sārvabhauma-prema yāṅhā ha-ilā vidita

Synonyma

sārvabhauma-ghare — v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; ei — tyto; bhojana-carita — činnosti jedení; sārvabhauma-prema — láska Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; yāṅhā — kde; ha-ilā — stala se; vidita — známou.

Překlad

Takové jsou zvláštní rysy zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Tak Pán jedl v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi a tak vyšla najevo Sārvabhaumova láska k Pánu.

Význam

V Śākhā-nirṇayāmṛtě stojí:

amogha-paṇḍitaṁ vande
śrī-gaureṇātma-sātkṛtam
prema-gadgada-sāndrāṅgaṁ
pulakākula-vigraham

„Klaním se Amoghovi Paṇḍitovi, kterého přijal Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu. Výsledkem tohoto přijetí bylo, že se neustále topil v extázi lásky a projevoval příznaky této extáze, jako je zalykání hlasu a ježení chlupů na těle.“

Verš

ṣāṭhīra mātāra prema, āra prabhura prasāda
bhakta-sambandhe yāhā kṣamila aparādha

Synonyma

ṣāṭhīra mātāra prema — láska Ṣāṭhīiny matky; āra — a; prabhura prasāda — milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-sambandhe — díky vztahu s oddaným; yāhā — kde; kṣamila aparādha — Śrī Caitanya Mahāprabhu prominul přestupek.

Překlad

Vyprávěl jsem o extatické lásce Sārvabhaumovy manželky, známé jako Ṣāṭhīina matka. Vyprávěl jsem také o velké milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kterou projevil, když Amoghovi odpustil jeho přestupek. To udělal kvůli tomu, že Amogha měl vztah s oddaným.

Význam

Amogha pomlouval Pána a tím se dopustil přestupku. Výsledkem bylo, že umíral na choleru. Jakmile Amogha onemocněl, neměl již možnost se od všech svých přestupků očistit, ale Sārvabhauma Bhaṭṭācārya a jeho manželka byli Pánu velmi drazí. Protože byl Amogha jejich příbuzný, Pán mu odpustil. Místo, aby ho Pán potrestal, byl Pánovou milostí zachráněn. To vše se stalo díky neochvějné lásce, kterou Sārvabhauma Bhaṭṭācārya choval ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Z vnějšího pohledu byl Amogha zeťem Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya ho živil. Pokud by tedy Amoghovi nebylo odpuštěno, trest by se přímo dotkl Sārvabhaumy. Amoghova smrt by nepřímo způsobila smrt Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi.

Verš

śraddhā kari’ ei līlā śune yei jana
acirāt pāya sei caitanya-caraṇa

Synonyma

śraddhā kari' — s vírou a láskou; ei līlā — této zábavě; śune — naslouchá; yei jana — každý, kdo; acirāt — velmi brzy; pāya — dosáhne; sei — on; caitanya-caraṇa — lotosových nohou Pána Caitanyi.

Překlad

Každý, kdo s vírou a láskou naslouchá těmto zábavám Śrī Caitanyi Mahāprabhua, velmi brzy dosáhne útočiště u Pánových lotosových nohou.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrī Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrī Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k patnácté kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, ve které je popsáno, jak Pán jedl v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi.