Skip to main content

Synonyma

amṛta-phala
ovoce nektaru — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.276
phala-arthī
jako kdyby chtěl nějaké ovoce — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.10
bhakti-phala
výsledek oddané služby Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.49
výsledek oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.3
puṣpa-phala-bhare
přetížené květy a ovocem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.49
phula-phala bhari'
přetížené ovocem a květy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.201
phala-bhuk
poživatel plodů — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.12
sva-karma-phala-bhuk
jistě získá výsledky svých plodonosných činností — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.163
phala-bhāgena
s příslibem podílu nektaru — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.1
phala-bhāvanaḥ
prostředek dosažení kýžených cílů. — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.10
phala bhāṅgi'
poté, co rozbije kokos — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.76
phala-bhāṇḍam
koš na ovoce — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.11
bimba-phala
jako plod bimbaŚrīmad-bhāgavatam 10.53.51-55
phala-buddhayaḥ
považující za konečné plody — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.27
caitanya-kṛpā-phala
výsledek milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.135
phala chuṅila
dotkl se plodů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.81
dekhi' āmra-phala
když viděl manga — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.33
phala dekhāilā
ukázal výsledek. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.128
dvādaśa-phalā
dvanáct ligatur — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.94
phala-dātā
ten, kdo ovoce rozdává — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.54
ei phala
tento výsledek — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.165
tyto výsledky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.135
eka phala
jeden plod — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.173
phale eta phala
bylo dosaženo takového výsledku. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.114
phala-grahāḥ
ti, kdo získají skutečný výsledek. — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.22-23
guñjā-phala-maya
nějaké guñjā-phaly.Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.204
phala-hetavaḥ
ti, kteří touží po plodech svých činů. — Bg. 2.49
phala-hetave
kvůli plodům — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.10
sarva-indriya-phala
dovedení činností všech smyslů k dokonalosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.60
phala-janakam
přinesení výsledků — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.60
janma-karma-phala-pradām
přinášející vznešený původ a jiné plody — Bg. 2.42-43
kanda-mūla-phala-upahāraiḥ
obětováním hlíz, kořenů a plodů — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.11
karaka-phala-pālī
granátových jablíček — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.160
sa-phala karibā
učiň úspěšnou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.64
karkaṭikā-phala
plodu karkaṭikāŚrīmad-bhāgavatam 10.37.8
karma-phala-tyāgaḥ
zříkání se výsledků činů — Bg. 12.12
karma-phala-āsaṅgam
lpění na plodech jednání — Bg. 4.20
karma-phala
výsledku práce — Bg. 2.47
s výsledky činností — Bg. 5.14
plod práce — Bg. 18.27