Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.167

Verš

brahmāṇḍa jīvera tumi vāñchile nistāra
vinā pāpa-bhoge habe sabāra uddhāra

Synonyma

brahmāṇḍa — ve vesmíru; jīvera — všech živých bytostí; tumi vāñchile — jestliže si přeješ; nistāra — osvobození; vinā — bez; pāpa-bhoge — zakoušení utrpení za hříšné činnosti; habe — bude; sabāra — každého; uddhāra — osvobození.

Překlad

„Pokud si přeješ, aby byly všechny živé bytosti ve vesmíru osvobozeny, může se tak stát, aniž bys musel zakoušet utrpení za hříšné činnosti.“