Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.166

Verš

kṛṣṇa sei satya kare, yei māge bhṛtya
bhṛtya-vāñchā-pūrti vinu nāhi anya kṛtya

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sei — toto; satya kare — učiní pravdou; yei — cokoliv; māge — chce; bhṛtya — služebník; bhṛtya-vāñchā — touhy svého služebníka; pūrti — plnění; vinu — mimo; nāhi — není; anya — jiná; kṛtya — povinnost.

Překlad

„Cokoliv od svého Pána čistý oddaný chce, Pán Kṛṣṇa bezpochyby zaručí, protože nemá jinou povinnost než plnit touhy svého oddaného.“