Skip to main content

Synonyma

adhama nahe
ne pokleslí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.71
nahe kathā-anta
tato témata nebrala konce. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.64
asamartha nahe
není nemohoucí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.168
asambhava nahe
není nemožné — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.130
nahe aśru-dhāra
nejsou slzy v očích — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.29-30
bhinna nahe
neoddělené — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.66
bhāla nahe
není dobré — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.228
bhāla nahe kathā
to není dobrý návrh. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.191
bhūta nahe
není duch — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.64
nahe yena bādha
aby nebyly žádné problémy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.120-121
bāṭapāḍa nahe
nejsou ničemové — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.175
dharma nahe
není povinnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.74
to není Mé náboženství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.48
prati-dhvani nahe
tento zvuk není ozvěna — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.71
eha nahe
to není — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.189
eho nahe
v tomto případě to neplatí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.173
eka-mata nahe
neshodují se — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.184
manaḥ-gocara nahe
není možné pochopit — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.88
āmā haite kichu nahe
nemohu nic dělat — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.148
nahe āmā haite
pro mne není možná. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.150
jīva-tattva nahe
přesto se nenazývá jīva-tattvaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.308
kabhu nahe
nelze nikdy dosáhnout. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.263
nikdy není — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.181
kahibāra kathā nahe
téma, které by se nemělo veřejně popisovat — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.83
ṭhāḍa kene nahe
proč nestojí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.282
kichu mithyā nahe
nic není nesprávné. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.132
kārya-siddhi nahe
nebude úspěšný — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.224
kṛṣṇa-yogya nahe
nedají se obětovat Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.83
sthira nahe mana
mysl není klidná — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.65
prasanna nahe mana
mysl nebyla spokojená. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.147
mana nahe sthira
mysl je neklidná — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.61
manuṣya nahe
není lidská bytost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.100
mithyā nahe
to není lež — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.35
mukti nahe
nelze hovořit o osvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.30
seha nahe
to nemůže být — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.62
nahe
není — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.111, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.36-37, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.149, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.162, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.185, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.108, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.162, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.287, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.223, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.224, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.177, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.116, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.215, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.118, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.137, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.103, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.188, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.265-266, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.117, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.259, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.309, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.140, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.142, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.117, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.196, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.198, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.124, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.206, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.241, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.248, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.166, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.45-46, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.278, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.310, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.323, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.35, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.95, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.137, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.49
nejsou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.218, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.217, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.103
není možné — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.266, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.51
nelze — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.267, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.81
nemůže být — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.14

Filter by hierarchy